Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ex 14, 5-18, Mt 12, 38-42                   

Antoine De Saint – Exupéry napísal: Žiadneho znamenia sa ti nedostane, pretože Boh, od ktorého žiadaš znamenie, sa prejavuje práve tichom.

Čítať ďalej...

Sv. Andrej Svorad:

Jeho slovanské meno je Svorad (po poľsky Świerad), kým Andrej je jeho rehoľné meno, ktoré dostal na Zobore v Nitre.

Čítať ďalej...

 Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu.

Čítať ďalej...

Ex 3, 1-6. 9-12, Mt 11, 25-27

 Máte skúsenosť s tým, že skromní a jednoduchí ľudia sú úspešní?

Čítať ďalej...

Ex 2, 1-15a, Mt 11,20-24

 V nedeľu sme mali toto uvedenie do bohoslužby:

Čítať ďalej...

Ex 1, 8-14. 221, Mt 10, 34 – 11, 1

Do náboženskej relácie Slovenského rozhlasu zavolal podráždený poslucháč.

Čítať ďalej...

Prís 2, 1-9 Mt 19, 27-29

Rozšírenie kresťanstva v Európe a rozvoj západnej kresťanskej kultúry, z ktorej sa vyvinula terajšia západná civilizácia, si nemožno predstaviť bez diela svätého Benedikta.

Čítať ďalej...

Gn 46, 1-7. 28-30, Mt 10, 16-23

 Začnem príbehom, ktorý možno ešte koluje po internete a ktorý nie je až taký naivný ako na prvý pohľad vyzerá a žiaľ v mnohých krajinách je realitou bez happyendu:

Čítať ďalej...

Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5, Mt 10, 7-15

 Rozprával som s najstarším našim farníkom, ktorý zažil vojnu.

Čítať ďalej...

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a, Mt 10, 1-7

 Keď čítame o povolaní Dvanástich môžeme mať rôzne pocity, ktoré môžu byť bez vnútornej odozvy.

Čítať ďalej...

Gn 32, 22-32, Mt 9,32-38

 Človeka hodnotíme podľa skutkov. Zdá sa nám to prirodzené. Nie je to však vždy objektívne hodnotenie, lebo nie vždy načítame správne jeho úmysel.

Čítať ďalej...

Svätú Máriu Gorettiovú (1890 - 1902) niekedy nazývajú svätou Agnesou 20. storočia.

Čítať ďalej...

Bola dcérou aragónskeho (terajšie Katalánsko v Španielsku) kráľa Pedra III. a mladšou vzdialenou príbuznou sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej), na počesť ktorej dostala pri krste meno. Narodila sa pravdepodobne roku 1270.

Čítať ďalej...

Sv. Tomáš patrí medzi apoštolov, o ktorých máme málo spoľahlivých historických údajov.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.