Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dt 4, 32-40, Mt 16, 24-28

 Už ste sa zamýšľali nad tým prečo je toľko reklamy?

Čítať ďalej...

Prví traja (nazývaní aj synoptickí) evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš hovoria o tom, ako týždeň po Petrovom vyznaní Kristovho božstva Ježiš viditeľne ukázal svoju božskú slávu, ktorá prežarovala cez jeho ľudskú prirodzenosť.

Čítať ďalej...

Nm 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35, Mt 15, 21-28

 Príklady obetavosti matiek nemusíme hľadať ďaleko. Mnohé, čo ste tu matkami, ste to dokázali v praktickom živote.

Čítať ďalej...

Francúzska revolúcia narobila Cirkvi veľa škody. Jej besnenie sa obrátilo zvlášť proti kňazom a rehoľníkom.

Čítať ďalej...

Nm 11, 4b-15, Mt 14, 13-21

Určite nikto rád nespomína na vojnové roky, kedy sa muselo šetrne zaobchádzať s denným prídelom chleba – a kto si ich ešte pamätá?!

Čítať ďalej...

Svätec, ktorého si pripomíname, pochádzal z nábožnej rodiny starej neapolskej šľachty.

Čítať ďalej...

Životopis svätého Ignáca z Loyoly isto nepatrí medzi najjednoduchšie.

Čítať ďalej...

Táto biblická svätica, ktorá mala česť byť viac ráz hostiteľkou Pána Ježiša, je vzorom a nebeskou ochrankyňou všetkých usilovných gazdiniek.

Čítať ďalej...

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28, Mt 13, 36-43

Bol som vždy veľmi rád, keď som dostal do farnosti na prax pána diakona. Prečo?

Čítať ďalej...

Svätý Gorazd bol učeník sv. Cyrila a Metoda.

Čítať ďalej...

Svätý Jakub Starší, syn galilejského rybára Zebedeja, bol starším bratom apoštola Jána.

Čítať ďalej...

Ex 20, 1-17, Mt 13, 18-23

 Všetci ako sme tu, sme potomkovia roľníkov.

Čítať ďalej...

Po rozdelení západného kresťanstva v 16. storočí sa stalo Švédsko silnou baštou protestantizmu.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.