Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Múd 6,12-16, 1 Sol 4,13-18, Mt 25,1-13

Žijeme, podľa mňa, v dobrej zemepisnej šírke.

Čítať ďalej...

Mal 1,14b-2,2b.8-10, l So 2,7b-9.13, Mt 23,1-12

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.

Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte; lebo hovoria, a nekonajú.“

Čítať ďalej...

Zjv 7, 2-4. 9-14, 1 Jn 3, 1-3, Mt 5, 1-12a

Na sociálnych sieťach sú ľudia omnoho otvorenejší ako v bežnom živote.

Čítať ďalej...

Ex 22,20-26, Sol 1,5c-10, Mt 22,34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal...

Čítať ďalej...

Iz 45,1.4-6,1 So 1,1-5b, Mt 22,15-21

Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.

Čítať ďalej...

Iz 25,6-10a, Flp 4,12-14.19-20, Mt 22,1-14

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: „Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy...“ 

Čítať ďalej...

Iz 5,1-7, Flp 4,6-9, Mt 21,33-43

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?

Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.” Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ,Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.”

Čítať ďalej...

Ez 18,25-28, Flp 2,1-11, Mt 21,28-32

Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ Ale on odpovedal: „Nechce sa mi.“ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: „Idem, pane!“ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu? 

Čítať ďalej...

Iz 55,6-9, Flp 1,20c-24.27a, Mt 20,1-16a

Nie je úplne pravdou, že len ľudia zlí sú neobľúbení.

Čítať ďalej...

Sir 27, 33 – 28, 9, Rim 14,7-9, Mt 18,21-35

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami.

Keď začal účtovať, priviedli mu jedné­ho, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.