Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť

Štvrtok

Štvrtok po Zjavení Pána

Piatok  

Piatok po Zjavení Pána

Sobota

Sobota po Zjavení Pána

Nedeľa

KRST KRISTA PÁNA, sviatok; končí sa Vianočné obdobie

 

Zjavenie Pána

V stredu je slávnosť Zjavenia Pána. Svätá omša bude obetovaná za celú turzovskú farnosť. Pri príležitosti tohto sviatku sa požehnáva voda. Pre veriacich bude k dispozícii až vtedy,  keď budú povolené verejné bohoslužby. Z hygienických dôvodov bude pri vode obsluha! Rovnako aj požehnávanie domov a bytov sa bude konať, keď budú povolené verejné bohoslužby. Za pochopenie ďakujeme.

     

Dobrá novina

Vo vianočných dňoch ste mohli v sakristii kostola prispieť na projekt Dobrej noviny. Odovzdali ste milodary spolu Dlhá nad Kysucou 201,40€, Turzovka 718,60€. Vďaka, že ste podporili tento kvalitný projekt, ktorý je zameraný na pomoc deťom v Afrike. Nech vás za to Pán bohato odmení.

 

Pristupovanie ku sviatostiam

Vyslúžiť sviatosti zomierajúcim sme k dispozícii kedykoľvek. Kontaktujte nás telefonicky alebo osobne na fare.  

 

Dary na kostol, poďakovanie a prosba

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť. Vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie vás prosíme, aby ste rešpektovali opatrenia, chránili si svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Nezabúdajme, že vo svojich každodenných potrebách je dôležité, aby sme sa vždy obracali na Pána Boha. Nie nadarmo sa hovorí: lekár lieči, Pán Boh uzdravuje. On nech je pre nás v týchto ťažkých časoch zdrojom záchrany a uzdravenia. Zverme sa aj pod mocnú ochranu Panny Márie, veď jej príhovor je u Pána Ježiša najmocnejší. Preto vás všetkých pozývame každý deň k spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Spojme sa vždy o 19:00 hod. Odložme svoje povinnosti, nájdime si čas na modlitbu a prosme Všemohúceho Boha, aby nás na mocný príhovor našej Nebeskej Matky a Patrónky  oslobodil od koronavírusu a všetkých nákazlivých chorôb.          
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.