Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Tie najväčšie udalosti, ktoré menia beh sveta začínajú spravidla ticho a nenápadne. Aj narodenie Pána Ježiša bolo tichou, rodinnou záležitosťou. Tieto vianočné udalosti nám pomaly doznievajú v mysli. Nemali by upadnúť do zabudnutia.

Otvorme sa k počúvaniu Božieho slova, aby vianočné udalosti menili naše srdcia.

Čítať ďalej...

Jn 1, 1-18

 Milé deti, čo sa vám na Vianociach najviac páčilo?

Toto všetko by ste nezažili a neprežili, keby ste nemali rodinu, nemali rodičov (možno to zaznelo i v odpovediach).

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na prahu dobrodružstva nového roka. Odborníci robia hospodárske a politické prognózy. My kresťana vieme: Nový rok bude lepší, ako bol starý, ak my budeme lepší, než v starom roku. A ešte jedno vieme: Nebudeme v ňom sami, veď sme veriaci kresťania. Preto hneď na začiatku prvej bohoslužby si v našej slabosti a neistote pozvime na pomoc nášho Pána Ježiša.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby

 Dnes je sviatok Svätej Rodiny - rodiny muža Jozefa, jeho manželky Márie a dieťaťa Ježiša. Uvažovanie nad týmto sviatkom nás chce priviesť k zamysleniu, ako v našich domovoch udržať vianočný pokoj, sviatočnú pohodu po celý rok.

Čítať ďalej...

 Sk 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

Pri stretnutiach zaznievajú po tieto dní slova: Šťastné a veselé. Preto možno nie je  vhodné hovoriť o ťažkostiach. Ale ani celý dnešný sviatok mučeníka Štefana nepasuje do vianočnej romantiky.  Preto otvorím diskusiu – skôr uvažovanie, keďže hovorím iba ja - na tému: čo je najťažšie v živote?

Čítať ďalej...

Narodilo sa nám Slnko Spravodlivosti  (Jozef Šoška) 

Pavlov lekár a historik Lukáš, autor evanjelia, vyrozprával najpodivuhodnejšiu udalosť v dejinách sveta v troch riadkoch. Boh prichádza medzi nás – evanjelium na to má tri riadky: 

Čítať ďalej...

Tichá a svätá noc. Také prívlastky sme dali dnešnej noci. Prečo je ňou práve tá dnešná? Tichá nie je – veď je narušená delobuchmi, ale svätá je určite.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Blíži sa koniec adventu. Dnes už máme vedieť či Vianoce budú stretnutím s Kristom – teda či ich prežijeme v dobrom vzťahu s ľuďmi, podľa vôle Božej.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je nedeľa „Letare“ - radosti - a omšové rúcho má mať dnes ružovú farbu radosti.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.