Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 1, 5 – 2, 2, Mt 11, 25-30

 Ježiš nevyzerá na dobrého manažéra. Len si všimnite, akých vybral apoštolov. A svätci, korí urobili duchovnú revolúciu vo svojej dobe? Nič moc!

Čítať ďalej...

Sk 11, 19-26,  Jn 10,22-30

Pred časom prišli za mnou rodičia z dediny pri Banskej Bystrici, ktorým sa stratil syn – stredoškolák. Videli ho ako nasadol do autobusa a nik ho viac nevidel. Už vyše roka bol nezvestný. Bolestná udalosť. Veľmi ich trápila neistota.

Čítať ďalej...

 Sk 11, 1-18, Jn 10, 1-10

Ako sa najčastejšie zobrazuje Pán Ježiš? V kostoloch farnosti (a nielen našich – snáď v každom kostole na Slovensku) je zobrazovaný ako Božské Srdce.

Čítať ďalej...

Svätý Juraj (lat. Georgius) patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo východnej i západnej Cirkvi.

Čítať ďalej...

Sk 8,26-36. 38-40 Jn 6, 44-51

 Existuje niečo, čo som nazval „príťažlivosť nahor“. Čo to je? Zaujímavý fakt, že nie je len zemská príťažlivosť!

Čítať ďalej...

Sk 8, 1b-8, Jn 6, 35-40

 Eucharistia je pre Cirkev najväčší poklad. O spovedi sa hovorí, že je to najľudskejšia sviatosť. Eucharistia je Najsvätejšia sviatosť. Lebo je v nej sám Ježiš! Je aj v iných sviatostiach, ale tam je svojou silou, milosťou, účinkovaním. Eucharistia to je on sám.

Čítať ďalej...

Sk 7, 51 – 8, 1a,   Jn 6, 30-35

 Človek je nenásytný. Stále potrebuje niečo viac. Napríklad:  Ľudia sa schádzali pri prvých „krištáľkách“ – rádiách, ktoré bolo sotva počuť a boli z toho nadšení.

Čítať ďalej...

 Jn 6,22-29

 V Detve, hoci bola totalita a práve po normalizácii, bola dosť odvážna mládež a tak sme sa pravidelne stretávali. Vytvorilo sa tam dobré spoločenstvo z ktorého vyšli mnohé dobré rodiny i traja kňazi.

Čítať ďalej...

Sk 6, 1-7,  Jn 6, 16-21

 K samozrejmým scénkam sci-fi filmom a rôznym trikom iluzionistov patrí kráčať po vode (Arabela).

Čítať ďalej...

Sk 5, 34-42, Jn 6, 1-15

 V bývalej farnosti som mával katechézy pre deti. Chcel som poukázať na pravé hodnoty a preto som sa ich opýtal čo by si zobral chlapec v džungli, keby našiel kufrík peňazí.

Čítať ďalej...

Sk 5, 27-33, Jn 3, 31-36

 V seminári náš pán špirituál mal sériu prednášok o kňazskom celibáte. Hovoril niečo v takom zmysle, že na názor o celibáte sa nemôžeme pýtať „tých tam vedľa“ a ukázal na aulu, ktorú vtedy využívali mladí študenti herectva.

Čítať ďalej...

Sk 5, 17-26, Jn 3, 16-21

 V pondelok sme s pánmi kaplánmi a skupinou veriacich rozprávali o problematike závislých ľudí na návykových látkach. Prezentoval som pritom názor odborníkov, že týmto závislým ľuďom nesmieme  podať ani „pohár vody“ (myslí sa tým vôbec v ničom  im nepomáhať a nedať sa ani vydierať napríklad tým, že si niečo urobia ak im nepomôžeme).

Čítať ďalej...

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15

Už ste počuli a možno aj sami povedali: Znova som sa narodil. Možno po prežití životu nebezpečnej udalosti, keď život visel na vlásku.

Čítať ďalej...

Sk 4, 23-31, −   Jn 3, 1-8

 Meteorológovia vedia predpovedať smer vetra. Domnievam sa, že sa im to darí. Je to aj dosť dôležité, lebo vietor prináša buď zimu, teplo, alebo dážď. Vlastne predpovedajú skôr prúdenie – lebo vietor sa potom všelijako “ovíja“ okolo vrchov, dolín, panelákov...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.