Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 46, 1-7. 28-30, Mt 10, 16-23

 Začnem príbehom, ktorý možno ešte koluje po internete a ktorý nie je až taký naivný ako na prvý pohľad vyzerá a žiaľ v mnohých krajinách je realitou bez happyendu:

Čítať ďalej...

Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5, Mt 10, 7-15

 Rozprával som s najstarším našim farníkom, ktorý zažil vojnu.

Čítať ďalej...

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a, Mt 10, 1-7

 Keď čítame o povolaní Dvanástich môžeme mať rôzne pocity, ktoré môžu byť bez vnútornej odozvy.

Čítať ďalej...

Gn 32, 22-32, Mt 9,32-38

 Človeka hodnotíme podľa skutkov. Zdá sa nám to prirodzené. Nie je to však vždy objektívne hodnotenie, lebo nie vždy načítame správne jeho úmysel.

Čítať ďalej...

Svätú Máriu Gorettiovú (1890 - 1902) niekedy nazývajú svätou Agnesou 20. storočia.

Čítať ďalej...

Bola dcérou aragónskeho (terajšie Katalánsko v Španielsku) kráľa Pedra III. a mladšou vzdialenou príbuznou sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej), na počesť ktorej dostala pri krste meno. Narodila sa pravdepodobne roku 1270.

Čítať ďalej...

Sv. Tomáš patrí medzi apoštolov, o ktorých máme málo spoľahlivých historických údajov.

Čítať ďalej...

Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája.

Čítať ďalej...

Gn 21, 5. 8-20, Mt 8, 28-34

 Ako sa človek stane závislým? Domnievam sa, že to nie je „láska na prvý pohľad“!

Čítať ďalej...

Kresťanstvo sa dostalo pomerne skoro do Ríma. Tam sa sprvoti šírilo predovšetkým medzi Židmi.

Čítať ďalej...

Drahí snúbenci Štefan a Ľubomíra!

Keď ste sa rozhodli po vzájomnom poznaní pre sobáš pripravili svadobné oznámenie a urobili zoznam hosti.

Čítať ďalej...

Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22, Mt 8, 1-4

 Kedy ste o niečo prosili? Je to vôbec v „móde“? Aj deti už všetko považujú za samozrejme.

Čítať ďalej...

Gn 16, 1-12. 15-16 Mt 7, 21-29

Keď som mával v Rádií Lumen reláciu Duchovný obzor tešil som sa na reakcie poslucháčov priamo do relácii. Niektoré boli úprimne mienené, niektoré od členov iných vyznaní aby prezentovali svoje názory, niektoré provokujúce...

Čítať ďalej...

Gn 12, 1-9, Mt 7, 1-5

 Každý deň, ba vlastne každú chvíľu posudzujeme. Každá myšlienka je zároveň súd.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.