Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

U mnohých národoch si vážia pôvod. Majú pred priezviskami časticu, ktorá vyjadruje ich rodovú genézu.

Čítať ďalej...

Sk, 4,32-35, 1 Jn 5,1-6, Jn 20,19-31

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Čítať ďalej...

Sk 2,14. 22-32, Lk 28,8-15 

S prichádzajúcou  jarou začína byť všetko zelené a svieže.

Čítať ďalej...

Sk 10,34a.37-43, Kol 3,1-4, Jn 20,1-9

To, že Ježiš neskončil definitívne v hrobe, ale vstal z mŕtvych a je živý, je veľké tajomstvo kresťanskej viery.

Čítať ďalej...

Mt 28, 1-10  

Keď som ako tínedžer čítal: „Ježiš zomrel za tvoje hriechy“, minimálne sa mi to nepozdávalo

Čítať ďalej...

Iz 50,4-7, Flp 2,6-11, Mk 14,4-15,47

Dnešnú Palmovú nedeľu nám môže pomôcť duchovné prežiť druhé čítanie Filipanom (Flp 2,6-11)

Čítať ďalej...

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a (Lk 2, 41-51a)

Jedna pani mi napísala o svojom synovi, že chodí po svete.

Čítať ďalej...

Jer 31,31-34, Žid 5,7-9, Jn 12,20-33

Dnes nie je nijako populárne hovoriť o umieraní, o strácaní alebo dokonca o tom, že sa nemá život milovať.

Čítať ďalej...

2 Krn 36,14-16.19-23, Ef 2,4-10, Jn 3,14-21

 Niet pochýb o tom, že Nikodém je múdry človek.

Čítať ďalej...

Ex 20,1-17., 1 Kor 1,22-25, Jn 2,13-25

Naša Veľká noc 

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.