Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 2, 14-18, Mk 1,29-39

Všimli ste si, že Pán Ježiš koná v dnešnom evanjeliu tri základné úkony svojho života?

Čítať ďalej...

Pokračujeme v úvahách o poznaní seba.

Čítať ďalej...

Pri sebavýchove sa neraz dopúšťame omylu z dôvodu povrchného sebapoznania.

Čítať ďalej...

1 Jn 5, 5-13, Lk 5, 12-16

Ak by sme robili štatistiku úmyslov sv. omši tak by suverénne vyhrali intencie za zosnulých.

Čítať ďalej...

Dnes máme v diecéze i v našej farnosti kňazské rekolekcie. Kňazi sa stretnú, aby si mimo iného obnovili svoje nasmerovanie v službe podľa evanjelia. 

Čítať ďalej...

1 Jn 4, 11-18, Mk 6, 45-52

V nedeľu Svätej rodiny som bol na pohrebe spolužiakovi vo Veľkom Rovnom.

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 22 – 4, 6, Mt 4, 12-17. 23-25

Láska sa zjavuje.

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 7-10, Jn 1, 35-42

Napoleon uvažuje pred smrťou nad svojim životom.

Čítať ďalej...

Flp 2, 1-11, Lk 2, 21-24

Dôležitosť mena v starých kultúrach. Často si meno vyslúžili.

Čítať ďalej...

Bazil sa narodil v kapadóckej Cézarei, v Malej Ázii roku 330.

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 18-21, Jn 1, 1-18

Mnohí poznáte uznávaného vedca menom Stephen Hawking (+14.3.2018), ktorý nemohol rozprávať a komunikoval iba očami vďaka počítaču.

Čítať ďalej...

Mt 2, 13-18

Na Štedrý deň pred vigilnou sv. omšou prišla do sakristie jedna pani s ubolenou tvárou a bojazlivou prosbou, aby bola obetovaná sv. omšu za detí, aby sa jej našli.

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 24-28, Lk 1,46-56

V Božom slove vrcholiaceho adventu zazneli dnes slová obety, odovzdania a klaňania.

Čítať ďalej...

Pies 2, 8-14, Sof 3, 14-18a, Lk 1, 39-45

Vo vianočnom čase nik nechce byť osamelý.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.