Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 1-6, Sk 13,22-26, Lk 1 57-66. 80

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia.

Čítať ďalej...

Dt 7, 6-11, 1 Jn 4, 7-16, Mt 11, 25-30

Pred rokmi bola jedna cestová kancelária Čedok.

Čítať ďalej...

Ex 19,2-6a, Rím 5,6-11, Mt 9,36-10,8 

Prvá časť dnešného evanjelia (9,36-38) je prípravou na druhú časť, ktorá začína desiatou kapitolou, kde sa opisuje vyslanie dvanástich učeníkov, ktorí sú poslaní, a preto sú aj nazvaní „apoštolmi“ (z gréckeho ἀποστέλλω [apostello] – „posielať“).

Čítať ďalej...

Dt 8, 2-3. 14b-16a, 1 Kor 10, 16-17, Jn 6, 51-58

Hlavnými témami Zeleného štvrtka, ktorý sme tento rok nemohli riadne sláviť, sú:

Čítať ďalej...

Ex 34,4b-6.8-9, 2 Kor 13,11-13, Jn 3,16-18

Viacero kresťanských denominácii v túto nedeľu slávia tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Čítať ďalej...

Sk 2,1-11, 1 Kor 12,3b-7.12-13, Jn 20,19-23

Dnes, na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, by sme sa chceli zamerať podrobnejšie na tému udelenia Ducha, ako sa prezentuje v tejto stati a v Evanjeliu podľa Jána.

Čítať ďalej...

Sk 1,12-14, 1 Pt 4,13-16, Jn 17,1-11a

V čase medzi slávením tajomstiev Ježišovho vystúpenia do neba a Turíc nám nedeľná liturgia ponúka ďalší úryvok z Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn 13-17).

Čítať ďalej...

Sk 1,1-11, Ef 1,17-23, Mt 28,16-20 

Úvodná modlitba

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.