Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 6, 8-15, , Jn 6,22-29

Tak ako za čias Pána Ježiša, tak aj dnes ľudia hľadajú nejakú duchovnosť.

Čítať ďalej...

Sv. Martin I. pochádzal z mesta Todi v talianskej Umbrii.

Čítať ďalej...

Sk 5, 17-26, Jn 3, 16-21

Svet je chorý.

Čítať ďalej...

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15

Vietor nezachytíme očami, ale vidíme jeho najrozličnejšie účinky.

Čítať ďalej...

Sk 4, 13-21, Mk 16, 9-15

Čudujeme sa nevere apoštolov.

Čítať ďalej...

Sk 4, 1-12, Jn 21, 1-14

Na sociálnych sieťach sa objavila fotka ako kráčajú biskupi do chrámu sv. Petra.

Čítať ďalej...

Sk 3, 11-26, Lk 24, 35-48

Včera sme riešili ako sa vyrovnať so smútkom.

Čítať ďalej...

Sk 3, 1-10, Lk 24, 13-35

Smútok je nepríjemný pocit.

Čítať ďalej...

Sk 2, 36-41, Jn 20, 11-18

Včera v súvislosti z veľkonočným pondelkom a zároveň 1. aprílom sa dosť hovorilo o smiechu a žartovaní.

Čítať ďalej...

Iz 52,13 - 53,12, Žid 4,14-16. 5,7-9, Jn 18,1-19,42

Farníčka, účastníčka včerajšej slávnosti Zeleného štvrtka: Keď odniesli Eucharistiu z do bočnej kaplnky, zhasli „večné svetlo“ a svätostánok ostal otvorený, ostalo v kostole nejako prázdno.

Čítať ďalej...

Ex 12,1-8.11-14, 1 Kor 11,23-26, Jan 13,1-15

  Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. „Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: „Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom! [...]

I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. [...]

Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu.

Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt.

Viď Ex 12,1-8.11-14

Čítať ďalej...

Iz 50, 4-9b, Mt 26, 14-25 

Včera evanjelium hovorilo o Judášovej zrade a Petrovom zapretí. 

Čítať ďalej...

Iz 49, 1-6, Jn 13, 21-33. 36-38 

Pravda a lož, realita a fantazírovanie.

Čítať ďalej...

Iz 42, 1-7, Jn 12, 1-11 

Možno neviete, že aj Česi mali rytiersky rád.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.