Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Život dnešného svätca nás privádza do veľmi bolestného obdobia.

Čítať ďalej...

Joz 24, 1-13, Mt 19, 3-12

Sociálne siete sú nevyčerpateľným zdrojom všelijakých hlúposti.

Čítať ďalej...

Narodila sa v Dijone, vo Francúzsku, roku 1572.

Čítať ďalej...

Jeden môj bývalý pán kaplán mi napísal: „Nechápem jednu vec, a stále sa k nej v duchu vraciam. Ako je možné, že mi toľkí dokázali veriť.“

Čítať ďalej...

Kor 9, 6-10, Jn 12, 24-26

Viete, že Katolícka cirkev sa od prvopočiatku modlila za svojich zosnulých a niektorých (najmä mučeníkov) od nepamäti uctievala.

Čítať ďalej...

Myslitelia si kladú otázky kam smeruje Európa, ktorá dlhé stáročia udávala trend vývoja ľudstva.

Čítať ďalej...

Dt 6, 4-13, Mt 17, 14-20

Za mojich kaplánskych čias, prišla za mnou matka s veľkým bôľom a plačom.

Čítať ďalej...

Dan 7, 9-10. 13-14, 2 Pt 1, 16-19, Mt 17, 1-9

Vážení poslucháči Rádia Lumen, vážení a milí prítomní.

Čítať ďalej...

Nm 20, 1-13, Mt 16, 13-23

Keď počujeme v rádiu, v televízii, alebo čítame v tlači správu, že sa nikde zrútil dom, nejaká stavba a pri tom zahynulo mnoho ľudí, rozmýšľame, čo sa vlastne stalo.

Čítať ďalej...

Ako začínajúci správca farnosti som bol nakupovať v stavebninách.

Čítať ďalej...

Nm 12,1-13, Mt 14, 22-36

Pred rokmi jeden môj pán kaplán v súvislosti s dnešným prvým čítaním kázal: „Mnohí ohovárajú v rodine, alebo s kamarátkou. Ospravedlňujú sa, že to ostáva iba v rodine, medzi nimi.“

Čítať ďalej...

Svätec, ktorému venujeme pozornosť, sa nazýval plným menom Peter Julián (Pierre-Julien, čít. pier žülien) Eymard.

Čítať ďalej...

Diskutuje sa o tom, aby boli nejako postihnutí tí, ktorí sa za komunistického režimu dopustili neprávosti.

Čítať ďalej...

Sv. Vincent de Paul povedal svojim sestrám: Vašou kaplnkou bude ulica.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.