Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 2 Kor 6, 1-10, Mt 5, 38-42

 Na našej farskej stránke šiel seriál obrázkov s názvom Detská úprimnosť. Bolo tam pred časom takéto detské vyznanie.

Čítať ďalej...

V rozhlase som zachytil správu, že milióny eur investujú do etickej a dopravnej výchovy, ktorá má byť prelomová  v tom, že bude zážitková.

Čítať ďalej...

Svätý apoštol Barnabáš nepatril do skupiny dvanástich apoštolov, ktorých spomína evanjelium.

Čítať ďalej...

2 Kor 3, 4-11, Mt 5, 17-19

 Niekedy sme škole dostali za trest niečo mnohokrát napísať. Napríklad: Počas vyučovania nebude vyrušovať. 

Čítať ďalej...

2 Kor 1, 18-22, Mt 5, 13-16

Soľ a svetlo

Čítať ďalej...

2 Kor 1, 1-7, Mt 5, 1-12

Dobrí rodičia vychovávajú svoje detí a keď niečo dostanú tak ich upozornia: Ako sa povie? Dieťa okúňavo povie: Ďakujem. Viete, že toto slovo nie je slovanského pôvodu, ale je z nemeckého danken.

Čítať ďalej...

Svätý Bonifác, apoštol Nemecka, (673? - 754), pôvodným menom Winfrid, sa pokladá za apoštola Germánov a osobitne Nemecka.

Čítať ďalej...

Kresťanstvo sa uchytilo v Afrike už v apoštolskom období. Prvé cirkevné obce vznikli na stredomorskom pobreží severnej Afriky a v Egypte.

Čítať ďalej...

Tob 2, 9-14, Mk 12, 13-17

 Keď niektorí kolegovia vyhlásia brigádu na kostole, alebo na fare, majú bohatú účasť farníkov. Niekedy musia časť ochotných farníkov poslať domov.

Čítať ďalej...

Prvé kresťanské generácie opierali svoju vieru o svedectvo apoštolov a ich učeníkov. No už koncom 1. storočia sa objavili pokusy usporiadať kresťanskú náuku do nejakej myšlienkovej sústavy, ktorá by mohla priblížiť kresťanstvo čisto rozumovo uvažujúcemu človekovi.

Čítať ďalej...

Sir 44, 1. 9-13, Mk 11, 11-25

 Je zaujímavé ako sa v ľudovej múdrosti odráža znalosť psychológie človeka. Napríklad: Kto chce psa byť, palicu si nájde.

Čítať ďalej...

 Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19, Mk 10, 28-31

Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. 

Čítať ďalej...

Cirkev potrebovala v každom období vnútornú obnovu a niet pochýb o tom, že ju potrebovala zvlášť v 16. storočí. Zrejme preto v tom čase vystúpilo veľa reformátorov.

Čítať ďalej...

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25,   Jn 14, 23-26

 Človek je duchovný a hmotný, je zlo­ženinou dvoch prvkov, ktoré sa zdajú nesúrodé a v pro­tiklade.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.