Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Oz 14, 2-10,  Mk 12, 28b-34

 Rozmýšľali ste už nad tým, čo potrebuje človek? Čo potrebuje zdravý i chorý, starý i mladý, bohatý i chudobný, hľadajúci i blúdiaci, veselý i utrápený človek?

Čítať ďalej...

Jer 7, 23-28, Lk 11, 14-23

 Jeden pán rozladene hovorí: Mladšia dcéra krstila synčeka. Staršia dcéra mala byť kmotrou, ale ochorela. Krstným bol preto syn. Teraz je v rodine hnev, že sme krst dali vtedy keď nemohla, a tým sme ju vyčlenili z rodiny. Hoci bola krstnou mladšej vnučke, hnevá sa.

Čítať ďalej...

Dt 4, 1. 5-9, Mt 5, 17-19

 Obdobe, ktoré prežívame, by malo byť časom v ktorom máme nejako duchovne vyrasť. Aby to nebolo samoúčelné, malo by nás viesť k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, vylepšeniu vzťahov k ľuďom.

Čítať ďalej...

Dan 3, 25. 34-43, Mt 18, 21-35

 Akú máte skúsenosť s odpúšťaním? Je pre vás ľahké odpustiť? Dokážete to?

Čítať ďalej...

2 Kr 5, 1-15a- Lk 4, 24-30

 Cítite  sa ranení, ubití, neúspešní? Nenapadne vám niekedy, že aj Boh na vás zabudol?  Ak, áno – je pre vás dnešná bohoslužba slova. 

Čítať ďalej...

Mich 7, 14-15. 18-20, Lk 15, 1-3. 11-32

 Katechéta na hodine náboženstva vo vyššom ročníku základnej školy chcel urobiť prípravu na sviatosť zmierenia. Pokúšal sa zaujať žiakov, preto čítal podobenstvo o márnotratnom synovi. Po chvíli si všimol, že viaceré deti prestali dávať pozor. Požiadal ich, aby mu podobenstvo písomne zhrnuli. Dal im písomku.

Čítať ďalej...

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28, Mt 21, 33-43. 45-46

Ktorí sme vyrástli v socializme, sme samozrejme poznačení jeho ideológiou. Preto nás dnešné podobenstvo tak nezasiahne ako tých, ktorým to Pán Ježiš priamo hovoril, prípadne vyrástli v inej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Jer 17, 5-10, Lk 16, 19-31

 Hovorí sa: Tam na cintoríne je jediná spravodlivosť. Aj to nemusí byť úplne pravda, ak sa pozeráme na pomníky. A to iste sa dá povedať i o pohreboch a najmä o chválorečiach na nich.

Čítať ďalej...

Jer 18, 18-20, Mt 20, 17-28

 Dávaj pozor – často upozorňujú deti v škole, Dávaš pozor?  - pýta sa matka dieťaťa, ktorému niečo vysvetľuje.

Čítať ďalej...

Iz 1, 10. 16-20, Mt 23, 1-12

 Evanjelista Matúš, ktorý písal pre Židov dosť často hovorí o farizejoch. Pre nás je to trochu nezrozumiteľné. Akoby vzdialené, a zbytočné! Evanjelia sú však napísané pre nás. Všetko čo tam je, je na naše poučenie a povzbudenie.

Čítať ďalej...

 Dan 9, 4b-10, Lk 6, 36-38

 Po ulici ide, skôr sa hrdo nesie muž ovešaný na krku i zápästí zlatými reťazami. Oproti ide bezdomovec a prosí ho: Tri dní som nič nejedol. Boháč mu s predstieranou láskavosťou hovorí: To sa musíte premôcť a donútiť jesť!

Čítať ďalej...

V ostatom čase badáme posun v myslení človeka. Ako keby hlavnou motiváciou, zmyslom života, bola myšlienka: Čo za to? Táto otázka sa zakorenila snáď vo všetkých oblastiach života. My starí si ešte pamätáme, že najväčšou odmenou a túžbou v športe bolo reprezentovať. Teraz? Čo za to?

Čítať ďalej...

Ez 18, 21-28, Mt 5, 20-26

 V každej farnosti kde som účinkoval som mával stretnutia s mládežou. Najčastejšie riešili vzťahy – čo je u nich prirodzené. Keď som im raz povedal, že základom dobrého vzťahu je úcta, nebolo vidno, žeby s tým súhlasili. S úctou majú dosť problém.

Čítať ďalej...

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh, Mt 7, 7-12

 Nikto z veriacich ľudí nespochybňuje zmysel modlitby vzdávania vďaky a modlitby zvelebovania. Ináč je to s prosebnou modlitbou, hoci ju najčastejšie prednášame Bohu, a súčasne sú proti nej najčastejšie vznášané výčitky.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.