Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 36, 23-28, Mt 22, 1-14 

Dostal som otázku: Prečo si Boh vyvolil práve Židov, za vyvolený ľud?

Čítať ďalej...

Iz 9, 1-3. 5-6, Lk 1, 26-38

Sviatok vznikol roku 1954, keď pápež Pius XII. korunoval v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore milostivý obraz Panny Márie, zvaný Salus populi Románi — Spása rímskeho ľudu.

Čítať ďalej...

Jozef Sarto, neskorší pápež Pius X., narodil sa 2. júna 1835 v Riese v Benátsku z chudobnej roľníckej rodiny.

Čítať ďalej...

Bernard sa narodil roku 1090 v obci Fontaines pri Dijone vo východnom Francúzsku zo šľachtickej rodiny.

Čítať ďalej...

Helena sa narodila okolo roku 255 v meste Drepanume v Bitými v Malej Ázii.

Čítať ďalej...

Ez 16, 1-15. 60. 63, Mt 19, 3-12 

Ešte na začiatku minulého storočia vyhlasoval pri svadbe manžel žene: „Stala si sa mojou manželkou, a preto ťa budem milovať.“ -

Čítať ďalej...

Narodil sa v Panónii okolo roku 969.

Čítať ďalej...

Ez 2, 8 – 3, 4, Mt 18, 1-5. 10. 12-14 

Mám vždy problém dať dieťa za príklad.

Čítať ďalej...

Ponciána vysvätili roku 231 za rímskeho biskupa. Cisár Maximín ho roku 235 poslal spolu s kňazom Hypolitom na Sardíniu do vyhnanstva.

Čítať ďalej...

Patrón (latinsky Patronus) bol v antickom Ríme pán vo vzťahu k svojim klientom alebo prepustencom z otroctva.

Čítať ďalej...

Svätý Kajetán Thiene (da Thiene) patrí medzi popredných predstaviteľov katolíckej reformácie v 16. storočí.

Čítať ďalej...

2 Pt 1, 16-19, Lk 9, 28b-36

Možno uznáte, možno nie, že všetci sme si podobní v tom, že nám aj veľké veci zovšednejú, ak sa s nimi denne stretávame.

Čítať ďalej...

Jer 26, 11-16.24, Mt 14, 1-12 

Možno je medzi nami niekto, kto nebol v múzeu, opere, na nejakom štadióne...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.