Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

Sviatosti

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme našim farníkom prevažne každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci (dvakrát do mesiaca) o 10:00 hod. bez sv. omše. V opodstatnených prípadoch (napr. práca alebo pobyt v zahraničí...) sme ochotní pokrstiť dieťa aj v iných termínoch.  

Rodičia musia bývať v našej farnosti.

Zahlasovanie: Jeden z rodičov, počas úradných hodín, s rodným listom dieťaťa.

Krstní rodičia: Musia mať sviatosť birmovania a sviatosť manželstva, ak nie sú slobodní.

Krstná náuka: Zvyčajne v piatok po večernej svätej omši o 18:45 hod. 

 

Birmovanie

Sviatosť birmovania sa vysluhuje každý rok. Termín určuje biskupský úrad.

Kandidátom birmovky môže byť každý náš pokrstený farník - žiak deviateho ročníka SŠ, starší študent a dospelý

Zápis je od 28.5. do 11.6.2023. Po zápise sa aktívne pripravujú na prijatie sviatosti birmovania.

Birmovný rodič: Musí mať sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak nie je slobodný).

Žiadatelia pokrstení v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, zvyčajne potvrdia Prihlášku na prípravu k sviatosti birmovania, ktorú dostane kandidát birmovky od kňaza.  

 

Prvé sväté prijímanie

V našej farnosti sa naň pripravujú deti v škole v rámci vyučovania náboženstva a v kostole prostredníctvom spoločných stretnutí so svätou omšou (raz za mesiac v pondelok) a detských svätých omší v nedeľu o 11:15 hod. Prvý raz majú plnú účasť na sv. omši (1. sv. prijímanie) deti z 3. ročníka. Zápis je v júni. Slávnosť prvého svätého prijímania je každý rok na tretiu májovú nedeľu. V našej farnosti odbremeňujeme rodičov od zbytočných starostí a finančných nákladov tým, že deťom zabezpečujeme rovnošaty. Snažíme sa tým uchrániť časť detí od vyvyšovania sa nad iné a ostatné deti zo skromnejších pomerov, od komplexov, že sa nevyrovnajú bohatým.

Deti pokrstené v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, potvrdia prihlášku, ktorú dostali rodičia v kostole na spoločnom organizačnom a formačnom stretnutí s kňazom.  

 

Sviatosť pokánia

V našej farnosti spovedáme 45 minút pred sv. omšou, vo farskom kostole podľa možnosti (i v nedeľu) aj počas sv. omší. V nedeľu spovedáme 45 minút pred rannou sv. omšou o 7:00 hod. a aj počas nej. Pred a počas ostatných svätých omší v nedeľu vo farskom kostole (9:45, 11:15) spovedáme podľa možnosti.    

Chorých a starých spovedáme v prvopiatkovom týždni: v Dlhej, Turkove, Závodí a Predmieri vo štvrtok od 8:30; v Turzovke v piatok od 8:00 hod. V súrnych prípadoch po dohode (kedykoľvek).

 

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme vo farskom kostole na Lurdskú Pannu Máriu (11. februára), keď si pripomíname Svetový deň chorých. Tí, čo nemôžu prísť do kostola, pri prvopiatkovom spovedaní, pripadne na požiadanie v hociktorý čas.

 

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva vysluhujeme počas roka, okrem pôstu a tradične i mimo adventného času.

Snúbenci by mali prísť so žiadosťou tri mesiace pred termínom sobáša. Aspoň jeden z nich má mať pobyt v našej farnosti. Ak sú pokrstení v inej farnosti potrebujú krstný list, najviac tri mesiace starý. 

Aby sobáš bol platný i pred štátom, potrebujú potvrdenie z matriky mestského úradu.

Na farskom úrade dostanú informácie o príprave. Sobášne náuky prebiehajú formou kurzov – Kurz prípravy na manželstvo, ktoré sa konajú v Žiline alebo Kysuckom Novom Meste. Na http://www.domanzelstva.sk/ nájdete bližšie informácie, pripadne ďalšie miesta prípravy.

 

Pohreby

Farnosť sa lúči so svojimi farníkmi v čase a deň (okrem nedele), ako o to požiada rodina zosnulého. Najvhodnejšie je prísť počas úradných hodín, ak nemáme pastoračné povinnosti, aj mimo nich.

 

Potvrdenia

Farský úrad vydáva krstné, sobášne, birmovné listy i potvrdenia o úmrtí. Je možno požiadať o ne v čase úradných hodín. Čas úradných hodín je na našej www stránke v kolónke Farský úrad. 

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.