Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je už tretia veľkonočná nedeľa. Vlastne by sme ani nemali počítať, koľkú veľkonočnú nedeľu máme. Od Kristovho vzkriesenia sú totiž všetky nedele veľkonočné a každú nedeľu si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Pred týždňom sme slávili sviatok Zmŕtvychvstania. Dnešná bohoslužba na Nedeľu milosrdenstva nám chce pripomenúť, že veľká noc musí mať svoje miesto, svoje pokračovanie, v celom našom živote.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Aké by to bolo, keby všetko skončilo Veľkým piatkom na Golgote a pohrebom Ježiša Krista?

Čítať ďalej...

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“

Čítať ďalej...

Človek okolo štyridsiatky by vraj mal byť už vysporiadaný so skutočnosťou smrti. Kedy by sme sa mali nad tým zamyslieť ak nie v dnešný deň?

Čítať ďalej...

Dnešný deň je test pre farnosť – farníkov. Prečo? Nie je povinnosť svätenia a tak prídu tí čo chcú prežívať život s Ježišom nielen z povinnosti, nielen to minimálne aby sa ešte volali kresťanmi, ale hlbšie. Dnes je spoločné sv. prijímanie farnosti.

Čítať ďalej...

Úvod k sväteniu ratolestí:

 Zišli sme sa tu, aby sme robili to isté, čo jeruzalemskí občania: aby sme pripravili Pánu Ježišovi slávny vstup do našej farnosti, do nášho chrámu.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Doprostred pôstnej doby spadá sviatok Slávnosť zvestovania Pána, pamiatka dňa, kedy sa Božie slovo stalo telom - tým, že ho prijalo dievča Mária. Ako my prijímame slovo Božie, keď nám ho zvestuje evanjelium?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je naším pôstnym kazateľom prorok Jeremiáš. Ponúka uzavretie novej zmluvy Boha s človekom: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“

Čítať ďalej...

Sv. Jozef

 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a 

Uvedenie do bohoslužby: 

Zhromaždili sme sa slávnosti svätého Jozefa, v dome, ktorý mu je zasvätený. Jozef síce žil dávno, ale stále je vzorom nielen ideálneho muža, ale i vzor dennodennej obetavej práce. Nebol to hrdina veľkých udalosti - bol muž všedného dňa, bol mužom činu.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.