Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

PONDELOK – SOBOTA: Férie po 5. pôstnej nedeli

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska a z dôvodu prijatia hygienických opatrení na celom území SR proti šíreniu koronavírusu sa nebudú sláviť verejné bohoslužby do odvolania.

 

Veľkonočná svätá spoveď

Spoločná svätá spoveď pred Veľkou nocou nebude. Kto má záujem, môže požiadať kňaza o svätú spoveď. Aby to bolo čo najjednoduchšie a mohli ste sa vyspovedať, budeme vám k dispozícii pred kostolom alebo pastoračným centrom počas celého týždňa v tomto čase:

 

  • pondelok, utorok, streda (30.3. - 1.4.): od 9:30 do 11:00 hod.
  • štvrtok, piatok (2.4. – 3.4.): od 16:00 do 18:00 hod.
  • sobota (4.4. ): od 9:00 do 11:00; od 14:00 do 16:00 hod.
  • nedeľa (5.4.): od 14:00 do 16:00 hod.

 

Mons. Jozef Hrtús bude v tomto čase spovedať vo dvore súkromného domu na Vŕšku. Zdôrazňujeme, že na svätú spoveď nesmú prísť veriaci, ktorí majú príznaky ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, celková slabosť). Na svätú spoveď nech idú iba tí, ktorí ju nutne potrebujú! Musia byť dodržané hygienické opatrenia (rúško a odstup). Pri prípadnom čakaní na svätú spoveď je potrebné dodržať od ostatných min. dvojmetrový odstup. Kostol bude otvorený na krátku osobnú modlitbu. Sväté prijímanie sa podávať nebude. Robme tak, aby sme zabránili zhromažďovaniu osôb!

    

Dokonalá ľútosť a duchovné sväté prijímanie

V tomto ťažkom období odporúčame so svätou spoveďou radšej počkať! Tým, že sa nestretávame,  účinne chránime seba aj kňaza. Kto sa nemôže z objektívnych príčin vyspovedať, má si vzbudiť dokonalú ľútosť nad svojimi hriechmi. Potom, keď bude príležitosť, pristúpi k sviatosti zmierenia. Tiež sa veľmi odporúča praktizovať duchovné sväté prijímanie.    

 

Spoveď chorých

V tomto týždni budeme spovedať starých a chorých takto: v Dlhej, Závodí a Predmieri vo štvrtok od 8:30; v Turzovke v piatok od 8:00. Pri prísnom dodržaní potrebných hygienických opatrení (rúško, rukavice, dezinfekcia, odstup).

 

Príprava na birmovku

Prosíme birmovancov, aby si prebrané témy opakovali (1-10). V knižke YOUCAT – Príprava na birmovku, ktorú majú k dispozícii všetci birmovanci, sa nachádzajú  odpovede na otázky, z ktorých budú birmovanci dôkladne preskúšaní. V apríli bude zadaná ďalšia téma. Dúfame, že sa termín udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti neposunie. Preto treba pokračovať v príprave  - aj keď v obmedzenom režime. Povzbudzujeme birmovancov, aby spolu s rodičmi sledovali sväté omše prostredníctvom televízie.  

 

Prvé sväté prijímanie

Prosíme rodičov, aby v tomto náročnom období omnoho viac pomáhali svojim deťom v príprave na Prvé sväté prijímanie. Náboženská výchova na školách sa nedá plnohodnotne realizovať cez internet. Výchova si predovšetkým vyžaduje osobný sociálny kontakt. Vzhľadom na aktuálnu situáciu žiaci ZŠ dostávajú zadania od pani katechétky a pána kaplána cez systém EduPage. Treba s nimi pracovať. K príprave je potrebná aj učebnica náboženskej výchovy. Žiaci ju majú k dispozícii, preto ju treba k získavaniu vedomostí pravidelne používať. Žiadame rodičov, ktorí sú pre svoje deti prvými a najdôležitejšími učiteľmi a vychovávateľmi,  aby sa s deťmi modlili a sledovali sväté omše v televízii.      

 

Eucharistické požehnanie

Ako vzácnu duchovnú posilu prijmite každý deň o 12:00 hod. Eucharistické požehnanie, ktoré sa udeľuje pred farským kostolom. Hodnota požehnania s Najsvätejšou sviatosťou  je nesmierna. Zvlášť teraz, keď spoločne bojujeme proti nákazlivej chorobe COVID – 19, si uvedomujeme ako veľmi potrebujeme Božiu pomoc. Veď bez akýchkoľvek pochybností platí: bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania! Všetkých vás prosíme, ak môžete,  každý deň presne na pravé poludnie o 12:00 hod. sa na malú chvíľu zastavte, pomodlite sa modlitbu Anjel Pána, prijmite Pánovo požehnanie a proste Všemohúceho Pána Boha, aby sa nad nami všetkými zmiloval a odvrátil od nás škodlivý koronavírus a všetky nákazlivé choroby.

 

Adorácia svätého kríža – archa modlitby

Keďže veriaci majú sťažený prístup k Eucharistii, naša farnosť sa zapojila do aktivity adorácie svätého kríža v našich rodinách.  Ide o 24. hodinovú poklonu pri krížoch, ktoré máme v našich príbytkoch. Kto sa zapojí, venuje doma  jednu hodinu modlitbe pred trpiacim Kristom na kríži. Bližšie info vám poskytne pani Ľ. Odrobiňáková: č. tel. 0918611009.

 

Poďakovanie

Srdečná vďaka za vašu duchovnú podporu. Nech Pán odmení Vaše námahy a obety pre farnosť, Slovensko či celý svet.   
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.