Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 34, 11-16, Rim 5, 5b-11, Lk 15, 3-7

Človek dobrého srdca – kedysi bolo také niečo počuť.

Dnes už nie. Niežeby neboli ľudia dobrého srdca, tento zvrat sa už nepoužíva. Ako keby to už nebol pochvala. Teraz sa skôr hovorí: humanista, charitatívny človek, ľudomil, filantrop, altruista, dobrodinec, možno i sponzor, mecenáš, dobroprajník... Hovorme tomu ako chceme, ale vieme, že je potrebné byť človekom dobrého srdca.

Dnes máme k tomu dobú príležitosť, keďže máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Čo nám o tom hovoria dnešné čítania?

  1. čítanie:

Toto hovorí Pán: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda... Ďalej: Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito. Je to samozrejme obraz, prirovnanie. Ostaňme pri ňom. Keď sa nájde takýto pastier, ktorý sa tak venuje svojim ovciam, omnoho skôr sa tak stará o nás Boh – Stvoriteľ. Veď sme jeho!

  1. čítanie:

Sv. Pavol nás ubezpečuje, že sme Bohom takto milovaní: Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

A keď nás Boh tak miluje Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Pavol ako keby povedal, že to máme zakódované v našich srdciach. Nebráňme sa, tomu, že aj v nás je túžba byť človekom dobrého srdca. A chváľme sa tým ako ďalej píše: A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Chváľme sa tým, že nás Boh tak miluje a chceme ho nasledovať. Viem, že nám to tak nejde.

Preto nás potešuje Evanjelium:

Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? Pretlmočme si to. Pastier sa vie obetovať pre ovce, má súcit, starostlivosť. Kde sa to zobralo v jeho srdci? Je to od Stvoriteľa. Preto on dokáže byť ešte lepším pastierom.

Veď pastier volá: ‚Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila – o čo skôr Boh, ktorý dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás.

Je tu aj pre nás výzva pápeža Františka, ktorý pred časom v deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho povedal:

Ježiš nás miloval nie slovami, ale skutkami a svojím životom. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, je sviatkom lásky, sviatkom srdca, ktoré veľmi milovalo. Je to láska, ktorá, ako opakoval sv. Ignác, sa prejavuje viac skutkami než slovami a ktorá je predovšetkým viac dávaním ako prijímaním. Tieto dve kritériá sú ako piliere pravej lásky a Dobrý pastier naplno predstavuje Božiu lásku. On pozná svoje ovce jednu po druhej, pretože táto láska nie je láskou abstraktnou alebo všeobecnou; je to láska voči každému jednému.

Boh, ktorý je blízko skrze lásku, kráča so svojim ľudom a toto putovanie prichádza k bodu, ktorý je nepredstaviteľný. Nikdy by sme nepomysleli, že ten istý Pán sa stáva jedným z nás a kráča s nami, zostáva s nami, zostáva vo svojej Cirkvi, zostane v Eucharistii, zostane vo svojom Slove, zostáva v chudobných, zostáva s nami kráčajúc. Toto je blízkosť: pastier blízky svojmu stádu, blízko k jeho ovciam, ktoré pozná jednu po druhej.

Pápež František vysvetľujúc ďalej úryvok z knihy proroka Ezechiela poukazuje ešte na iný aspekt Božej lásky; na starostlivosť o stratenú, ranenú či chorú ovcu:

Neha! Ale Pán nás miluje nežne. Pán pozná, čo je láskavosť, pozná túto Božiu nežnosť. Nemiluje nás slovami. Prichádza k nám – blízkosť – a dáva nám túto nežnú lásku. Blízkosť a neha! Dva spôsoby Pánovej lásky, ktorý prichádza a dáva všetku svoju lásku aj v najmenších veciach: s nehou. A toto je silná láska, pretože blízkosť a neha nám dávajú poznať silu Božej lásky.

 Ale milujete vy tak, ako som ja miloval vás? Láska by mala byť vykročením v ústrety druhému, mala by byť ako láska milosrdného Samaritána, a najmä v prejavoch blízkosti a nežnosti. Ale ako možno vynahradiť Pánovi všetku túto lásku?

Toto je ďalší bod, pri ktorom sa pápež pozastavil:

Môže to znieť ako heréza, ale je to najväčšia pravda! Ťažšie ako milovať Boha je nechať sa ním milovať! Spôsob, ako opätovať lásku, je otvoriť svoje srdce a nechať sa milovať. Dovoliť, aby sa k nám priblížil, aby sme ho cítili blízko pri sebe. Dovoliť, aby bol k nám nežný, láskavý. Toto je veľmi ťažké: nechať sa ním milovať. A to je možno to, čo si máme vyprosovať dnes vo svätej omši: ‚Pane, chcem ťa milovať, ale nauč ma tej najzložitejšej vede, náročnému návyku nechať sa milovať cítiť ťa blízko a cítiť tvoju nežnosť!‘. Kiež nám Pán dá túto milosť.

Dlhá, Turkov, 28.6.2019

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/290-najsvatejsie-srdce-jezisovo

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/799-najsvatejsie-srdce-jezisovo-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1320-najsvatejsie-srdce-jezisovo-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1754-najsvaetejsie-srdce-jezisovo
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.