Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Cyril a Metod narodili sa v meste Solúne, v severnom Grécku; a to Metod okolo roku 815 a Cyril roku 827.

Otec bol vysokým dôstojníkom a volal sa Lev. Matka podľa nie­ktorých autorov volala sa Mária.

Metod študoval právo a potom sa stal správcom kraja, ktorého obyvateľstvo bolo slovanské. Cyril študoval v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim cisárom Michalom III. Po skončení štúdii zastával vysoké funkcie a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho hlboké vzdelanie ho nazývali «filozofom». Roku 855 odišiel s bratom Metodom do kláštora na horu Olymp v Malej Ázii. Mladý cisár Michal III. ich čoskoro poslal ako členov posolstva k Chazarom, ktorí mali svoje sídla medzi Čiernym a Kaspickým morom. Cestou sa zastavili na Kryme, kde našli pozostatky sv. Klementa, štvrtého pápeža, ktorý tam zahynul mučeníckou smrťou. Pozostatky priniesli neskôr do Ríma.

Roku 863 ich cisár posiela ako vierozvestov na Veľkú Moravu ku kniežaťu Rastislavovi. Ešte predtým Cyril, vlastným meno Konštantín, vynašiel slovanskú abecedu zvanú hlaholika a začal prekladať do staroslovienčiny Sväté písmo a liturgické knihy. Slovania ich v našej vlasti prijali s veľ­kou radosťou. Okrem hlásania evanjelia pripravovali mladých mužov aj na kňažstvo. Koncom roku 866 alebo začiatkom roku 867 podnikli cestu do Ríma. Tu bolí slávnostne prijatí pápežom Hadriánom II., ktorý schválil slovanskú liturgiu, kto­rú Cyril a Metod zaviedli na Veľkej Morave, a dal vysvätiť ich učeníkov za kňazov. Vyčerpaný Cyril sa už do našej vlasti nevrátil, vstúpil v Ríme do kláštora, kde aj zomrel 14 februára roku 869. Mal iba štyridsaťdva rokov. Pochovali ho v bazilike sv. Klementa v Ríme.

Po smrti Cyrila pápež Hadrián II. vymenoval Metoda za apoštolského legáta a za arcibiskupa pre územie Veľkej Mo­ravy a Panónie. Cestou z Ríma ho však bavorskí biskupi zajali a väznili vo Švábsku. Stade ho roku 873 vyslobodil pápež Ján VIII. Po návrate na Veľkú Moravu zase sa obno­vili spory o slovanskú liturgiu, Metoda obžalovali v Ríme a musel sa ísť brániť pred pápeža Jána VIII. Dokonale sa obhájil a bol potvrdený v arcibiskupskom úrade. Zomrel 6. apríla roku 885. Pochovali ho v katedrálnom chráme, no podnes sa nepodarilo nájsť jeho hrob. 

ORÁČI BOŽÍ

Na obrazovke dňa vystupujú traja. Oráč prvý — svätý Cyril.

Bližšie sme si ho všimli 14. februára. Ešte sú nám v ušiach slová tohto olympského mnícha, keď umierajúc prosí svojho brata Metóda:

— Spolu sme tiahli jednu brázdu... Ja klesám na nive... Viem, že miluješ horu Olymp, miluješ kláštorný život, ale neopúšťaj misijné pole medzi Dunajom a Tatrami, Velehrad, Nitru! Neopusť Slovanov!

Oráč druhý — svätý Metod.

Splnil žiadosť bratovu, vrátil sa k Slovanom, kde spolu preorávali a siali semiačko radostnej zvesti - evanjelium. Prvá kniha Slovanov bola kniha o Bohu, o Ježišovi. Solúnski bratia nám ho predstavili:

«Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. »

Brat Metod hlásal toto Slovo — Ježiša až do smrti. Do jazyka ľudu preložil všetky knihy Svätého písma, okrem kníh Machabejcov. Po smrti Cyrilovej pôsobil ako arcibiskup panónsky a moravský s právomocou metropolitu a s vý­sadou konať všetky bohoslužby v slovanskom jazyku. Ta si to prial knieža Kocel i ľud' a tak to schválil pápež Hadrián II.

Keď sa však stal na Morave pánom knieža Svätopluk, pomery sa zmenili. Ten bol proti svätému arcibiskupovi i proti slovanskej bohoslužbe. Dielo dovŕšila ľudská závisť. Na popud biskupov pasovského, solnohradského a frizínskeho bol svätý Metod zajatý a vrhnutý do ťažkého žalára. Poltreťa roka odsedel trýznený hladom a všelijakým prí­korím. Ba musel tu podstúpiť i neľudské bičovanie. Z tohto stavu ho vyslobodil pápež Ján VIII. Príkorie zo strany Nemcov a moravského kniežaťa trvalo však i na slobode.

Svätý Metod v tejto dobe skúšky sa držal hrdinsky. Nezutekal, ostal ďalej s námahou preorávať tvrdú zem. Len ku koncu života mal pokoj.

A ako jemu svätý Cyril odporučil pokračovať v brázde, tak aj on sa postaral, aby niekto iný pokračoval za nimi na divom úhore. Ukázal na svojho oddaného učeníka Gorazda a povedal:

To je syn vašej zeme; je pravoverný a dobrý znalec Písma; ten nech je mojím nástupcom.»

Na Kvetnú nedeľu r. 885 slávil svätý Metod naposledy svätú omšu. Potom požiadal: «Strážte ma deti, až do tretieho dňa.»

Dňa 6. apríla odovzdal veľkú apoštolskú dušu svojmu Majstrovi.

Kňazi slúžili za neho ihneď svätú omšu a to v troch rečiach: latinsky, grécky a slovansky. Na pohreb sa valili zástupy a všetci jednotne volali:

«Všetkým bol vodca ku spaseniu!»

Obaja bratia — svätý Cyril i svätý Metód, sú naše «hviezdy jasné», ktoré zažiarili u nás vierou a láskou, ktorá prestala počítať so sebou, ktorá ich vyhradila celých pre kráľovstvo s Božie!

Svätý Cyril, učenec, teológ, mystik a svätec! Bol sviecou paškálovou, ktorá žiarila veľkonočným svetlom veľmi ohnivo, preto sa i rýchlo strávil.

Svätý Metod, spokojný, skromný, s charakterom diplo­mata, vždy trpezlivosťou víťazil nad odporcami.

Obaja boli učení, múdri, ale to by ich neurobilo takými veľkými a slávnymi na nebi svätej Cirkvi, keby neboli mužmi «obety!» Veľkými ich urobila láska k Bohu a láska k blížnym.

Veľkými sú preto, že ukázali cestu spásy našim pred­kom, a tak aj budúcim pokoleniam až do konca vekov.

— Pane Ježišu! Ty veľký a prvý Misionár našej zeme, ďakujem ti, že si svojím Božským Srdcom zapálil týchto svätých mužov, ktorí sa nezľakli ťažkej orby na tvojej nive. Za svoju vieru môžem ďakovať ich láske.

Kráľovná apoštolov, vypros nám svätých kňazov! Vyber z radov našich mladíkov apoštolov, ktorí pochodeň viery budú v apoštolskej horlivosti podávať ďalej budúcim po­koleniam ako svätý Cyril a Metod. Amen. 

ROZHODNUTIE

Obnovenie krstných sľubov. Verím v Boha...

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/461-slavnost-cyrila-a-metoda

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/953-slavnost-sv-cyrila-a-metoda

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1309-svaty-cyril-a-metod

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1782-svaety-cyril-a-metod

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/238-sv-cyril-a-metod

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1163-sv-cyril-a-metod-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.