Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 3, 1-6. 14-22, Lk 19, 1-10

 Pravda podľa Tomáša Akvinského je zhoda veci a rozumu (Veritas est adaequatio rei et intelectus). Podľa neho môže byť pravda iba jedna, pretože pochádza od Boha.

Čítať ďalej...

Medzi rozličnými menami a titulmi, ktoré dali súčasníci a neskoršie generácie sv. Albertovi Veľkému, je titul Doctor universalis - Doktor všetkých vied.

Čítať ďalej...

2 Jn 4-9, Lk 17, 26-37

 Tragédia ľudstva. Keď počúvate toto slovné spojenie, čo vám napadá? Epidémie, terorizmus, vojny, hlad na svete?

Čítať ďalej...

Flm 7-20, 1, Lk 17, 20-25

 Pri osobnom stretnutí, či telefonovaní sa ľudia často pýtajú: Čo nové? Prečo sa hovorí o novostiach? Je to v prirodzenosti človeka a nebudeme sa predsa opakovať! Iba starí, zábudliví ľudia sa opakujú a viete, aké je to nepríjemné počúvať nejakú historku x-krát. Aj tak by mohlo znieť vysvetlenie, či ospravedlnenie našej snahy po novostiach.

Čítať ďalej...

Svätý Jozafát Kuncevič sa stal mučeníkom pri apoštolskej práci za zjednotenie pravoslávnych s Rímom.

Pochádzal z pravoslávnej rodiny. Narodil sa pravdepodobne roku 1580, a to vo Volodymyre (Wlodzimierz), v dnešnej západnej Ukrajine. Pri krste dostal meno Ján.

Čítať ďalej...

Svätý Lev I. Veľký patrí medzi významné postavy cirkevných i svetových dejín.

Čítať ďalej...

Flp 3, 17 – 4, 1, Lk 16, 1-8

 Počuli ste už výzvu: Napodobňuj ma, nasleduj ma?

Čítať ďalej...

Flp 2, 12-18, Lk 14, 25-33

 Nástupca slávneho a múdreho kráľa Šalamúna pripravoval svoju trónnu reč. Čo má povedať ľudu?

Čítať ďalej...

Životný príklad svätého Martina de Porres nikdy nestratil na aktuálnosti. No zasluhuje si osobitnú pozornosť v období, keď sa ľudská spoločnosť usiluje s konečnou platnosťou odstrániť rasovú a spoločenskú diskrimináciu.

Čítať ďalej...

Flp 1, 1-11, Lk 14, 1-6

 Takmer vo všetkých farnostiach – kde to bolo možné – som mal psa. Vlčiakov. Psi, ako asi všetky zvieratá, keďže nerozprávajú, tak sa dorozumievajú „rečou tela“ a sledujú ju aj na človeku. A zdalo sa mi, že vedeli vytušiť aj náladu. Či sa mu chcem venovať, alebo nie.   

Čítať ďalej...

Ef 6, 10-20, Lk 13, 31-35

 Poznáte, ten nostalgický, melancholický obraz: Ježiš sa za mesačného svitu modli nad Jeruzalemom.

Čítať ďalej...

Ef 6, 1-9, Lk 13,22-30

 Podľa čoho posudzujeme ľudí?  Podľa:

  1. Vzhľadu – Mnohí ostávajú iba pri tejto vonkajšej kráse a nedbajú (až tak) o vnútornú krásu. Nedávno sme o tom hovorili.
  2. Slov – To samozrejme každý rýchle „prekukne“ a zaradí do kategórie „sľubotechny“ – alebo príslovia: Skutek - útek.
  3. Skutkov - to je asi to najlepšie hodnotenie

Čítať ďalej...

Podľa starej kresťanskej tradície títo apoštoli hlásali evanjelium a spoločne podstúpili mučenícku smrť v Mezopotámii (terajší Irak a sever. Sýria). Preto sa ich sviatok v západnom kresťanstve slávi spoločne 28. októbra. Celkove však máme o uvedených dvoch apoštoloch málo biblických a historicky cenných správ.

Čítať ďalej...

Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17

 Idete po ulici a niekoho stretnete: Ak je to známy, týkate mu, tak pozdravíte, dvihnete ruku na pozdrav... 

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.