Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Žijeme vo svete plnom nedostatkov. A občas sa vyčítavo obzeráme po jeho Stvoriteľovi. Zabúdame, že svet nie je ešte hotový, a my ľudia tiež nie. Žijeme totiž na veľkom stavenisku sveta i ľudí, kde zmätky pochádzajú z nedodržovania plánu Stvoriteľa.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na začiatku adventu, doby prípravy na nové, hlbšie vianočné stretnutie s Pánom Ježišom. V advente máme skontrolovať zacielenie svojho  života, svojich názorov, či smerujú k dobru, k Bohu. Vianoce síce minúť nemôžeme, ale s Kristom sa minúť môžeme.

Čítať ďalej...

Mt 25, 31-46

Keď sú preteky, súťaž na akom mieste chcete byť? Prečo?

Chcete radšej rozkazovať, alebo poslúchať?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Posledná nedeľa cirkevného roka, slávnosť Krista Kráľa, nie je pozeranie späť za uplynulým časom.  Je to pohľad dopredu, v akom duchu máme začať novú čas roka spásy: Božie kráľovstvo nám nespadne samo do lona, nie je to nejaký nebeský prefabrikát, ale musíme si ho spoločným úsilím vytvárať, budovať.

Čítať ďalej...

Koncom staroveku sa rozšírila v Ríme a postupne v ostatnom západnom kresťanstve úcta sv. Cecílie. Maliari často znázorňovali scény z jej životopisov a od 15. storočia si ju osobitným spôsobom uctievajú hudobníci ako svoju patrónku.

Čítať ďalej...

Mt 25,14-30

 Vynikáš v niečom? Máš nejaký dar? Na čo máš talent?

 Bojíme sa priznať si nejaký dar, schopnosť. Prečo? Však to vyzerá ako chválenie sa.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Vlastnosťou Božieho slova je, že človeka podnecuje a burcuje.  Núti nás k zmene zmýšľania a konania, kedykoľvek ho počúvame. Po celý liturgický rok sme sa takto stretávali s Božím slovom. Aký to u nás prinieslo úžitok? Dali sme sa  nim viesť? Boli sme verní aspoň nad málom?

V každom z nás tieto otázky vyvolávajú kajúcnosť a ľútosť nad nevyužitými možnosťami.  

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnes si pripomíname posviacku baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa v Ríme, nazývanú Lateránska, ktorá je sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom.

Čítať ďalej...

Pre mnohých je samozrejme, že idú na cintorín a modlia sa za svojich mŕtvych, obetujú sv. omše...Prečo sa máme za nich modliť? Neviem či ste si dali už takúto otázku, ale po tieto dní zaznela v éteri aj od (nekatolíckych) kresťanov.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.