Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vo všeobecnom rímskom liturgickom kalendári sa slávi sviatok slovanských vierozvestov 14. februára, vo výročitý deň smrti sv. Konštantína-Cyrila. Keďže však na Slovensku sa svätí solúnski bratia oslavujú 5. júla, v ten deň si pripomenieme ich život a dielo.

Čítať ďalej...

Gn 3, 1-8, Mk 7, 31-37

Pred rokmi som čítal, že v Japonsku prerábajú sedadla kinosál, lebo vďaka zmene stravovania aj oni dosahujú výšku priemerného Európana. Vidíme to nielen u Japoncov.

Čítať ďalej...

Gn 2, 18-25, Mk 7, 24-30

 Samota, slovo a pocit, ktorého sa mnohí boja. Nedávno som na SRO počul ako robili výskum na Kalifornskej univerzite o tom ako dnešný človek dokáže prežívať nejaký čas bez vonkajších impulzov.

Čítať ďalej...

Juhofrancúzske mesto Lurd (Lourdes) patrí medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanského sveta.Dejiny pútnického Lurdu sa začali 11. februára 1858, kedy sa chudobnému 14-ročnému dievčaťu Bernadete Soubirousovej zjavila Panna Mária v Massabiellskej jaskyni nad riekou Gave. Vizionárka označovala zjavujúcu sa Pannu Máriu najprv jednoducho ako "pani". Iba neskôr sa jej táto "pani" predstavila ako "Nepoškvrnené počatie".

Čítať ďalej...

Sv. Školastika bola rodná sestra sv. Benedikta z Nursie (Norcia) v strednom Taliansku. Narodila sa okolo roku 480. Už od detstva sa celkom zasvätila Bohu. Niektoré neskoršie životopisy o nej hovoria, že založila a viedla ženské kláštory podobne ako jej brat Benedikt mužské. Ale o tom sa nezachovali nijaké spoľahlivé správy.

Čítať ďalej...

Gn 1, 1-19, Mk 6, 53-56

Keď sa narodí dieťa, rodičia mu dajú meno. Kto má právo dať mu meno? Veru som nad tým neuvažoval, ani neviem aká je v tomto smere legislatíva a či je to nejako ošetrené. Viem však, že kvôli menu býva napätie. Otec chce iné, matka iné, starí rodičia iné. Každopádne meno dieťaťu dávajú tí, ktorí mu darujú život.

Čítať ďalej...

2. Tim 4, 6-18, Jn 14,1-6

Učiteľ slovenčiny nám dal na neďalekom gymnáziu za úlohu napísať motto do zošita literatúry. Vybral som si myšlienku z Quo vadis od Sienkiewicza: Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval...

Čítať ďalej...

Do Japonska uviedol evanjelium roku 1549 veľký misionár z jezuitskej rehole sv. František Xaverský. Jeho rehoľní spolubratia úspešne pokračovali v misionárskej práci, takže roku 1587 bolo v Japonsku už vyše 200 tisíc katolíkov. Ich hlavným strediskom bolo mesto Nagasaki.

Čítať ďalej...

Podobne ako sv. Agnesa alebo sv. Šebastián i sv. Agáta patrí medzi svätých, ktorých úcta sa rozšírila v Cirkvi už v najstarších časoch. Rímska liturgia zaradila jej meno do kánona (eucharistickej modlitby) sv. omše. O jej živote však máme málo historicky zaručených správ. Najstaršie životopisy, ktoré sa zachovali, pochádzajú z 5. storočia a historické údaje sa v nich prelínajú s legendami.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Zišli sme sa tu na Popolcovú stredu. Volá sa tak preto, lebo dnes budeme poznačený popolom. Popol je symbol pominuteľnosti, zániku, smrti. Znamenie popola nás však dnes nevolá k myšlienke na smrť. Volá nás k náprave života, k radostnému životu so Zmŕtvychvstalým Pánom.

Čítať ďalej...

Hebr 12, 4-7. 11-15, Mk 6, 1-6

 Neviem či ste prišli po čase do rodného mesta, alebo na miesto kde ste neboli dlhšie. Vynárajú sa rôzne pocity, myšlienky, nálady, spomienky... Iste máte tento zážitok.

Čítať ďalej...

Sv. Blažej patrí medzi svätých, ktorých úcta sa veľmi rozšírila medzi kresťanským ľudom, ale o jeho živote máme veľmi málo historicky podložených správ. Viac-menej je isté, že bol biskupom v Sebaste, v ďalekom Arménsku, kde aj zomrel ako mučeník za cisára Licínia niekedy okolo roku 316.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva mal syna Antona a z druhého sa narodili Jozef a Ján. Keď mal malý Janko 2 roky, otec zomrel na zápal pľúc ako 33-ročný. Mama Margita ich teda vychovávala sama.

Čítať ďalej...

Hebr 10, 32-39, Mk 4, 26-34

 Pred časom ma „pobúril“ úvodník v Katolíckych novinách. Redaktorka tam písala, že mnohí, najmä mladí kňazi, miesto toho, aby využívali podobenstva a príbehy z evanjelií, venujú sa psychológii a sociológii...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.