Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 10, 8-11, Lk 19, 45-48

Všetci dobre poznáme moc žiadostivosti, skrytej v každom z nás.

Eve sa zachcelo zakázaného ovocia. Dávid zatúžil po žene Uriáša. Kto by nepoznal nejaký ten záchvev žiadostivosti, ktorý sa odrazu vynorí z hĺbky srdca? Zdá sa nám napríklad, že nebudeme môcť žiť, ak neuspokojíme túžbu po druhom pohlaví, po tom či onom človeku. Z tej žiadostivosti, ktorá s nesmiernou silou občas vyrazí z nášho srdca a nechce sa držať v medziach Božích prikázaní, sa rodí hriech na hriech. Keď sa človek podvolí telesnej žiadostivosti, oslepí ho tak, že prestúpi Božie prikázania najhorším mysliteľným spôsobom. Otrasným dokladom sú ľudia, ktorí bezuzdne prepadli alkoholu, fajčeniu, drogám a sexu. Takí skutočne upadajú, dochádza k rozkladu osobnosti, a telo, ktorým hrešili, umiera zároveň s dušou. Ľudia sa chcú vyžiť, „užiť života“, a netušia, že majú v ruke pohár jedu, ktorý otravuje telo i dušu.

Preto sv. Pavol Kolosanom odporúča: „Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť...“ Mnohí učitelia duchovného života zdôrazňujú ako liek proti žiadostivosti uvedomenie si, že sme chrámom Duchy svätého. Je to aj na základe slov sv. Pavla: A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? (1 Kor 6,19) Podstata týchto postojov spočíva v pozitívnom prijatí kresťanského chápania hodnoty tela. Podľa neho telo nie je zdrojom pôžitkov, ale chrámom Božieho Ducha.

Prenesené môžeme na nás, náš chrám Ducha Svätého, vzťahovať slova dnešného evanjelia: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Ako budovať tento náš chrám, aby bol domom modlitby? Najskôr si uvedomme, že ho budujeme od veľkého daru Božieho – od krstu. Veľký kazateľ sv. Ján Zlatoústy v kázni novokrstencom popisuje, čo z nás robí krst, týmito slovami: Pokrstení nie sú len slobodní, ale aj svätí, nielen svätí, ale aj spravodliví, nielen spravodliví, ale aj synmi, nielen synmi, ale aj dedičmi, nielen dedičmi, ale aj bratmi Kristovými a nielen Kristovými bratmi, ale aj spoludedičmi, nielen spoludedičmi, ale aj údmi, nielen údmi, ale aj chrámom, nielen chrámom, ale nástrojom Ducha.

Áno, je tu žiadostivosť – príťažlivosť nadol, ale je tu aj Duch boží v nás – príťažlivosť nahor.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 23.11.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.