Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6:15 – Pobožnosť k Duchu Svätému; 7:00 – Sv. omša za členov Misij. združenia

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľub. spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

17:15 - Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľub. spomienka

20:00 - 21:30 Chvály pred vystavenou Sviatosťou oltárnou

Sobota

Panny Márie v sobotu

Nedeľa:

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október – mesiac posvätného ruženca

Dnes o 14:00 hod. sa budeme modliť  ruženec pri kaplnke Na Kempe. Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. bude ružencová pobožnosť pri kaplnke U Okuliarov.

 

Ružencová aktivita pre deti

Pozývame všetky deti, aby sa v mesiaci október v kostole modlili posvätný ruženec. Vždy po modlitbe nech sa zapíšu v sakristii. Na konci mesiaca bude ich úsilie odmenené.

 

Milión detí sa modlí ruženec.

Vo štvrtok 18. októbra sa Slovensko zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, aby deti predovšetkým modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Aj v duchu týchto slov pozývame všetky deti, aby prišli vo štvrtok o 17:00 hod. do kostola. Prajeme si, aby sa aj naša farnosť zapojila do tejto silnej duchovnej aktivity.  

 

Chvály

V piatok počas modlitby chvál, ktoré budú v kostole od 20:00 do 21:30, sa môžete vyspovedať alebo uskutočniť duchovný rozhovor. Kňaz bude pre vás k dispozícii v spovednici. Využite túto možnosť.

 

Sv. omša U Červenčíkov

Na budúcu sobotu 20.10. o 13:00 hod. bude svätá omša V Dlhej nad Kysucou pri kaplnke U Červenčíkov. V tomto roku je to posledná sv. omša, ktorá sa bude sláviť pri kaplnke. Príďte, vytvoríme pekné spoločenstvo v krásnom prostredí.

 

Adoptuj si svojho birmovanca

Pozývame vás k aktivite s názvom Adoptuj si svojho birmovanca. Spočíva v modlitbe za našich birmovancov. Prosíme vás, aby ste sa prihlásili v sakristii. Potom si vylosujete svojho birmovanca, za ktorého sa budete modliť počas celej prípravy. 

 

Brigáda birmovancov

Na budúcu sobotu 20.10. budú mať všetci birmovanci brigádu. Stretneme sa o 10:00 hod. pred kostolom. Zveľadíme okolie kostola a fary. Brigáda bude aj za nepriaznivého počasia. O program bude postarané.

 

Misijná nedeľa

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  

Prvoprijímajúce deti

Stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 22.10. o 16:00 hod. v kostole.

 

Film Mária Magdaléna

Kino Jašík Turzovka všetkých srdečne pozýva na filmové predstavenie „MÁRIA MAGDALÉNA“, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.10.2018 o 19:00 hod. Vstupné: 3€, dôchodcovia majú vstup zdarma.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Na kostol ste obetovali: z prvonedeľnej zbierky – Turzovka 575,48€, Turkov 41,60€, Dlhá 65,50€. Na kazateľnicu obetoval Bohu známy darca 100€. Srdečná vďaka za milodary na kostol.  Nech Pán odmení vašu angažovanosť vo farnosti, modlitby a obety.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.