Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností    

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:15 – Mariánske večeradlo

Piatok

Féria

Sobota

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Verejné bohoslužby

Pri bohoslužbách sa môže naplniť 25 percent kapacity kostola. V nedeľu dávame do pozornosti dve pridané sväté omše o 8:30 a 15:00 hod. s krátkou júnovou pobožnosťou k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti

Prosíme prvoprijímajúce deti, aby sa s rodičmi zúčastňovali na nedeľných svätých omšiach.  V pondelok  14.6. o 16:00 hod. bude sv. omša a náuka pre prvoprijímajúce deti. Účasť je povinná.

 

Rovnošaty

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si spolu s deťmi prišli objednať rovnošaty na prvé sväté prijímanie. Skúška rovnošiat bude v stredu 16.6. v pastoračnom centre podľa tried: o 16:00  - 3A, o 16:30 - 3B, o 17:00  - 3C, Dlhá, Detský domov a ostatní.

 

Birmovanci

Dnes po sv. omši 11:15 hod. majú birmovanci spoločnú modlitbu Novény k Duchu Svätému. V tomto týždni každý deň od pondelka do piatku sa budú birmovanci stretávať v kostole o 18:00 hod. Zúčastnia sa na večerných svätých omšiach, Novéne k Duchu Svätému a na nácvikoch. Účasť všetkých birmovancov je povinná!!! Prosíme birmovancov a ich rodičov, aby sa pred birmovkou postarali o výzdobu kostola a jeho okolia. 

 

Spoveď pred birmovkou 

V piatok 18.6. o 19:00 hod. bude v kostole spoveď birmovancov, rodičov a birmovných rodičov. Prosíme ostatných príbuzných (napr. súrodencov a starých rodičov), aby využili možnosť vyspovedať sa v týždni pred svätými omšami. Povzbudzujeme Vás, aby ste si vykonali dobrú svätú spoveď.

 

Birmovka

V sobotu 19.6.2021 bude v našej farnosti birmovka. Slávnostnú svätú omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti birmovania bude celebrovať generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadel o 10:00 hod. Z tohto dôvodu ranná svätá omša o 7:00 hod. nebude. Na slávnosti v kostole budú môcť byť len birmovanci, birmovní rodičia, animátori, asistencia a kňazi. Ostatní sa môžu zúčastniť na slávnosti vonku pred kostolom. 

 

Púť do Medžugorja s pobytom pri mori

V čase od 16.8. do 22.8. 2021 organizujeme hodovú púť do Medžugorja s dvojdňovým pobytom pri mori. V cene 190€ je zahrnutá doprava, poistenie, polpenzia (tri dni) a ubytovanie (na 4 noci). Môžete sa prihlásiť v sakristii. Kto sa prihlási, musí si vyzdvihnúť aj Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

Dary na kostol

Na kostol ste obetovali: z prvonedeľnej zbierky – Turkov 51€, Turzovka 765, 97€; Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.