Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 5, 5-13, Lk 5, 12-16

Ak by sme robili štatistiku úmyslov sv. omši tak by suverénne vyhrali intencie za zosnulých.

Just som si otvoril intenčnú knihu a popozeral. Na na niektorých stranách je to výše 80 %. A potom sú žiadosti za zdravie. Aj keď niekto žiada obetovať sv. omšu za pomoc Božiu, vždy dodá aj za zdravie. Zdravie sa praje pri všetkých druhoch gratulácii.

Na dverách nemocnice v Čadci je nápis: Človek má tisíce prianí, chorý jediné – zdravie.

Muž plný malomocenstva, o ktorom píše evanjelista Lukáš, mal iste jediné prianie – zdravie. Zdravie mu mohlo splniť jeho ďalšie veľké túžby na ktoré pre chorobu nemohol ani pomyslieť: stretnutie s manželkou, deťmi, rodičmi – ak ich mal, ďalej s kamarátmi, rodákmi, rodnou dedinou. Keďže bol malomocný – podľa vtedajších zákonov – musel toto všetko opustiť, živoriť a postupne zomierať na smetisku. Nikto sa k nemu nemohol priblížiť a on sa musel zdravým vyhýbať.

Preto, len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Čo sa dá vytušiť z tej vety: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“? Rezignácia, dôvera, bôľ, nádej, málo „prosebnosti“...? Neviem. Ale veľmi sa mi páči tá veta. Je to vlastne rozvinutie prosby s Otčenáša: Buď vôľa tvoja... A keďže Pán tak káže prosiť, aj ho vypočul.

Raz pred Vianocami som bol na púti na Starých Horách. Všimol som si, ako sa na zemi vlečie mucha. Bolo jej zima, bola premrznutá, len sa vliekla z nohy na nohu. Mala krídla, ale nelietala.

Niekedy mi tak pripadá i človek, a niekedy si tak pripadám i sám. Boh mi dal krídla radosti, elánu, ale nelietam. Je mi zima. Niekedy preto, že okolo nás je skutočný mráz, ktorý prúdi z ľudských sŕdc, niekedy preto, že málo prežívam Božiu lásku, ktorá svieti na dobrých i na zlých. Boh totiž osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet.

Čo by nám pomohlo "rozmraziť"? Emeritný pápež Benedikt XVI. pripomenul v jednej vianočnej reči, že preklad vety z evanjelia, ktorú tak často najmä v tomto čase počúvame, nie je celkom presný. Ide o vetu: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Mala by znieť takto: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých miluje Boh (v ktorých má zaľúbenie). Pretože - ako vysvetlil pápež - Boh nemiluje iba tých, ktorí majú dobrú vôľu, ale všetkých bez výnimky. Na prvom mieste nás miluje preto, že sme ľudia, nie preto, že sme dobrí.

Keď sa budeme nabudúce vliecť po zemi s „ovisnutými krídlami“, pretože nám je z rôznych dôvodov „zima“, spomeňme si na Božiu lásku k všetkým. A spomeňme si i na to, že ak okolo nás ľudia „nelietajú“, ale sa len vlečú, môže to byť i tým, že ich vieme veľmi zmraziť.

Potom nech nám príde na myseľ tá pekná veta: Ak chceš, môžeš ma očistiť. A to by mohlo byť našimi intenciami v modlitbách, pri svätej omši. 

Turzovka, 2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.