Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Človek okolo štyridsiatky by vraj mal byť už vysporiadaný so skutočnosťou smrti. Kedy by sme sa mali nad tým zamyslieť ak nie v dnešný deň?

Čítať ďalej...

Dnešný deň je test pre farnosť – farníkov. Prečo? Nie je povinnosť svätenia a tak prídu tí čo chcú prežívať život s Ježišom nielen z povinnosti, nielen to minimálne aby sa ešte volali kresťanmi, ale hlbšie. Dnes je spoločné sv. prijímanie farnosti.

Čítať ďalej...

Úvod k sväteniu ratolestí:

 Zišli sme sa tu, aby sme robili to isté, čo jeruzalemskí občania: aby sme pripravili Pánu Ježišovi slávny vstup do našej farnosti, do nášho chrámu.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Doprostred pôstnej doby spadá sviatok Slávnosť zvestovania Pána, pamiatka dňa, kedy sa Božie slovo stalo telom - tým, že ho prijalo dievča Mária. Ako my prijímame slovo Božie, keď nám ho zvestuje evanjelium?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je naším pôstnym kazateľom prorok Jeremiáš. Ponúka uzavretie novej zmluvy Boha s človekom: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“

Čítať ďalej...

Sv. Jozef

 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a 

Uvedenie do bohoslužby: 

Zhromaždili sme sa slávnosti svätého Jozefa, v dome, ktorý mu je zasvätený. Jozef síce žil dávno, ale stále je vzorom nielen ideálneho muža, ale i vzor dennodennej obetavej práce. Nebol to hrdina veľkých udalosti - bol muž všedného dňa, bol mužom činu.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

„Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy“. Tak začína v misáli – bohoslužobnej knihe svätá omša dnešnej nedele.

Čítať ďalej...

Príprava na sväté prijímanie. 

 Už ste išli na nejakú oslavu? Ako ste sa pripravili? (Nejaký dar, obliekli...)

Ako sa pripravujeme na sv. omšu? Čo je tam dôležité?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Schádzame sa tu každú nedeľu. Prečo? Pretože musíme svoj vzťah k Bohu vždy znovu usmerňovať podľa Svätého Písma, aby sme neskĺzli do povery, alebo k nesprávnym zvykom. Máme sa tu stále čomu učiť, prehlbovať svoje náboženské predstavy, učiť sa myslieť a konať podľa Pána Ježiša. Pripomeňme si, koľko nám toho ešte chýba vo vedomostiach i v konaní - a prosme o odpustenie. 

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Prvá pôstna nedeľa nás viedla s Pánom Ježišom na púšť, aby sme lepšie poznali seba. Dnešná, druhá pôstna nedeľa nás vedie na Horu premenenie, aby sme lepšie poznali nášho Pána. Prosme najprv, aby Boh rozjasnil náš zrak, zaprášený všednosťami, mohli počúvať Božie slovo a spoznať Pána po premenení chleba.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.