Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

17:15 – pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka

17:00 - Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 

Sobota

Sv. Jána z kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)

 

Zbierka na charitu

Na charitu ste obetovali: Turzovka 829,45 - €, Turkov 57,75- €, Dlhá 72,80 - €. Srdečná vďaka za Vašu spolupatričnosť s biednymi.

 

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

V pondelok 9.12., čiže zajtra, na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, (Preložená z nedele 8.12) budú sväté omše takto: Turzovka – 7:00, 18:00; Dlhá – 15:00; Turkov – 16:00 hod.

 

Prvoprijímajúce deti

Stretnutie všetkých prvoprijímajúcich detí bude zajtra v pondelok 9.12. o 16:15 hod. v kostole.

 

Zimné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Aspoň jeden deň máme v modlitbe prosiť o príchod Božieho kráľovstva do rodín,  prinášať obete za duchovnú obnovu rodín, pokoj  a spravodlivosť vo svete.

 

Rorátne sv. omše v Adventnom období

V Adventnom období od pondelka do soboty bývajú roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre pre nich pripravené raňajky. Prineste si so sebou do kostola sviece s chránitkami, lampáše alebo kahance. Ranné sväté omše v advente (okrem pondelka 9.12 a nedieľ) slávime pri svetle sviec.

 

Birmovanecká náuka

Sv. omša a náuka pre  birmovancov bude v piatok 13.12. o 18:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

 

Adventná aktivita pre deti

Pozývame všetky deti, aby sa  zapojili do tohtoročnej adventnej aktivity. Na stolíku pod chórom sú pripravené papierové srdiečka, ktoré si deti zoberú a napíšu na ne svoje dobré skutky. Vždy, keď sa zúčastnia ktorejkoľvek svätej omše v advente, vložia srdiečko s dobrým skutkom do košíka pod oltárom. Týmito srdiečkami budú ozdobené vianočné stromčeky v kostole.

 

Koledovanie – Dobrá novina

V sobotu 14.12. o 10:00  bude v Pastoračnom centre stretnutie všetkých, ktorí sa prihlásili do Dobrej noviny. Pozývame animátorov, starších erkárov, birmovancov a samozrejme deti, ktoré môžu prísť i s rodičmi. 

 

Spoveď chorých

Chorých sme už navštívili na prvý piatok. Kto by ešte chcel nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď, môže tak urobiť v sakristii do konca tohto týždňa.

 

Vianočná svätá spoveď

Svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v sobotu 21.12.  doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:00 do 17:30. V Dlhej od 15:00 do 16:00; v Turkove od 16:00 do 17:00.

 

Dary na kostol a poďakovanie

Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.