Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov, ľub. spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok

17:15 - Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

Svätých anjelov strážcov, spomienka

Prvá sobota v mesiaci

Po večernej sv. omši budú chvály do 20:00 hod.

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Verejné bohoslužby

Od pondelka sme v červenej zóne Covid automatu. Z tohto dôvodu sa budú v nedeľu v našich kostoloch slúžiť sväté omše v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní - 25 percent kapacity kostola). Pre malý počet veriacich sa vo všedné dni budú slúžiť sväté omše v normálnom režime. Pri každej sv. omši  sa však vyžaduje  povinný zoznam účastníkov. V našich kostoloch to urobíme tak, že si každý doma na lístok napíše meno a telefónne číslo. Vypísaný lístok potom vhodí do schránky, ktorá bude pripravená na stolíku pod chórom. V prípade potreby prázdne lístky budete mať k dispozícii aj na stolíku. Po dvoch týždňoch sa odovzdané lístky zničia. V nedeľu dávame do pozornosti jednu pridanú svätú omšu vo farskom kostole o 8:30 hod. 

 

Charitatívna zbierka pre Kubu

Na túto nedeľu 26. septembra biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Úprimne ďakujeme.

 

Október – mesiac posvätného ruženca

V októbri sa modlíme ruženec každý deň ráno o 6:15. V pondelok, utorok a stredu v rámci vyhlásených pobožností o 17:15, vo štvrtok o 17:00 a v sobotu o 16:45 hod.

 

Októbrová ružencová pobožnosť – Vrch Hlinené

Na budúcu nedeľu 3.10. o 14:00 hod. vás pozývame na Vrch Hlinené, kde sa pri kríži uskutoční pobožnosť  posvätného ruženca.

 

Úplné odpustky a ružencová aktivita pre deti

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa vyžaduje: 1. Stačí päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Veľmi Vám odporúčame, aby ste sa modlili ruženec spoločne vo svojich rodinách. Pozývame všetky deti, aby sa v mesiaci október v kostole modlili posvätný ruženec. Vždy po modlitbe nech sa zapíšu v sakristii. Na konci mesiaca bude ich úsilie odmenené.

 

Prvý piatok

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny  pred sv. omšami. V piatok  bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole po svätej omši o 16:00 do 17:45. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej, Závodí a Predmieri  vo štvrtok od 8:30; v Turzovke v piatok od 8:00. Sv. omše na prvý piatok:         

Turzovka- 7:00, 16:00, 18:00; Turkov - 16:00 (spovedáme pred sv. omšou)

 

Chvály

Do modlitby chvál, ktoré budú na budúcu sobotu večer, sa môžete aktívne zapojiť. Do schránky, ktorá je pod chórom, môžete počas týždňa vkladať svoje napísané prosby, vďaky a chvály. Pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou budú prečítané.

 

Prvá nedeľa - zbierka

Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Je prvá nedeľa v mesiaci.

 

Zbierka, dary na kostol a poďakovanie

Na seminár  ste obetovali: Turzovka 820,34 €; Turkov 49,35 €. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení vašu angažovanosť vo farnosti, modlitby a obety.

 

Ohlášky

Rímskokatolícky farský úrad Klokočov oznamuje, že chcú uzatvoriť manželstvo Jakub Jurčacko, ktorý pochádza z Farnosti Raková a Andrea Plechová, ktorá pochádza z Farnosti Turzovka.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.