Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Lk 10,1-12.17-20 

Pri tvorbe reči sú rozhodujúce slovesa.

Ľudstvo sa vraj začínalo dorozumievať slovesami. Boli to povely, upozornenia. Takmer súčasne s nimi aj podstatne mena. Prívlastky vznikali postupne až nakoniec abstraktné pojmy. Napríklad ak povieme strom, čo si pod tým prestavujeme? Dieťa uvažuje v predstavách a preto si predstavuje konkrétny strom. My dospelí, abstrahujeme.

Zoberme sloveso „je“. Má význam: Jestvuje i konzumuje. Kým človek jedol tak bol – jestvoval. Podobne žiť a žuť. Kým žuje, dovtedy žije. Tak to badať aj v iných rečiach. Reč sa tak postupne rozvíjala a obohacovala.

Dne obohacujme apoštolskými slovesami. Čo nám hovorí Ježiš? Aké povely dáva?

Proste

proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

prvý krok je modlitba – prosba, aby Boh otvoril naše srdce a urobil ho zodpovedným a vnímavým na potreby sveta. Sme aj aktívni i pasívni. Aj prosíme aj prijímame pozvanie k práci na žatve.

Choďte

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov

Skutočná modlitba sa premieňa v skutok. Zodpovedné srdce je vnímavé na potreby sveta nemôže zostať stáť.

Nenoste -

Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv

Dôležitejšie, než obdarovávať ľudí tým, čo sa dá vybrať z tašky alebo z peňaženky, je obdarovávať ich tým, čo „ani moľ ani hrdza neničí“ (Mt 6,19).

A nielen to. Nepotrebujete žiadne prostriedky na apoštolát. Nič navyše čo nosíte do práce. Nepotrebujete tam žiadne pomôcky k evanjelizovaniu. Svedčite poctivou prácou, trpezlivosťou. Ste tam vyslaní Ježišom.

Lúčila sa jedná pracovníčka s kolektívom. Prišla za kolegyňou, dala jej darček a hovorí: Bola si pre mňa ako anjel strážca, veľmi si mi pomohla. Obdarovaná je prekvapená: Prišli na to, že som veriaca, ale o viere som im nehovorím, lebo to nemajú radi. Snažím sa však vždy o kresťanský postoj. Napríklad, keď sa hovorí o manželstve vernosti, ochrane života. Zdá sa, že ich to pomaly oslovuje. Áno k takémuto apoštolátu nič nepotrebujeme.

Nepozdravujte.

cestou nikoho nepozdravujte – nie je neslušnosť. V oriente to znamenalo zdržiavať sa, pohovoriť, poklebetiť. Pre nás to znamená ísť na podstatu.

Vojdete

vojdete do niektorého domu, najprv

vojsť, vstúpiť, znamená stať sa niekomu blízkym, zdieľať jeho radosti i starosti a nielen zďaleka sa prizerať ako sa mu vodí prípadne poučovať, čo a ako by mal...

Povedzte –

povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Pán neposiela mĺkvych pritakávačov, ale ľudí, ktorí vedia zdôvodniť nádej, ktorá je v nich (porov. 1 Pt 3,15). Pomáhať pri šírení pokoja.

Zostaňte

Zostať, znamená naplniť to, čo odkazuje Apoštol Pavol: „Neste si vzájomne bremená“ (Gal 6,2). Zostať pri inom aj v ťažkostiach. Nielen pri prázdnej zábave a rečiach. Zostať s manželom, manželkou, starými rodičmi...

Uzdravujte –

Pôsobenie skutočného apoštola je ako voda, o ktorej je napísané: „keď tam táto voda príde; uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde“ (porov. Ez 47,6)

Uzdravuje vzťahy.

Čo z toho pre nás vyplýva? Každý pokrstený a najmä pobirmovaný je apoštolom a je povolaný k apoštolátu – teda svedčeniu o Ježišovi.

Prečítajme si toto evanjelium ešte raz a všímajme si slovesa!

 Turzovka, vigília 6.7.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.