Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jn 6, 34-44

Sv. Terézia zvykla hovoriť: Keby prišiel Stvoriteľ na zem, neurobil by skúšky z matematiky.

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 22 – 4, 6, Mt 4, 12-17. 23-25

Dosť sa šíria rôzne charizmatické hnutia. Je to prirodzená odpoveď na pretechnizovanú a preracionálizovanú dobu. Keď bolo celoslovenské stretnutie charizmatikov vo Zvolene, boli tam aj niektorí mladí zo spoločenstiev z Banskej Bystrice, ktoré sa zúčastňovali na mládežníckych sv. omšiach v katedrále.

Čítať ďalej...

Jn 1,43-51, 1 Jn 3, 11-21

Ešte ako chlapec som čítal o videokamere. U nás vtedy ešte neboli. Samozrejme len v Japonku. Práve tam si ju objednal  obchodný dom s odevmi. Filmovali kupujúcich, aby sa mohli vidieť. Ti sa tešili, že sú v „telke“ a mohli sa vidieť ako vyzerajú v  nových šatách.  Človek sa rad vidí, aký je. Rád by vedel ako ho vnímajú iní, ako vyzerá v ich očiach.

Čítať ďalej...

Pre tých čo boli v koncentračnom tábore bolo bolestné mimo iného nepredstaviteľného utrpenia aj to, že stratili meno a stali sa číslom.

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 22-28, Jn 1,35-42

Fórum poslucháčov Radia Slovensko: „Udalosťou roka je môj 5 týždňový syn Timko“ – uviedol poslucháč z Bratislavy.

Ak zalovíte v pamäti čo sa vám vynára ako „udalosť roka 2014“? Možno je to niečo radostne, možno bolestné.

Čítať ďalej...

Vo farnosti v ktorej som pôsobil som popri 2-3 pánov kaplánov mal na pomoc aj jedného čiperného dôchodcu – osemdesiatnika. On na Silvestra vždy poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali pri bohoslužbách. Povedal: Prečo pamätáme len na to zlo. Mali by sme pamätať i na dobro a ďakovať za to.  Nič svetoborné – zdá sa nám, ale... Je dosť vďaky?

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 12-17, Lk 2, 36-40

Každý človek žijúci vo svete je hľadajúcim stvorením. Najviac hľadá radosť. V našich srdciach máme zakódovanú túžbu po nekonečnej radosti.

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 3-11,   Lk 2, 22-35

V dnešných čítaniach rezonuje téma, ktorá je v Biblii veľmi obľúbená. Téma svetla a tmy.

Čítať ďalej...

Svätý apoštol a evanjelista Ján patril medzi najvýznamnejších apoštolov, medzi oporné stĺpy prvotnej Cirkvi, ako sa vyjadril apoštol Pavol v Liste Galaťanom (por. Gal 2,9). Viaceré zmienky o ňom nachádzame vo všetkých evanjeliách, v Skutkoch apoštolov, v Apokalypse a raz ho spomína apoštol národov na uvedenom mieste.

Čítať ďalej...

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16, Lk 1, 67-79

Matky zvyknú pre svoje deti veľmi trpieť ak majú problémy, či už telesné (zdravotné), alebo – a možno ešte viac – morálne. Dokážu však popri ich nedostatkoch nájsť na nich aj pekné vlastnosti, zastať sa ich a mnoho raz ich takto vyburcovať k dobrému.

Čítať ďalej...

Mal 3, 1-4. 23-24, Lk 1, 57-66

Miništrantov baví testovanie vedomosti. Preto im dávam rôzne otázky. A keďže niektorí majú prekvapujúco dobré vedomosti, je ťažko vymyslieť otázky, ktorú by nevedeli. Minulý týždeň som ich nachytal, keď som sa opýtal, ktorý prorok mal prísť pred mesiášom – teda Ježišom.

Čítať ďalej...

Pred Vianocami

zvykneme v rôznych formách písať pozdravy tým, čo sú od nás vzdialení a chceme sa s nimi podeliť o neopakovateľnú radosť, ktorú nám prinášajú tieto pekne sviatky.

Čítať ďalej...

Veľmi sa mi páči nasledujúca meditácia k dnešnému evanjeliu. Predkladám:

Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky

Celý svet čaká na Máriinu odpoveď 

Čítať ďalej...

Sdc 13, 2-7. 24-25a, Lk 1,5-25

 U zdravých a prirodzených rodinách považujú detí za veľké požehnanie. Ako kaplán som sa stretol s 12 detnou rodinou. Pýtal som sa matky ako to zvláda. Ona: Jaj v pohode. Najhoršie boli prvé tri. Potom sa už vychovávajú navzájom. Všimol som si to. Staršie mali patronát nad mladšími. V rodine panovala súhra a jednota.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.