Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 22,1-2a.10-13.15-18, Rím 8,31b-34, Mk 9,2-10

Tešíme sa keď vyhrá naše mužstvo, naša strana, keď je úspešný niekto, koho máme radi.

Čítať ďalej...

Gn 9,8-15, 1 Pt 3,18-23, Mk 1, 12-15

Ozajstná púšť

Čítať ďalej...

Lv 13,1-2,45-46, 1 Kor 10,31-11,1, Mk 1,40-45

Pýtal som sa detí, čo je zlé na chorobe.

Čítať ďalej...

Job 7,1-4.6-7, 1 Kor 9,16-19.22-23, Mk 1,29-39

Jób hovoril: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi? A jeho dni ako dni nádenníka? Prahne po chládku ako otrok, ako nádenník čaká na výplatu. Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné strastí mojím podielom.  Viď Job 7, 1-4. 6-7

Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Viď Mk 1,29-39

Čítať ďalej...

 Dt 18,15-20, 1 Kor 7,32-35, Mk 1,21-28

Historickým i obsahovým jadrom knihy Deuteronómium je tzv. deuteronomický kódex, ktorý tvoria kapitoly Dt 12 – 26.

Čítať ďalej...

Jon 3, 1-5.10, 1 Kor 7, 29-31, Mk 1, 14-20

Bolo to dávno. Pre dnešnú mládež ešte v dobe kamennej, lebo neboli mobily a bolo ešte veľa snehu.

Čítať ďalej...

1 Sam 3,3b-10.19, 1 Kor 6,13c-15a.17-20, Jn 1,35-42

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva...

Čítať ďalej...

Iz 55,1-11, Jan 5,1-9, Mk 1,7-11 

Keby som sa vás teraz opýtal, či poznáte dátum svojho narodenia, určite by ste to pokladali za naivnú otázku.

Čítať ďalej...

Iz 60,1-6, Ef 3,2-3a.5-6, Mt 2,1-12

Dnešná slávnosť je známa pod dvoma menami: Sviatok Troch kráľov a Zjavenie Pána.

Čítať ďalej...

Nm 6,22-27, Gal 4,4-7, Lk 2,16-21

Čo s novým rokom...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.