Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Opätovne sme sa zhromaždili pri stole Božieho slova a chleba. Prichádzame sem zo sveta, ktorý je plný neistoty. Bojíme sa, že aj v našom prostredí dôjde k násilnostiam, bojíme sa choroby – ešte stále sme s rúškami na tvári, bojíme sa neistej budúcnosti pred sebou. Slovo Božie nás dnes chce obrniť proti všetkému tomu strachu.

Hneď na začiatku bohoslužby sa odvráťme od každej malovernosti a malomyseľnosti.

Uvedenie do čítaní:

  1. Jer 20,10-13

Byť Božím prorokom nie je ľahká úloha. Prorok, kňaz, opravdivý kresťan musí často ľudom hovoriť a svojim životom svedčiť, čo iní neradi počúvajú, čo vôbec nechcú počuť. A tak sa ľudia snažia boží hlas umlčať tým, že umlčia hlásateľa. Jeremiáš píše o trampotách svojho poslania.

     2. Rím 5,12-15

Svätý Pavol ukazuje Ježiša - darcu spásy - ako protiklad Adama - pôvodcu nešťastia. Kto sa drží Ježiša, ten bude zachránený.

  1. Mt 10,26-33

V evanjeliu nás Pán Ježiš povzbudzuje, aby sme sa nebáli: Ani o osud Cirkvi - tá tu bude a brány pekelné ju nepremôžu. Ani o náš osobný osud - my budeme žiť a prežijeme o celú večnosť to, čo nás teraz ohrozuje.

NEBOJTE SA!

Ani moderná doba, rozvoj techniky, starostlivosti o zdravie, lieky proti depresii nezbavili človeka strachu.

Naopak, ak sledujete vedecké objavy, vidíme aký krehký je nielen náš život, ale aj život na celej planéte. Keby sa napríklad objavilo vedľa zeme nejaké neveľké kozmické teleso, nemuselo by sa so zemou zraziť, stačilo aby svojou príťažlivosťou trochu vychýlilo zem z terajšej dráhy a buď by sme zmrzli, alebo sa upiekli.

Sledujete kriminoviny a vidíte aký ohrozený je život človeka, aj keby sa naša Matička zem stabilne pohybovala. Človek žije ak nepovieme priamo v strachu, tak v obave. A aj keď už pandémiu zľahčujeme, stále s obavami sledujeme vzrastajúci počet ochorení.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa. A hovorí to aj nám. A potrebujeme to. Vraj v Biblii je tristošesťdesiatpäť krát slovo nebojte sa, teda na každý deň jedno ubezpečenie od Boha Stvoriteľa.

Občas sa niekde ozýva tvrdenie, že viera v Boha vznikla zo strachu. Človek sa bál neznámych síl a tak im dal meno, aby ich mohol osloviť modlitbou, aby ich mohol uzmieriť obeťami a nakloniť si ich. Tak naši predkovia pomenovali blesk Perúnom, či Paromom a podobne. To je ale povera, či modlárstvo! Ale čo naša viera v Boha?!

Kto usudzuje, že viera vznikla zo strachu, nič nepochopil z podstaty viery v Boha. Zo strachu rastie úzkosť, zúfalstvo, ale nie nádej, či viera.

Viera rastie z opačných semien, než je strach: totiž z dôvery. Uverím tomu, komu môžem dôverovať.

A komu môžeme na tomto našom svete dôverovať? V súvislosti s povedaným – teda rozvojom vedy prichádzame k záveru, ako úžasne to pre nás vytvoril Boh, že je skutočne starostlivý a láskavý Otec. A vidíme, že ak človek opúšťa Božie zásady ako si škodí.

Vidíme neblahé následky činnosti človeka na prírodu i priamo na náš život.

Hovorí sa, že uplynulé dvadsiate storočie je najhorším storočím ľudstva. Iste každé storočie zakúsilo svoje hrôzy, ale jedno je isté: V žiadnom storočí sa vraždenie, násilie, zlo, nepáchalo tak systematicky, tak masovo, v tak veľkom štýlu, ako v predchádzajúcom storočí.

Technika a psychológia dali do rúk jednotlivcov obrovskú moc zbraní a propagandy, možnosť ľahkého ovládania a manipulovania ľudových más.

Kto čakal, že násilie skončí prvou svetovou vojnou, sklamal sa. Kto čakal, že násilí skončí po druhej svetovej vojne, sklamal sa. Na šachovnici sveta sa zmenili figúrky, zmenila sa mena, zlo zostalo. Kto by si vedel predstaviť, že bude aj vojna v Juhoslávii. Teraz dokonca na Ukrajine! Nepokoje a násilie badáme na amerických uliciach. Za uplynulý rok muselo opustiť svoje domovy, teda emigrovať 30 miliónov ľudí.

Ako manipuluje psychológia? Vidíte čo robia média. Napríklad v jednej súťaži bolo: Dokázalo sa, že zvitok zo 6. storočia je pravý a hovorí o tom, že Ježiš mal milenku, manželku... Ak dokázali, že bol pravý tak len to, že je zo 6. st. Ale nie, že tvrdí pravdu. To je ako keby niekto napísal niečo nepravdivé na vás a odborník by zistil, že spis je pravý, lebo bol napísaný tento rok. Potvrdilo by to aj pravosť obsahu?

Našli si vinníka a postavili ho na lavicu obžalovaných: Ježiš Kristus je tým vinníkom. Jeho náboženstvo sklamalo pri riešení svetových problémov. - Aby nemuseli hľadať vinu v špatnom myslení, v ľudských troskách, ktoré sú nástrojom zla, - vlečú na súdnu stolici Ježiša Krista.

Vidíte opäť manipulácia.

Pre Ježiša nie je lavica obžalovaných nič nového. Priviedli ho na ňu jeho súčasníci rozhodnutí urobiť s ním krátky proces a odpraviť ho zo sveta.

Naša doba nezostáva pozadu s krikom: Kristus je vinný za všetku biedu v svete! Jeho náboženstvo je jedom, ópiom ľudstva! Preč s ním, na kríž s ním, hoden je smrti!

Francúzsky spisovateľ, poctený Nobelovou cenou, Francois Mauriac, sa kedysi zamyslel prečo je Kristus stále tak fanaticky obviňovaný a odsudzovaný. Píše: „Toľko zla na svete, to je človeku nepochopiteľné, nevysvetliteľné. Tajomstvo existencie zla - veľké neznáme X - stačí len trochu pootočiť, a má podobu kríža. Kristov kríž je symbolom všetkého zla, čo ľudstvo trpí.

Celý život Ježišov bol zápasom sa zlom. Koniec jeho života bol obklopený nenávisťou. Bol to pekelný koncert zla, v ktorom hral každý na svojom nástroji: Barnabáš, Pilát, Herodes, Ananiáš, Kaifáš, spolu ukrižovaný lotor, úradníci veľkňazi, vojsko, celý národ. Ten koncert trvá.

Kristov kríž je večné Dnes. Každá ľudská bolesť nesie na sebe pečať príslušnosti ku Kristovmu krížu. Buď sa trpiaci človek pridá ku koncertu rúhačov pod krížom, lebo pripojí svoje trápenie k Ježišovu krížu.“

 A Mauriacova úvaha končí vyznaním:

„Na svete je príliš mnoho krásy a dobra, než aby som mohol pochybovať o dobrom Bohu a jeho láske k ľudom. Ale na svete je také príliš mnoho zla, než aby som mohol pochybovať o realite ľudského hriechu, o ľudskej vzbure proti Bohu. Bez viery v Kristov vykupiteľský kríž a jeho obetujúci sa lásku ľudstvo nikdy záhadu zla na svete nepochopí a nezvládne.“

To je cesta k zvládnutiu ľudskej bolesti a strachu: Postaviť svoju vieru v Boha medzi seba a strach. Schúliť sa do dlane Božej. Uveriť Bohu.

Uveriť, že Boh sa o každého osobitne stará!

Stvoriteľ nás každého stvoril ako jedinečný unikát v celom ľudstve. Každá línie na tvojej dlani je tak jedinečná, že sa u žiadneho človeka medzi miliardami ľudí sa neopakuje. Každá čiarka na špičke tvojho prstu je jedinečná, nikde sa neopakuje. Ty celý si jedinečný na celom svete. Tak ťa stvoril Boh, tak si dal na tebe záležať. Ľudia môžu prevziať tvoju prácu, ale nahradiť ťa nemôžu. Si nenahraditeľný. Keď ťa Boh takto stvoril, nenechá ťa padnúť. Vie o tebe, môžeš mu dôverovať.

Našou úlohou je nebáť sa a svedčiť. Pán Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli spomínaných útokov a smelo o ňom svedčili: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach

Svetlým príkladom je svätý Tomáš More (latinsky Morus), ktorý sa narodil roku 1477 alebo 1478 v Londýne. Tomáša Mora popravili sťatím 6. júla 1535, len preto, že neuznal Henricha VIII. Nemravníka za hlavu cirkvi. Jeho hlavu nastokli na kôl, na ktorom bola predtým hlava biskupa Fishera, a vystavovali ju celý mesiac na Londýnskom moste. Keď ju mali hodiť do rieky, dcére Margite sa ju podarilo získať a pochovať v hrobke rodiny svojho muža Ropera.

História sa opakuje. Neschválite nemravnosť, sú proti vám! Čítam perfektnú knihu od V. Palku: Levy prichádzajú. Pri čítaní faktov o dnešnom svete by sme mohli strácať nádej čo všetko sa robí proti kresťanom zvlášť proti Katolíckej cirkvi v duchu liberálnej revolúcie. Podľa tejto revolúcie šíriacej sa v západnom svete je dovolené všetko - len nie to čo hlása Cirkev. Sú za eutanázia, potraty, homosexualita. Už bojujú aj za pedofíliu. Množstvo verných kresťanov, je vo väznení, stratili prácu, sú vysoko pokutovaní len preto, že vystúpili proti zlu... Zachytili ste falošné obvinenie z pedofílie Austrálskeho kardinála. Preto, lebo proti nim vystúpil. Vo všetkom je sloboda podľa nich, iba proti nim nesmie sa nesmie nik vyjadriť. Pápež Ján Pavol II. to vyjadril termínom: Kultúra smrti. Už ani u nás sa nemôže tento pojem používať.

Paul Claudel, tiež nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, kdesi napísal, že viera v Boha sa podobá pochodni: Čím pevnejšie a vyššie ju držíš, tým lepšie zaháňa temnoty okolo teba. Dodávam: Ale je viac vystavená víchru zla. K tomu musíme mať silu a dôveru v Pána ako Jeremiáš (1. čítanie).

S týmto obrazom svietiacej pochodne viery predstúpme pred Boha: Verím...

Turzovka, 21.6.2020
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.