Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zbierka

Na zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov ste obetovali spolu 1070€. 

 

Krížová cesta

Dnes o 15:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Budú sa ju modliť naši mladí.

 

Sväté omše - zmena

V tomto týždni pondelok 15.4. a utorok 16.4. večerné sväté omše o 18:00 hod. nebudú. Je to z dôvodu spovedania vo farnostiach. Vďaka za pochopenie. 

 

Veľkonočná svätá spoveď

Svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v utorok 16.4. doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:00 do 17:30. V Dlhej od 15:30 do 16:30. V Turkove od 16:30 do 17:30 hod. Každú pol hodinu budeme rozdávať sväté prijímanie.

 

Spoveď chorých

Na svätú spoveď ešte môžete nahlásiť chorých. Nie však tých, čo boli na prvý piatok. Navštívime ich v stredu 17. 4. od 8:30 hod. Chorých nahláste v sakristii.

 

Kvetná nedeľa a Veľký týždeň

Veľký týždeň sa začína dnešnou Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Kvetná nedeľa je aj zároveň medzinárodným dňom mládeže. Vo veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života.

 

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí vo Veľkonočnej vigílii a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

 

Zelený štvrtok Pánovej večere

Svätá omša v Turzovke bude o 18:00 hod. V Dlhej o 15:00, v Turkove o 17:00. Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok si Cirkev spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Na Zelený štvrtok je spoločné sväté prijímanie celej farnosti. Srdečne vás pozývame!

 

Veľký piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána

Je to deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

O 9:00 hod. sa pri kostole začne krížová cesta cez Mesto Turzovka. Budú sa ju modliť rodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa pobožnosť uskutoční v kostole.

O 15:00 hod. sa v kostole začnú obrady Veľkého piatku. V tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a uctieva kríž. Po odhalení kríža až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká. Pri Božom hrobe bude po obradoch poklona Svätému krížu a Najsvätejšej sviatosti do 20:00 hod. Potom bude nasledovať uloženie Oltárnej sviatosti do bočného bohostánku.

 

Biela sobota

O 7:00 hod. bude vyloženie Oltárnej sviatosti do Božieho hrobu. Počas Bielej soboty budete mať možnosť navštíviť Boží hrob a pokloniť sa Ježišovi v Oltárnej sviatosti. 

O 19:15 hod. bude ukončenie poklony.

O 19:45 hod. sa začne Veľkonočná vigília. Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku všetkých svätých vigílií“. Na Veľkonočnú vigíliu v sobotu večer si so sebou prineste sviece. Celá slávnosť sa ukončí procesiou na oslavu vzkrieseného Pána s Eucharistickým požehnaním.

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše budú ako zvyčajne v nedeľu. Omše na Veľkú noc treba sláviť čo najslávnostnejšie.

 

Výročná veľkonočná ofera

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. Za Vašu štedrosť a spolupatričnosť Vám úprimne ďakujeme. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.