Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa v Cremone v Lombardsku roku 1502.

Čítať ďalej...

Oz 10, 1-3. 7-8. 12, Mt 10, 1-7

Zdá sa, že platí:

Čítať ďalej...

Alžbeta sa narodila okolo r. 1271 ako dcéra aragónskeho kráľ Petra III.

Čítať ďalej...

Sof 3, 14-18 Rim 12, 9-16b, Lk 1, 39-56

Dnešná udalosť je spojovacím článkom medzi dvoma príbehmi – narodením Jána a Ježiša.

Čítať ďalej...

Am 8, 4-6. 9-12, Mt 9,9-13

Kedy robíme hostinu?

Čítať ďalej...

Am 7, 10-17, Mt 9, 1-8

Pomoc nie je vždy pomocou.

Čítať ďalej...

Am 3, 1-8; 4, 11-12, Mt 8, 23-27

Viera je vzťah k Bohu.

Čítať ďalej...

Am 2, 6-10. 13-16, Mt 8, 18-22

Prvoprijímajúce deti mali v príručke k spovedi aj otázku: Dával som Pána Boha na prvé miesto?

Čítať ďalej...

Iz 61, 9-11, Lk 2, 41-52

Nedávno som bol v jednej veľkej dielni.

Čítať ďalej...

Narodil sa v Bordeaux vo Francúzsku roku 355.

Čítať ďalej...

2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36, Mt 7, 6. 12-14

Babka hovorí: Môj vnúčik nemôže chodiť do kostola.

Čítať ďalej...

2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18, Mt 7, 1-5

Máme možnosť prijímať eucharistiu na ruku, alebo do úst.

Čítať ďalej...

2 Krn 24, 17-25 12, 1-10, Mt 6, 24-34

Priateľ nás pozve na večeru.

Čítať ďalej...

2 Krn 24, 17-25 12, 1-10, Mt 6, 24-34

Priateľ nás pozve na večeru.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.