Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 15, 1-6; 21, 1-3, Hebr 11, 8. 11-12. 17-19, Lk 2, 22-40 

Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny. 

Čítať ďalej...

Sk 6,8-10;7,54-602, Mt 10,17-22

Veľa cirkevných slávností je ozdobených nejakou peknou myšlienkou.

Čítať ďalej...

Iz 52,7-10, Hebr 1,1-6, Jan 1,1-18

My kazatelia používame často málo zrozumiteľné frázy.

Čítať ďalej...

2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16, Rim 16,25-27, Lk 1,26-38

Pri posledných rorátoch som si uvedomil, že Vianoce sú už predo dvermi a položil som otázku, ako som využil čas na prípravu.

Čítať ďalej...

Iz 61, 1-2a. 10-11, 1 Sol 5, 16-24, Jn 1, 6-8. 19-28

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným,

uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Viď Iz 61,1-2a.10-11

Čítať ďalej...

Iz 40,1-5.9-11, 2 Pt 3,8-14, Mk 1,1-8

Každý človek má určité očakávania.

Čítať ďalej...

Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7, 1 Kor 1,3-9, Mk 13,33-37

Pastiersky list

Čítať ďalej...

Ez 34,11-12.15-17, 1 Kor 15,20-26.28, Mt 25,31-46  

Možno nič nie je človekovi také vlastné ako túžba vládnuť, byť na prvom mieste, rozkazovať... a neposlúchať.

Čítať ďalej...

Pr 31,10-13.19.20.30-31, 1 So 5,1-6, Mt 25,14-30

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok...

Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.