Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pr 8,22-31, Rím 5,1-5, Jn 16,12-15

Grécky filozof Aristoteles dávno, snáď ako prvý, učil, že Boh je len jeden.

Podľa neho to vyžaduje samotný pojem, ktorý vyjadruje vrchol, niečo naj. Ak by boli dvaja, či viac bohov – už by to nemohol byť boh. V bohu je všetko naj. Ak je niekto postavením najvyšší, najdokonalejší, nemôže byť takým iný!

Bolo to odvážne tvrdenie v čase mnohobožstva, keď mali boha vojny, vína, mora, lásky... Čakal ho podobný osud ako Sokrata, ktorý bol odsúdený za bezbožnosť na trest smrti. Pred trestom sa mu podarilo ujsť a v r. 322 pred Kristom zomrel osamotený v exile.

Vieru v jedného Boha vyznávajú monoteistické náboženstva: Židovské, moslimské a kresťanské.

Mohamed: Alah je jediný. Aký? Absolútny kráľ a veliteľ. On môže zničiť život hocikoho. On o to môže požiadať.

Známy je Starozákonný židovský Boh – Jahve. Boh pre vyvolených, pre jeden národ. Tak ho doteraz vykresľujú Jehovisti a mnohé sekty.

Ježiš nám prišiel ukázať pravý obraz Boha, ktorý sa dával poznávať starozákonnému ľudu. Filipovi hovorí: „Kto vidí mňa, vidí Otca. Ja a Otec sme jedno“. Hovorí tiež o Duchu ako o jeho a Otcovom Duchu - o Duchu lásky a ako o osobe. A tu, ako keby sa jedinosť Boha vytrácala. Ježiš Kristus, Boží syn hovorí o Otcovi a aj o Duchu Svätom ako osobách!

Posvieťme si na to z pohľadu dnešného textu evanjelia! Ježiš hovorí: Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Teda hovorí o Duchu ako osobe, ktorá samostatne koná – učí pravde. Ďalej zaznelo: Všetko, čo má Otec, je moje – hovorí teda o Otcovi.

V tomto texte, ako aj v iných hovorí o dokonalej jednote. Duch nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje. Ďalej: Duch ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. A zdôrazňuje aj vzájomnú jednotu osôb: Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že (Duch) z môjho vezme a zvestuje vám.“

A tu sa objavuje tajomstvo. Jeden Boh a tri osoby, Otec, Syn, Duch Svätý. Jeden Boh v troch osobách.

My tieto osoby rozlišujeme:

Boh Otec – pripisuje sa mu stvorenie, udržuje život, dáva vzrast všetkému. Posiela Syna aby zachránil svet. Niečo nepredstaviteľné a človekom nevymysliteľné. Vzájomný vzťah medzi Otcom a Synom, ich láska je Duch Svätý. Tri osoby v absolútnej jednote.

 

Keďže je naše náboženstvo zjavené cez Ježiša Krista Božieho syna, máme tu najsprávnejšiu predstavu o Bohu – nakoľko to môžeme pochopiť. Samozrejme, že predstava Boha je veľakrát aj svojská. Mark Twein: „Boh stvoril človeka na svoj obraz a človek sa mu patrične odvďačil. Stvoril boha na svoj obraz“. Často si vytvárame aj svoje evanjelium. Vyberáme si vhodné vety. Teší nás ak počujeme: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate“. Ale už nie: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“

 

Úvaha o Trojici nie je prázdne a zbytočné špekulovanie - nemalo by byť! Uvedomujeme si, že Boh je Bohom spoločenstva. Teda aj my máme vytvárať spoločenstvo. My nie sme židia, mohamedáni. Ako by sa to malo prejavovať v našom živote?

Tak trochu úsmevne si poďme porovnať vzťah monoteistických náboženstiev k peniazom. Tie predsa „hýbu svetom“!

Židia a peniaze:

Tak to je jasné, povieme – bankári. Pritom Starý zákon varuje pred spoliehaním sa na peniaze. Múdroslovné knihy dávajú múdrosť nad bohatstvo. Ale starozákonný človek nemal rozvinutú vieru v budúci život a preto bohatstvo a dlhý vek považuje za odmenu od Boha za spravodlivý život.

O Dávidovi čítame: „Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slávou“ (1 Krn 29,28)

Kráľ Šalamún je ospevovaný za múdrosť, ale aj bohatstvo: „Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci králi zeme i múdrosťou, i bohatstvom“. (1 Krn 10, 23)

Možno konštatovať, že nepoznajú Boha spoločenstva, ktorý volá človeka do svojho života aj po smrti. Sú hráči pre seba!

Moslimovia a peniaze:

Budúci život - raj popisuje Mohamed veľmi naturalisticky a hedonický. Preto sa hovorí, že „mohamedanský raj“ je symbolom naplnenia všetkých možných vášni. Aj keď čakajú večnú, slastnú odmenu peniaze však potrebujú na zbrane, aby mohli viesť svätú vojnu za Alaha.

Aj u moslimov môžeme konštatovať, že nepoznajú Boha spoločenstva, Boha lásky k všetkým ľuďom. Sú hráči - bojovníci, ktorí bojujú proti tým, ktorí majú iný názor!

Kresťania a peniaze:

Ježiš hovorí učeníkom: „Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze“ (Mt 10:9); káže vkladať dôveru nie v peniaze, ale v Boha. Chváli vdovu: „Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala a celé svoje živobytie." (Mk 12:44)

Prví kresťania to dôsledne nasledujú:

„Aj Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn Útechy, levita, rodom Cyperčan, mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám“. (Sk 4:36-37)

Nechcem týmto uraziť Židov, ani moslimov, lebo nie všetci sú takí!

A čo my kresťania? Rád by som povedal, že všetci sú takí ako prví kresťania! Dá sa to povedať? Mali by sme byť takí, lebo veríme v Boha, ktorý žije v spoločenstve, v láske a mali by sme aj my žiť v láske a v peknom spoločenstve.

Tak sa zdá, že my nemáme problém pochopiť Trojicu, ale problém pochopiť Božiu lásku a jednotu. A najmä uskutočňovať ju v živote.

Turzovka, 12.6.2022

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/302-slavnost-najsv-trojice

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/812-najsvatejsia-trojica

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1739-slavnost-najsvaetejsej-trojice

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1740-slavnost-najsvaetejsej-trojice-deti

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2183-slavnost-najsvaetejsej-trojice-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3012-slavnost-najsvaetejsej-trojice-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.