Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 52,7-10, Hebr 1,1-6, Jan 1,1-18

Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Kresťan, poznaj svoju veľkosť)

Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života; a tento život odstránil strach zo smrti (porov. Hebr 2,15) a vlieva do nás radosť z prisľúbenej večnosti.

Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení, všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svätý, lebo sa blíži k palme víťazstva; nech sa teší hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie; nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu.

Keď nadišla plnosť času, ktorý určila nevyspytateľná hĺbka Božej prozreteľnosti, Boží Syn si vzal ľudskú prirodzenosť, aby ju zmieril s jej Tvorcom, a porazil pôvodcu smrti, diabla, v tej istej prirodzenosti, pomocou ktorej predtým zvíťazil.

Pri Pánovom narodení jasajúci anjeli spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi“ zvestujú „pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14), lebo vidia, že sa ide zo všetkých národov sveta budovať nebeský Jeruzalem. Ako sa potom musia nad takým nevýslovným dielom Božej dobroty tešiť úbohí ľudia, keď sa tak z neho radujú vznešení anjeli!

Vzdávajme teda, milovaní, vďaky Bohu Otcovi skrze jeho Syna v Duchu Svätom, že nás vo svojom veľkom milosrdenstve miluje a že sa zľutoval nad nami; „a hoci sme boli mŕtvi pre svoje hriechy, oživil nás s Kristom“ (Ef 2,5), aby sme v ňom boli novým stvorením (porov. 2Kor 5,17) a novou podobou.

Odložme teda starého človeka i s jeho skutkami (porov. Ef 4,22) a pretože sme dosiahli účasť na Kristovom narodení (porov. Sk 17,29), zrieknime sa skutkov tela.

Kresťan, poznaj svoju veľkosť. Dostal si účasť na božskej prirodzenosti (2Pt 1,4), preto sa nevracaj nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Uvedom si, k akej hlave a telu patríš ako úd. Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci temnoty a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva (porov. Kol 1,13).

Sviatosťou krstu si sa stal chrámom Ducha Svätého: nevyžeň zo seba nešľachetnými činmi takého vznešeného obyvateľa, neskláňaj znova šiju do diablovho otroctva; veď tvojou výkupnou cenou je Kristova krv.

Pozrite tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1084-narodenie-pana
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.