Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3, Mt 10, 7-13

Pochádzal z ostrova Cyprus.

Bol významnou postavou prvotnej Cirkvi a preto sa nazýva apoštolom, i keď nepatril do zboru dvanástich apoštolov. Zo Skutkov apoštolov sa dozvedáme, že hlásal evanjelium spolu s apoštolom Pavlom na jeho prvej misijnej ceste v Malej Ázii. Tradícia hovorí, že zomrel mučeníckou smrťou – ukameňovaním a upálením – pri Salmine na ostrove Cyprus. 

 ZAMENIL ROĽU 

Barnabáša niektorí počítajú medzi 72 učeníkov. Na jeho život je ako ušité podobenstvo Pánovo o „ukrytom poklade“. Ktovie či Pán nepohliadol s úľubou práve na neho; ktovie, či práve podobenstvo neupevnilo Žida Jozefa z Cypru, aby sa rozhodol zanechať svoju najväčšiu lásku: pole.

Bol územčistý sedliak, zrastený s prírodou, slnkom vzduchom, roľou. Poctivo obrábal pole, sial, oral, ale sa i modlil. Zašiel si na púť do Jeruzalema a tu počul hovoriť o nebi ako o poklade na poli... Jozef počúval s jednoduchosťou sedliak, bez predsudkov! A čo sedliak uzná za dobré, to vykoná.

Žid Jozef sa chladnokrvne rozhodol: „Kúpiť to pole!“

Apoštoli ho neskôr nazvali Synom útechy – Barnabášom. Brali ho ako seberovného, ako apoštola. Keď sa Pavol na ceste do Damasku obrátil, uznal za dobré, dostať sa najprv k srdcu tohto muža. Sedliak veľa nevraví, ale veľa koná.

Dobre to riešil Pavol. Barnabáš mu kliesnil cestu k Petrovi. Potom ich už Pán spojí ako slnko a tieň. Slávny Pavol sa opiera o robustného sprievodcu, ktorý ho privedie do svojej vlasti na Cyprus. Barnabáš je tu doma, i keď nezamieri na pole, ale na roľu Kristovu.

Barnabáš zatiahne do spolupráce bratanca Mareka, neskoršieho evanjelistu. Chodia spolu s Pavlom. Marek je ešte nestály. . Na druhej , už po Jeruzalemskom sneme, Pavol nepočíta s Markom. . Vtedy sa Barnabáš odeli od Pavla, hoci uznáva jeho „päť talentov“, ale v sedliackej prostote dá prednosť Markovi, lebo si myslí, že treba podoprieť slabšieho. S Markom sa utiahne späť na Cyprus. Pôsobí tu ako prvý biskup vo vlasti.

Je nesporne, že od apoštola národov sa naučil veľa. S ním skusoval hlad, prenasledovanie, úteky. Iba v Lystre sa mu dostáva prednosti pred Pavlom. Pohania ho majú za otca bohov Zeusa. A Pavla malej postavy, za posla bohov, Hermesa. Ale aj toto čoskoro končí kameňovaním.

Veľkosť Barnabáša je však v jeho veľkej pokore. Tento robustný muž dokáže kliesniť cestu Pavlovi rovnako k pohanom ako aj k apoštolskému zboru na sneme v Jeruzaleme r. 50. Vie ako učiteľ uvedomele stáť v tieni, dáva prednosť Kristovi, slovu Božiemu! A vždy pamätá ne jedno; kúpil som nové pole, s pokladom Kráľovstvo Božie! S tým som zrastený. Blažená zámen! Sedliak – misionár. Zem vymenená za nebo!

Pochopil: iba jedno je potrebné – milovať Boha a dať sa mu k dispozícii s poľom, hrudou zeme, svalmi i srdcom!

Čo zamením ja?

ROZHODNUTIE

Uvoľním niečo zo svojho v prospech druhých. Otčenáš a Zdravas za apoštolských pracovníkov.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.