Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3, Mt 10, 7-13

Svätý Lukáš hovorí, že v Antiochii, hlavnom meste rímskej provincie Sýria, Ježišových nasledovníkov po prvýkrát nazvali „kresťanmi" (Sk 11, 26).

Meno christianoi - grécke slovo odvodené od christos, „pomazaný" - sa v Antiochii používalo pravdepodobne preto, lebo grécki konvertiti v Cirkvi počtom prevýšili veriacich zo židovstva (11, 20-21). Zhruba v tomto čase kresťanstvo začínali vnímať ako niečo iné než novú sektu v rámci judaizmu a kresťanstvo začínalo nadobúdať odlišný charakter.

Aj keď ich pomenovanie „kresťania" zdanlivo oddeľovalo od ostatných veriacich, veľmi si toto pomenovanie cenili a upevňovali vzájomnú jednotu. Židovsko-kresťanská cirkev v Jeruzaleme poslala dnešného oslávenca, Barnabáša (ktorý pochádzal z Cypru), aby podporil evanjelizáciu pohanov v Antiochii (Sk 11, 22-23). Grécki veriaci v Antiochii potom prejavili lásku svojim židovským bratom v Jeruzaleme, keď pre nich urobili zbierku na zmiernenie hladu (11, 27-30).

Okolo roku 110, bol v Antiochii, jeden z jej prvých biskupov, svätý Ignác, ktorý po prvýkrát nazval Cirkev „katolíckou". Ignác v liste veriacim v Smyrne napísal: „Kdekoľvek je Ježiš, tam je všeobecná (katholike) Cirkev." „Katolícky" tu znamená „všetko zahŕňajúci" a od toho času sa kresťanská cirkev, zhromaždenie všetkých veriacich, nazýva „jednou, svätou, katolíckou a apoštolskou".

Jednota je jadrom toho, čo Ježiš uskutočnil na kríži. Svojou smrťou a vzkriesením založil jednu Cirkev – „jedno telo" (Ef 2, 16) - v ktorej všetci veriaci hlboko milujú a vážia si jeden druhého.

Nie je teda smutné, že po Ježišovej smrti sa Cirkev opakovane štiepi a rozdeľuje? Katechizmus Katolíckej cirkvi (820) nám pripomína: Veríme, že jednota, „ktorú Kristus od začiatku daroval svojej Cirkvi,... pretrváva neodňateľne v Katolíckej cirkvi, a dúfame, že sa bude deň čo deň zveľaďovať až do skončenia vekov. Kristus ustavične dáva svojej Cirkvi dar jednoty, ale Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala a zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto sám Ježiš v hodine svojho umučenia prosil a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu svojich učeníkov: „...aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého.

Na prihovor sv. Barnabáša, ktorý sa usiloval o jednotu a šírenie viery, spojme svoje modlitby s modlitbami kresťanov po celom svete, aby sme medzi sebou obnovili plnú jednotu.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 2024

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/291-sv-barnabas

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/787-sv-barnabas-apostol

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1757-sv-barnabas-apostol-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2178-sv-barnabas-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3485-sv-barnabas-22-ml 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.