Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Gála, kňaza, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

20:00 – 21:30 Eucharistická adorácia

Sobota

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Október – mesiac posvätného ruženca

V októbri sa modlíme ruženec: od pondelka do soboty každý deň ráno o 6:15 a večer o 17:15, vo štvrtok v rámci Mariánskeho večeradla o 17:00 hod. a v sobotu pred večernou omšou o 16:45.  Dnes o 14:00 hod sa budeme modliť posvätný ruženec pri kaplnke Na Bukovine, kde sa uskutoční aj obrad požehnania obnovenej kaplnky.  Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. sa budeme modliť posvätný ruženec pri kaplnke U Okuliarov.

 

Ružencová aktivita pre deti

Pozývame všetky deti, aby sa v mesiaci október v kostole modlili posvätný ruženec. Vždy po modlitbe nech sa zapíšu v sakristii. Tiež pod bočným  oltárom Panny Márie  je umiestnená mapa sveta. Deti, ktoré sa zúčastnia modlitby posvätného ruženca si vždy po každej účasti na pobožnosti umiestnia farebný pripináčik na mapu sveta. Každý týždeň si potom v modlitbe vzbudíme úmysel za konkrétny kontinent. V tomto týždni sa budeme modliť za Ameriku. Takto sa deti modlitbovou aktivitou zapoja do mimoriadneho misijného mesiaca Október. Na konci mesiaca bude ich úsilie odmenené.

 

Milión detí sa modlí ruženec.

V piatok 18. októbra sa Slovensko zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, aby deti predovšetkým modlitbou bojovali za jednotu a pokoj vo svete. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Aj v duchu týchto slov pozývame všetky deti, aby prišli v piatok 18. 10.  o 17:00 hod. do kostola. Prajeme si, aby sa aj naša farnosť zapojila do tejto silnej duchovnej aktivity.

 

Adorácia

V piatok počas Eucharistickej adorácie od 20:00 do 21:30, sa môžete vyspovedať alebo uskutočniť duchovný rozhovor. Kňaz bude pre vás k dispozícii v spovednici. Využite túto možnosť.

 

Sv. omša U Červenčíkov

Na budúcu sobotu 19.10. o 13:30 hod. bude svätá omša V Dlhej nad Kysucou pri kaplnke U Červenčíkov. V tomto roku je to posledná sv. omša, ktorá sa bude sláviť pri kaplnke. Príďte, vytvoríme pekné spoločenstvo v krásnom prostredí.

 

Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané extrémnou chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Adoptuj si svojho birmovanca

Pozývame vás k aktivite s názvom Adoptuj si svojho birmovanca. Spočíva v modlitbe za našich birmovancov. Prosíme vás, aby ste sa prihlásili v sakristii. Potom si vylosujete svojho birmovanca, za ktorého sa budete modliť počas celej prípravy. 

 

Púť do Svätej Zeme

V spolupráci s cestovnou kanceláriou TRINITY organizujeme púť do Svätej Zeme v čase od 7.3.  do 14.3. 2020. Cena je veľmi výhodná - 590€. Bližšie informácie dostanete v sakristii alebo vo výveske pred kostolom. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola do 31. októbra 2019.

 

Púť do Ríma

Info pre tých, čo sa prihlásili na púť do Ríma: odchod autobusu je v pondelok 14.10. o 13:45 z autobusovej zastávky Beskydská. Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kostol ste obetovali: z prvonedeľnej zbierky – Turzovka 846,19€, Turkov 44,05€, Dlhá 58€. Srdečná vďaka za milodary na kostol. Nech Pán odmení vašu angažovanosť vo farnosti, modlitby a obety.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.