Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 43, 16-21, Flp 3,8-14, Jn 8, 1-11

"Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?"

Čítať ďalej...

Joz 5,9a.10-12, 2 Kor 5,17-21, Lk 15,1-3.11-32

Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.”

Čítať ďalej...

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

Poznáme pojem Rodinné striebro.

Čítať ďalej...

Ex 3,1-8a.13-15, 1 Kor 10,1-6.10-12, Lk 13,1-9

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra.

Čítať ďalej...

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a

Jozef bol synom Heliho z Dávidovho rodu.

Čítať ďalej...

Gn 15,5-12.17-18, Flp 3,17-4,1, Lk 9,28b-36

Boh vyviedol Abrama von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“

Čítať ďalej...

Dt 26,4-10, Rím 10, 8-13, Lk 4,1-13 

Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu

Čítať ďalej...

Sir 27,5-8, 1 Kor 15,54-58, Lk 6,39-45

Ladislav Simajchl uvádza: Keby tak na niektorej spovednici bol nápis: „Tu vyznávajte hriechy iných“ - to by bol zástup pred takou spovednicou.

Čítať ďalej...

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23, 1 Kor 15,45-49, Lk 6,27-38

Pred rokom 1989 chceli komunisti pred svetom ukázať, že je zhoda medzi cirkvou a štátom.

Čítať ďalej...

Jer 17,5-8, 1 Kor 15,12.16-20, Lk 6,17.20-26

O dnešnom svete sa hovorí, že vplyvom masovo-komunikačných prostriedkov a nadnárodným kapitálom sa stal jednou veľkou dedinou.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.