Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Mnohí robia obetavo takú charitatívnu službu, ktorá sa nedá zaplatiť a ktorú by iní nerobili ani za milión.

Dnešné Božie slovo nám chce pripomenúť také duchovné hodnoty, ktoré sú peniazmi nezaplatiteľné.

Najprv poďme zveriť Božiemu milosrdenstvu všetku chamtivosť a lakomstvo, ktoré je vlastné nám i celej našej generácii.

Uvedenie do čítaní:

  1. 2 Král 4,8-11.14-16a

Rozprávanie z okruhu legiend o prorokovi Elizeovi nám hovorí, že odplatiteľom každého dobrého skutku je sám Boh.

  1. Rím 6,3-4.8-11

Dnes dokonca i kresťania málo chápu význam a zmysel krstu. Svätý Pavol ho vysvetľuje v liste Rimanom.

  1. Mt 10,37-42

Rovnako ako starozákonný svätopisec, tak i Pán Ježíš v evanjeliu zdôrazňuje: Kto s láskou poslúži druhému, nepríde o odmenu u Nebeského Otca.

 

Chceme si dobro?    

Je to dobrý pocit, ak nás ľudia majú radi. Opýtajte sa detí kto im je milší, či ten kto je k nim dobrý, alebo protivný. Samozrejme, že uprednostnia dobrého. Nevedia odpovedať však na otázku prečo sú zlí k iným. Učíme ich, aby boli dobrí.

Nielen deti, všetci chceme, aby k nám boli iní dobrí. Nikoho však nemôžeme donútiť, aby nás mal rád. Vo vzťahu k nám sa iní rozhodujú slobodne. Tak ako aj my k ním.

Ježiš akoby si od nás vynucoval lásku. Tak by niekto mohol pochopiť slová: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37).

Ježiš nás ale k ničomu nenúti. On chce našej láske pomôcť.

Ak nás Ježiš vyzýva, aby sme ho milovali, tak to nechce kvôli svojmu šťastiu. Chce naše šťastie. Vie, že láska medzi ľuďmi nie je absolútne stabilná a nemenná. Človek dokáže iného milovať, ale aj nenávidieť. Ak sa často hovorí, že láska zomrela, alebo vyhasla, tak je to preto, že ľudská láska potrebuje prameň, z ktorého pravidelne čerpá silu. Ak ho nemá, tak začne slabnúť, až pomaly zanikne.

Preto dal aj sviatosť manželstva – aby ľudia mali sviatostnú silu.

Tým prameňom je láska k nemu a k jeho Otcovi. Kto miluje Boha celým srdcom, kto žije bytostne s Ježišom, ten nezažije smrť lásky ani k vlastným najbližším, ani k iným ľuďom. Sám Ježiš je pre nás príkladom. Láska k Otcovi bola u neho na prvom mieste. Ale nikto nemohol povedať, že nemiluje ľudí. Veď kto viac ako on miloval ľudí? Veď pre ľudí sa narodil, pre ľudí trpel a pre ľudí zomrel. A keď sa ho pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie, povedal, že najväčším a prvým prikázaním je milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. A hneď dodal, že druhé prikázanie mu je podobné: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (porov. Mt 22, 37-39). Keď teda žiada od nás, aby sme ho nadovšetko milovali, tak nám chce stále pomáhať, aby sme mali dosť lásky aj pre iných.        

Často môžeme pozorovať drámu ľudí, ktorí ľahkovážne berú výzvu Ježiša. V našich rodinách je niekedy dosť citovej lásky, ale neraz je tak neusporiadaná a chaotická, že spôsobuje ťažkosti.

Syn vstúpi do manželstva, ale je tak závislý na svojej matke, že nie je schopný v plnej miere obdarovať svojou láskou ani manželku, ani deti. Ale ak by mal zdravý vzťah ku Kristovi, vedel by si postupne vytvoriť lepšiu hierarchiu lásky. Vedel by, že sviatosť manželstva mu stavia na prvé miesto manželku. Potom sú to deti. Matka alebo obidvaja rodičia ostávajú v jeho „poli“ lásky, ale už nie ako prví, ale ako tí, ktorí si zaslúžia jeho úctu, pozornosť a pomoc. Preto 4. Boží príkaz znie: cti (nie poslúchaj – ctiť vážiť stále, ale poslúchať sa už musia manželia navzájom) svojho otca a matku!

Vidíme v našich rodinách aj inú kombináciu lásky. Rodičia urobia z dieťaťa domáceho bôžika. Oni sa síce denne modlia za neho, privádzajú ho aj do kostola, ale v skutočnosti Boh nie je prvým cieľom ich lásky, pre ktorého žijú. Je len prostriedkom, pomocníkom pri výchove ich dieťaťa. Boh je rodičmi len natoľko milovaný, nakoľko sú oni presvedčení, že pomáha ich dieťaťu. Ak nadobudnú presvedčenie, že Boh nedal dieťaťu to, čo oni očakávali, láska k Bohu sa mení na výčitky a možno aj na nenávisť. V takomto prípade sme svedkami egoistickej lásky k Bohu, k Ježišovi alebo k Panne Márii.

Možno ešte spomenúť aj súrodeneckú lásku. Ta býva tiež zložitá a neraz konfliktná. Niekedy súrodenci nechcú rešpektovať životnú voľbu svojho brata alebo sestry. Alebo robia nečisté intrigy medzi matkou a jej zaťom alebo nevestou. V rodinách možno vidieť aj boj súrodeneckých klanov. Jedni sú proti druhým. Často sa súrodenci modlia v kostole k tomu istému Bohu a prijímajú toho istého Ježiša, ale sú pritom nepriatelia na život a na smrť.  

Ale vidíme aj obrazy rodín, aké si ich želal aj Ježiš. Kde vzťah k nemu rodinu obohacuje, stmeľuje a posilňuje vo vzájomnej láske. V týchto rodinách cítiť vo vzťahoch prítomnosť Boha ako určitú rodinnú „vôňu“ a z tejto atmosféry všetci naberajú silu pre vzájomné vzťahy. A keď možno nie je všade ideálna situácia, tak láska k Bohu ju dokáže dať aspoň do určitého znesiteľného rámca. To sú situácie, keď žena sa modlí k Bohu, aby mala dosť síl prijať povahu svojho manžela. Keď muž prosí Boha, aby mu pomohol pochopiť svoje dospievajúce deti. Keď deti prosia Boha, aby mali trpezlivosť so svojimi starými rodičmi. Aj v takýchto prípadoch vidíme, že ak je láska k Bohu a Ježišovi na prvom mieste, tak dokáže so slabých ľudí urobiť silných a trpezlivých jedincov.

Chceme, aby nás ľudia mali radi. Zvlášť si to prajeme od členov vlastnej rodiny. Oni chcú, aby sme milovali ich. Ježiš chce, aby sme nadovšetko milovali jeho. Prosme v tejto chvíli, aby sme to všetci správne pochopili.

Turzovka,Vigília, 27.6., Dlhá, 28.6.2020
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.