Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mt 25, 31-46

Keď sú preteky, súťaž na akom mieste chcete byť? Prečo?

Chcete radšej rozkazovať, alebo poslúchať?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Posledná nedeľa cirkevného roka, slávnosť Krista Kráľa, nie je pozeranie späť za uplynulým časom.  Je to pohľad dopredu, v akom duchu máme začať novú čas roka spásy: Božie kráľovstvo nám nespadne samo do lona, nie je to nejaký nebeský prefabrikát, ale musíme si ho spoločným úsilím vytvárať, budovať.

Čítať ďalej...

Koncom staroveku sa rozšírila v Ríme a postupne v ostatnom západnom kresťanstve úcta sv. Cecílie. Maliari často znázorňovali scény z jej životopisov a od 15. storočia si ju osobitným spôsobom uctievajú hudobníci ako svoju patrónku.

Čítať ďalej...

Mt 25,14-30

 Vynikáš v niečom? Máš nejaký dar? Na čo máš talent?

 Bojíme sa priznať si nejaký dar, schopnosť. Prečo? Však to vyzerá ako chválenie sa.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Vlastnosťou Božieho slova je, že človeka podnecuje a burcuje.  Núti nás k zmene zmýšľania a konania, kedykoľvek ho počúvame. Po celý liturgický rok sme sa takto stretávali s Božím slovom. Aký to u nás prinieslo úžitok? Dali sme sa  nim viesť? Boli sme verní aspoň nad málom?

V každom z nás tieto otázky vyvolávajú kajúcnosť a ľútosť nad nevyužitými možnosťami.  

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnes si pripomíname posviacku baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa v Ríme, nazývanú Lateránska, ktorá je sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom.

Čítať ďalej...

Pre mnohých je samozrejme, že idú na cintorín a modlia sa za svojich mŕtvych, obetujú sv. omše...Prečo sa máme za nich modliť? Neviem či ste si dali už takúto otázku, ale po tieto dní zaznela v éteri aj od (nekatolíckych) kresťanov.

Čítať ďalej...

Dar svätosti

Milé deti!

Počuli sme o blahoslavenstvách. Ako by ste inač povedali „blahoslavení“?

Možno: radostný, šťastný, požehnaný...

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Aj keď sme viac v dušičkovej nálade, dnes máme veľmi radostný sviatok. Spomíname na tých, ktorí žili život ako my, len omnoho úspešnejšie, viac podľa Boha a preto patria k blaženým, sú v Božom kráľovstve a voláme ich svätý.  

Čítať ďalej...

Láska

 Pán kaplán hovoril, že ste si v škole hovorili o najväčšom príkaze. Kto ho vie?

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.