Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Veni Sancte  

Modlitba po vzývaní Ducha svätého:  

Pane, Bože, Nebeský Otec,

skláňame sa pred tebou a ďakujme ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosím ťa,  neopúšťaj nás ani v školskom roku,  do ktorého  opäť vstupujeme. Prosím ťa,  otvor nám oči,  aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým,  aby sme teba počúvali a len pre teba žili.

Posilni aj našich učiteľov, kňazov, otcov biskupov, katechétov, aby nám s trpezlivosťou a láskou odovzdávali vedomosti. Daj nám múdrosť, odvahu, aby sme žili a rástli na česť a chválu tvojho svätého mena.

Prosíme ťa za všetky deti a mládež, pre ktorých sa začína nový školský rok, aby učenie a štúdium neboli pre nich trápením, ale užitočným poznávaním pravdy. Skrze Ježiša Krista nášho Pána.

Príhovor: 

1 Kor 5, 1-8, Lk 6, 6-11

Vyschnutá studňa, teplá zmrzlina, žiarovka bez elektriny, to je „o ničom“ – ako hovoria mladí.

Vyschnutá studňa sa vola dovtedy studňou, kým si niekto pamätá, že tam bola voda. Potom to je len jama, či diera.

Tepla zmrzlina? Tá sa stratí hneď.

Žiarovka bez elektriny? Nemá vyznám. Čaká na prúd.

Vyschnutá ruka – Tá ostáva. Len sa volá teraz ináč – ochrnutá. Je ako príťaž? Čaká kým ju prúd krvi a nervová sústava obnoví. 

V evanjeliu sa objavuje nie len vyschnutá ruka, ale aj vyschnutý rozum a vyschnutá láska. Boli tam zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ľudia s vyschnutou láskou.

Boli tam aj ľudia s vyschnutým rozumom. Evanjelista konštatuje: Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Čo urobil Ježiš?  Popozeral sa po všetkých a povedal ochrnutému: „Vystri ruku!“ On to urobil.

Vidíte? Ježiš vyliečil človeka s ochrnutou rukou, lebo chorý to chcel. Nevyliečil ľudí s vyschnutým rozumom a vyschnutou láskou, lebo oni to nechceli. Oni dokonca Ježiša súdili a nakoniec odsúdili.

Môže byť človek až tak čudák – nerozumný a bez lásky - ako sa prejavili farizeji? Každý je naklonený k čudným postojom. 

Milé deti, aj vo vás je náklonnosť na dobro i zlo. Tak to bolo i s týmito dievčatami: 

Karola a Barborka spolu sedeli. Boli kamarátky. Hodina matiky. Pani učiteľka pozerá úlohy. Prejde jeden rád, podpisuje pozerá a ide k druhému. Tu niekto zaklope, pani učiteľka vyjde na chodbu a trochu sa zdrží. Príde do triedy a povie: Dúfam, že všetci máte domáce úlohy, nejdem sa už zdržiavať vysvetlím nový príklad.

Barborka si vzdychne: Jaj, to je dobre, ja nemám úlohu. Jej braček Kazo si obaril ruku (pozeral čo varí mama), mama bola s ním na pohotovosti a Barborka sa starala o malú Julku. Mala sa ospravedlniť, ale bola hanblivá tak asi preto to neurobila.

Tu je naraz jedna ruka hore. Hlási sa Karola. Prosím, prosím... Barbora nemá úlohu... Pani učiteľka: Barbora, ukáž... Bola z toho poznámka. Filip, čo sedel za Karlou ju potiahol riadne za vlasy a povedal: Však príde pomsta.

Cez veľkú prestávku sa s Karlou nik nechcel hrať. Dokonca ako bežala niekto jej podložil nohu a ona padla. Zamazala si kolena a trochu poranila dlaň. Nebolo to nič vážne, ale Karola bola veľmi zahanbená a aj preto plakala. Chlapci okolo nej (nemali ju radi, pre jej žalovanie a šplhúnstvo): Tak ti treba z maslom chleba, tak ti treba...Predstavte si, Barborka prišla k nej utrela jej nohavice a dala na dlaň vreckovku. Zvonilo. Deti sa pýtali. Prečo to len urobila...   

Barborka bola dobré dievča, chodila na spoveď a prijímanie. Vedela, že Pán Ježiš odpustil.

Kto bol najviac zahanbený? Prečo?

Aj vy môžete počas školského roka urobiť veľa dobrého ako Barborka. Prosme o to.

MODLIME SA

Bratia a sestry, milí učitelia a žiaci, na začiatku tohto škol­ského roka vzývajme Ducha Svätého o pomoc a prosme Nebes­kého Otca.

  1. Nebeský Otče, prosíme ťa, sprevádzaj nás v tomto novom školskom roku, aby sme sa horlivo učili, poslúchali svojich rodičov i učiteľov, a aby sme si vždy vedeli nájsť čas aj na svätú omšu a na modlitbu.
  2.  Otče, nech tvoj Duch, ktorý je Duchom pravdy a lásky, pomáha žiakom, aby vynikali usilovnosťou, zodpovedne si plnili školské povinnosti a dobrí žiaci boli príkladom pre slabších a ochotne im pomáhali. 
  3. Nebeský Otče, nech tvoj Duch preniká srdcia rodičov i tých, ktorí nás učia, aby nás svojím slovom i príkladom stále viedli k tebe a tvojmu láskavému Synovi Ježišovi Kristovi. 
  4. Otče, nech tvoj Duch pomáha riaditeľom škôl prežiť požehnaný školský rok, aby budovali na svojich školách priateľské vzťahy a učitelia, aby s láskou učili svojich žiakov poznávať pravdu o svete a zákony prírody. 
  5. Nebeský Otče, nech tvoj Duch, ktorý je Duchom múdrosti a rady, pomáha našim rodičom, učiteľom, vychovávateľom i všetkým, ktorí sa venujú deťom a mládeži k poznaniu pravdy, dobra a krásy. 
  6. Nebeský Otče, ďakujeme ti za prázdniny, za všetko pekné, čo sme prežili a pomôž našim tretiakom dobre sa pripraviť na prvé sväté prijímanie a starším pripravovať sa k sviatosti birmovania.

Bože a Otče náš, ty nás učíš konať dobro;

vypočuj naše prosby a pomáhaj nám stále sa zdokonaľovať v prijímaní tvojho učenia,

aby sme ako verní žiaci dosiahli odmenu u svojho Učiteľa – Krista,

ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Turzovka, 5.9.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.