Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kor 3, 4-11, Mt 5, 17-19 

Sociálne siete freneticky rozvírilo vyhlásenie, že pápež mení Otčenáš. 

Najskôr správa:

Vatikán 6. júna 2019 (TASR) - Pápež František schválil zmenu znenia modlitby Otčenáš. Namiesto frázy "...a neuveď nás do pokušenia" bude platný výraz "... nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu".

Nič nové pod slnkom: Pápež František ešte v roku 2017 pre stanicu TV 2000. povedal, že podľa jeho presvedčenia by malo byť znenie tejto základnej kresťanskej modlitby zmenené. "Nie je to dobrý preklad, pretože hovorí o Bohu, ktorý zvádza na pokušenie. Ten, kto podlieha pokušeniu, som však ja sám; on ma do pokušenia netlačí — to Otec nerobí; Otec ti pomáha okamžite vstať. Do pokušenia nás vedie Satan, je to jeho pôsobisko,"

Nedávno vo svoje katechéze povedal: Ako je známe, pôvodné grécke vyjadrenie obsiahnuté v evanjeliách je ťažké presne vystihnúť a všetky moderné preklady trošku pokrivkávajú. Na jednom prvku sa však môžeme jednomyseľne zhodnúť: pri akomkoľvek chápaní textu musíme vylúčiť, že Boh by bol protagonistom pokušení, ktoré doliehajú na ceste človeka. Ako keby Boh číhal na svoje deti kladením nástrah a pascí. Výklad tohto druhu je v rozpore predovšetkým so samotným textom a je ďaleko od obrazu Boha, ktorý nám Ježiš zjavil.

Čo sa v tomto smere udialo?

Nové znenie odobrilo v máji aj valné zhromaždenie Talianskej biskupskej konferencie (CEI). Pozmenená verzia Otčenáša sa objaví v treťom vydaní Rímskeho misálu, liturgickej knihy, ktorá obsahuje sprievodné texty pre omše v rímskokatolíckej cirkvi.

Agentúra Catholic News Agency upozornila že napriek informáciám viacerých médií naznačujúcich, že by malo ísť o zmenu v celosvetovej cirkvi, pápežovo schválenie platí iba pre cirkev v Taliansku.

Aké pokračovanie sa dá predpokladať?

O prekladoch Rímskeho misálu rozhodujú biskupské konferencie v jednotlivých krajinách a aktuálne pápežovo rozhodnutie nie je pre nich záväzné, hoci sa ním môžu inšpirovať. Francúzsky preklad Rímskeho misálu má už dlho verziu modlitby Otčenáš podobnú tej, ktorú aktuálne schválil pápež František, no viaceré iné krajiny zostávajú pri pôvodnej verzii.

Ako u nás? Čo sa bude meniť?

Pripravuje sa nový preklad misála. Budú tam viaceré zmeny. Uvediem len tie, ktoré sa týkajú ľudu, zhromaždenom na bohoslužbách.

V úkone kajúcnosti v úvode sv. omše bude – preto prosím preblahoslavenú Máriu

V dialógu pred prefáciou - Je to dôstojné a spravodlivé

Na obetovanie (keď sa nespieva) po modlitbe kňaza nad chlebom a vínom bude zvolanie: Požehnaný Boh naveky! Teraz je Zvelebený...

Po prefácií v speve. Svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov bude: Pán, Boh zástupov.

Odozva na sociálnych sieťach.

Badať priam hystériu a výpady proti pápežovi, typu: Pápež nie je Boh, aby menil Bibliu, tisícročia sa takto modlili a to je už neplatné, čo to stále katolíci vymýšľajú a modlia sa aj Zdravas a ten vôbec nie je v Biblii (čo nie je pravda- prvá časť sú citáty z Biblie), kedy sa zmení pápež...

Tieto výpady sú vlastne od ľudí, ktorí sa nemodlia a ak, tak odriekajú nejaké formuly a domnievajú sa, že majú „platnú modlitbu“. Kto sa úprimne modlí, tak sa teší, že prehĺbi svoj vzťah k Nebeskému otcovi, ktorý nás neuvádza do pokušenia, ale pomáha nám aby sme nepodľahli pokušeniu.

Dnes sme v prvom čítaní počuli: Keď už služba smrti, písmenami vyrytá do kameňa, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? Takže modlime sa v Duchu, ktorý nás učí správne sa modliť.

V evanjeliu nám Pán Ježiš povedal: Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Ak aj v prípadnej zmene dôjde, nepôjde o zrušenie ani čiarky, ani písmena v nej (dnešné evanjelium), ale správnejší preklad o jeho spresnenie. Aby bola viac v Ježišovom Duchu, ktorý nám Boha predstavil ako láskavého Otca!

Turzovka, 12.6.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.