Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Tob 2, 9-14, Mk 12, 13-17

Keď niektorí kolegovia vyhlásia brigádu na kostole, alebo na fare, majú bohatú účasť farníkov. Niekedy musia časť ochotných farníkov poslať domov.

Čítať ďalej...

Prvé kresťanské generácie opierali svoju vieru o svedectvo apoštolov a ich učeníkov. No už koncom 1. storočia sa objavili pokusy usporiadať kresťanskú náuku do nejakej myšlienkovej sústavy, ktorá by mohla priblížiť kresťanstvo čisto rozumovo uvažujúcemu človekovi.

Čítať ďalej...

Sir 44, 1. 9-13, Mk 11, 11-25

 Je zaujímavé ako sa v ľudovej múdrosti odráža znalosť psychológie človeka. Napríklad: Kto chce psa byť, palicu si nájde.

Čítať ďalej...

 Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19, Mk 10, 28-31

Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. 

Čítať ďalej...

Cirkev potrebovala v každom období vnútornú obnovu a niet pochýb o tom, že ju potrebovala zvlášť v 16. storočí. Zrejme preto v tom čase vystúpilo veľa reformátorov.

Čítať ďalej...

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25,   Jn 14, 23-26

 Človek je duchovný a hmotný, je zlo­ženinou dvoch prvkov, ktoré sa zdajú nesúrodé a v pro­tiklade.

Čítať ďalej...

Sk 28, 16-20. 30-3, Jn 21, 20-25

 V človeku je akoby zakódovaná súťaživosť. Vidíme to už u malých deti. Tá často prerastá v egoizmus.

Čítať ďalej...

Sk 25, 13-21, Jn 21, 15-19

 V uplynulých dňoch som dosť hovoril o jednote. Pán Ježiš o ňu počas veľkňazskej modlitby pri Poslednej večeri opakovane prosil.

Čítať ďalej...

Sk 22, 30; 23, 6-11, Jn 17, 20-26

 V tomto čase deviataci robia prijímačky na stredné školy, stredoškoláci maturujú a vysokoškoláci majú skúškové obdobie. Bohoslovci, ktorí končia štúdia okrem záverečných prác a štátnic sa pripravujú aj na primície.

Čítať ďalej...

Sk 20, 28-38, Jn 17, 11b-19

 Včera náš pán kaplán Peter pri príhovore viedol aktuálny dialóg. Začal katechizmovými otázkami: Koľko je Bohov, koľko osôb?

Čítať ďalej...

Sk 20, 17-27, Jn 17, 1-11a

 Mladučká, umierajúca Sv. Terézia z Lisieux povedala: „Neumieram, vstupujem do života“.

Čítať ďalej...

Sk 19, 1-8, Jn 16, 29-33

 Domnievam sa, že najviac bolí zrada.

Čítať ďalej...

Na Slovensku a v celej strednej Európe patril sv. Ján Nepomucký  (1350? - 1393) až do našich čias medzi najväčšmi uctievaných svätých. No tento svätý mal aj veľa ohnivých odporcov.

Čítať ďalej...

 Sk 18, 9-18, Jn 16,20-23a

 Smútok je záležitosť nie rozumu, ale citu. Ťažká je preto aj jeho definícia. Prečo je smútok? Niečo nie je tak, ako by sme chceli.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.