Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dnes sa často hovorí o budúcnosti sveta. Existujú vízie smutné, tragické a apokalyptické. Podľa nich svet speje k morálnej, ekologickej a kozmickej katastrofe. Optimistickejšie názory hovoria, že ešte nie je neskoro. Ešte sa môže ľudstvo zachrániť.

Čítať ďalej...

Lk 21, 12- 19

 Ľudia dokážu prinášať veľké obety pre najrôznejšie skutočnosti. Najčastejšie prinášajú veľké obety, aby niečo vlastnili, alebo aby niečo vo svete znamenali.

Čítať ďalej...

Od vrcholného stredoveku sv. Katarína Alexandrijská patrila medzi najuctievanejšie svätice a viaceré iné svätice odvodzovali od nej svoje meno (Katarína Sienská, Katarína Švédska a i.). Avšak historici neposkytujú o nej spoľahlivé údaje. Jej najstaršie zachované (grécke) životopisy pochádzajú až zo 6. storočia a odvtedy až do 11. storočia priberali stále viac legendárnych prvkov.

Čítať ďalej...

Dňa 19. júna 1988 sa zoznam svätých katolíckej cirkvi rozšíril o veľkú skupinu 117 vietnamských mučeníkov, ktorým pápež Ján Pavol II. priznal titul a úctu svätých. Neskôr boli títo svätci zaradení do všeobecného liturgického kalendára Cirkvi na deň 24. novembra.

Čítať ďalej...

Tento sviatok vznikol na kresťanskom Východe a opiera sa o novozákonný apokryfný spis nazývaný Jakubovo prvoevanjelium (lat. Protoevangelium Jacobi).

Čítať ďalej...

Zjv 5, 1-10, Lk 19, 41-44

  Včera som hovoril o tom, že zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristu však vôbec nebol mimo života. Aj preto, že Ježiš bol komplexnou osobnosťou. A osobnosti nemôže chýbať cit.    

Čítať ďalej...

Zjv 4, 1-11, Lk 19, 11-28

 Niekedy sa hovorí, že chybou kresťanov je, že sú mimo života. Možno to tak je. Zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristu však vôbec nebol mimo života.

Čítať ďalej...

Zjv 3, 1-6. 14-22, Lk 19, 1-10

 Pravda podľa Tomáša Akvinského je zhoda veci a rozumu (Veritas est adaequatio rei et intelectus). Podľa neho môže byť pravda iba jedna, pretože pochádza od Boha.

Čítať ďalej...

Medzi rozličnými menami a titulmi, ktoré dali súčasníci a neskoršie generácie sv. Albertovi Veľkému, je titul Doctor universalis - Doktor všetkých vied.

Čítať ďalej...

2 Jn 4-9, Lk 17, 26-37

 Tragédia ľudstva. Keď počúvate toto slovné spojenie, čo vám napadá? Epidémie, terorizmus, vojny, hlad na svete?

Čítať ďalej...

Flm 7-20, 1, Lk 17, 20-25

 Pri osobnom stretnutí, či telefonovaní sa ľudia často pýtajú: Čo nové? Prečo sa hovorí o novostiach? Je to v prirodzenosti človeka a nebudeme sa predsa opakovať! Iba starí, zábudliví ľudia sa opakujú a viete, aké je to nepríjemné počúvať nejakú historku x-krát. Aj tak by mohlo znieť vysvetlenie, či ospravedlnenie našej snahy po novostiach.

Čítať ďalej...

Svätý Jozafát Kuncevič sa stal mučeníkom pri apoštolskej práci za zjednotenie pravoslávnych s Rímom.

Pochádzal z pravoslávnej rodiny. Narodil sa pravdepodobne roku 1580, a to vo Volodymyre (Wlodzimierz), v dnešnej západnej Ukrajine. Pri krste dostal meno Ján.

Čítať ďalej...

Svätý Lev I. Veľký patrí medzi významné postavy cirkevných i svetových dejín.

Čítať ďalej...

Flp 3, 17 – 4, 1, Lk 16, 1-8

 Počuli ste už výzvu: Napodobňuj ma, nasleduj ma?

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.