Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätý apoštol a evanjelista Ján patril medzi najvýznamnejších apoštolov, medzi oporné stĺpy prvotnej Cirkvi, ako sa vyjadril apoštol Pavol v Liste Galaťanom (por. Gal 2,9). Viaceré zmienky o ňom nachádzame vo všetkých evanjeliách, v Skutkoch apoštolov, v Apokalypse a raz ho spomína apoštol národov na uvedenom mieste.

Čítať ďalej...

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16, Lk 1, 67-79

Matky zvyknú pre svoje deti veľmi trpieť ak majú problémy, či už telesné (zdravotné), alebo – a možno ešte viac – morálne. Dokážu však popri ich nedostatkoch nájsť na nich aj pekné vlastnosti, zastať sa ich a mnoho raz ich takto vyburcovať k dobrému.

Čítať ďalej...

Mal 3, 1-4. 23-24, Lk 1, 57-66

Miništrantov baví testovanie vedomosti. Preto im dávam rôzne otázky. A keďže niektorí majú prekvapujúco dobré vedomosti, je ťažko vymyslieť otázky, ktorú by nevedeli. Minulý týždeň som ich nachytal, keď som sa opýtal, ktorý prorok mal prísť pred mesiášom – teda Ježišom.

Čítať ďalej...

Pred Vianocami

zvykneme v rôznych formách písať pozdravy tým, čo sú od nás vzdialení a chceme sa s nimi podeliť o neopakovateľnú radosť, ktorú nám prinášajú tieto pekne sviatky.

Čítať ďalej...

Veľmi sa mi páči nasledujúca meditácia k dnešnému evanjeliu. Predkladám:

Z homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky

Celý svet čaká na Máriinu odpoveď 

Čítať ďalej...

Sdc 13, 2-7. 24-25a, Lk 1,5-25

 U zdravých a prirodzených rodinách považujú detí za veľké požehnanie. Ako kaplán som sa stretol s 12 detnou rodinou. Pýtal som sa matky ako to zvláda. Ona: Jaj v pohode. Najhoršie boli prvé tri. Potom sa už vychovávajú navzájom. Všimol som si to. Staršie mali patronát nad mladšími. V rodine panovala súhra a jednota.

Čítať ďalej...

Jer 23, 5-8, Mt 1, 18-24

 Zaužíval sa pekný a výstižný pojem – spomienkový optimizmus. Vyjadruje to, že máme tendenciu spomínať z minulosti na to pekné a dobré. Napríklad: Boli krajšie Vianoce, lepšie zimy, viac snehu... Aj v oblasti ekonomickej:  Všetko bolo lacnejšie, ľahšie sa žilo, toľko stal rožok, pivo...

Čítať ďalej...

 Gn 49, 1-2. 8-10, Mt 1,1-17

 V mnohých štátoch sa hrdia niektoré rody šľachtickým titulom (von, de...). Mnohí teraz skúmajú svojich predkov a hrdia sa ako ďaleko do minulosti sa dostali.

Čítať ďalej...

Sof 3, 1-2. 9-13, Mt 21, 28-32

 Ešte neviem aká je situácia v našej farnosti, ale v jednej mestskej kde som pôsobil dlhší čas, dosť veľkú úlohu zohrávali konvertiti – teda tí čo sa v dospelosti obrátili, alebo prehĺbili svoj duchovný život.

Čítať ďalej...

Nm 24, 2-7. 15-17d, Mt 21, 23-27

 Práve dnes sme mali v meste ustanovenie primátora a podľa starej tradície i richtára. V mojej rodnej dedine sa traduje, ako jeden gazda kandidoval za richtára do tunajšej farnosti. Vtedy to vlastne bola jedna obec – najväčšia v ČSR. Postavil sa na tribúnu a povedal: Ak poviem tak - bude zle, ak poviem onak – bude zle. Tak radšej nič nepoviem. A skončil.

Čítať ďalej...

Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice, ktorých úcta sa už v skorom stredoveku rozšírila po celej Cirkvi. Jej meno sa dostalo do rímskeho omšového kánona (eucharistickej modlitby) spolu s inými sväticami starých čias: Felicitou, Perpetuou, Agátou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou.

Čítať ďalej...

Iz 48, 17-19, Mt 11, 16-19

 Mládež zo školy mi prišla pomôcť poriadiť. A keďže videli, že nemám vyžehlené tak sa ochotné do toho pustili. Doplatilo na to klimaxové tričko. Žehličkou vypálili „krásnu“ dieru. Nepozreli štítok – návod a tak bolo po dobrom športovom tričku. Skúsené gazdinky si na to dávajú pozor.  

Čítať ďalej...

Iz 41, 13-20, Mt 11, 11-15

 V čom je veľkosť človeka? To by mohlo byť odpovedí! Možno koľko ľudí, toľko názorov.

Čítať ďalej...

Keď dávali v televízii nejaký seriál, bolo zvykom, že hlásateľka v krátkosti zopakovala predchádzajúci dej. Teraz je to už vizuálnejšie: Dávajú zopár obrázkov z predchádzajúceho dielu. Tiež pri spomienke na velikánov kultúra, umenia, vedy sa hovorí čím sa zapísali do, toho ktorého odvetvia  

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.