Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jn 10, 31-42, Jer 20, 10-13

 Čo je to viacgeneračný byt, alebo dom? Poznáte to. Súžitie viacerých generácii vám strpčuje život, či robí ho lepším? Odpovede nechávam na vás.

Čítať ďalej...

Gn 17, 3-9, Jn 8, 51-59

 Na Slávnosť sv. Jozefa som vymyslel (pre mňa) nový pojem: Rodová nesmrteľnosť.

Čítať ďalej...

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30

Pri katechizovaní deti mám veľký problém vysvetliť deťom predobraz a tiež symbol.

Čítať ďalej...

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 1-11

 Hovorí sa: Čo ťa nepáli, nehas. Ako všetky podobné hesla i toto sa môže brať z rôzneho pohľadu a nemusí byť vždy smerodajné pre naše konanie.

Čítať ďalej...

Múd 2,1a12-22, Jn 7, 1-2,25-30,

Dánsky filozof Kirkrgaard hovorí o Európanovi z diplomatického zboru, ktorý sa zaľúbil do Číňanky. Korešpondencia s prekladateľom ho prestala baviť a preto sa naučil sa čínsky. Postupne ho reč a kultúra uchvátila, stala sa mu zamestnaním, zabudol na dievča a tak zabudol prečo sa učil čínsky.

Čítať ďalej...

Iz 49, 8-15,  Jn 5, 17-30

 V ostatnom čase sme sa dosť zamýšľali nad predstavou Boha. Naša predstava Boha má vplyv na naše konanie, spôsob života a samozrejme aj modlitbu. Dá sa povedať, že predstava Boha má vplyv na náš život práve cez modlitbu.

Čítať ďalej...

Ez 47, 1-9. 12, Jn 5, 1-3. 5-16

 Chorý človek 38 rokov ležiaci vedľa betsatského rybníka bol v okamihu svojho uzdravenia priveľmi šťastný na to, aby si všimol kto ho to vlastne uzdravil. To že chodí,  že môže opustiť miesto svojho 38 ročného utrpenia prevýšilo zvedavosť prečo a ako sa to vlastne stalo.

Čítať ďalej...

Iz 65, 17-21, Jn 4, 43-54

Šli sme po kysuckých, už pomaly zarastených, poličkách. Dostal som otázku čo sú to kde-tu roztratené kopčeky. Odpovedal som: Hromadlice.

Čítať ďalej...

Oz 14, 2-10,  Mk 12, 28b-34

 Rozmýšľali ste už nad tým, čo potrebuje človek? Čo potrebuje zdravý i chorý, starý i mladý, bohatý i chudobný, hľadajúci i blúdiaci, veselý i utrápený človek?

Čítať ďalej...

Jer 7, 23-28, Lk 11, 14-23

 Jeden pán rozladene hovorí: Mladšia dcéra krstila synčeka. Staršia dcéra mala byť kmotrou, ale ochorela. Krstným bol preto syn. Teraz je v rodine hnev, že sme krst dali vtedy keď nemohla, a tým sme ju vyčlenili z rodiny. Hoci bola krstnou mladšej vnučke, hnevá sa.

Čítať ďalej...

Dt 4, 1. 5-9, Mt 5, 17-19

 Obdobe, ktoré prežívame, by malo byť časom v ktorom máme nejako duchovne vyrasť. Aby to nebolo samoúčelné, malo by nás viesť k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, vylepšeniu vzťahov k ľuďom.

Čítať ďalej...

Dan 3, 25. 34-43, Mt 18, 21-35

 Akú máte skúsenosť s odpúšťaním? Je pre vás ľahké odpustiť? Dokážete to?

Čítať ďalej...

2 Kr 5, 1-15a- Lk 4, 24-30

 Cítite  sa ranení, ubití, neúspešní? Nenapadne vám niekedy, že aj Boh na vás zabudol?  Ak, áno – je pre vás dnešná bohoslužba slova. 

Čítať ďalej...

Mich 7, 14-15. 18-20, Lk 15, 1-3. 11-32

 Katechéta na hodine náboženstva vo vyššom ročníku základnej školy chcel urobiť prípravu na sviatosť zmierenia. Pokúšal sa zaujať žiakov, preto čítal podobenstvo o márnotratnom synovi. Po chvíli si všimol, že viaceré deti prestali dávať pozor. Požiadal ich, aby mu podobenstvo písomne zhrnuli. Dal im písomku.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.