Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk, 12,1-11, 2 Tim 4, 6-8. 17-18, Mt 16, 13-19 

Svätosť: Predstava a realita

Pre mnohých je ťažko si predstaviť svätého človeka v hluku strojov továrne, v kaviarni, kde sa viac nadáva ako rozpráva, na poli pri traktore. Prečo? Lebo nespoznáme obsah svätosti.

Svätci neboli takí meraví, ako ich namaľovali niektorí maliari. Aj oni vykonávali svoju prácu, nikto ich nekŕmil – skôr naopak. Aj oni žili v tom istom svete, videli okolo seba zlo a biedu. Ba čo viac, niektorí z nich boli aj hriešnici. Ale tajomstvo svätosti je v ľudskom postoji: či chce človek seba zdokonaliť, alebo nie.

Človek je podobný neopracovanému kameňu. V rukách dobrého sochára sa môže zrodiť pekná socha, a v rukách nešikovného sa kameň rozdrví. Všetci sme dostali od Boha možnosti, aby sme zo seba vytesali svätého kresťana. Ale ak niekto odhodil talenty, odmietol spoluprácu s Bohom, ktorý je jediným umelcom v tej veci, ostal v priemernosti, či dokonca v odpore voči Umelcovi, pokazí si život.

Peter a Pavol sú jasnými príkladmi spolupráce s Bohom. Jeden aj druhí boli slabosi. Ale vytrvalou vôľou, ktorú podporovala Božia milosť, vykresali zo seba podobu svätosti.

Pavol dokonca vedome bojoval proti Kristovi – jeho nasledovníkom. Dnes si budeme všímať Petra, ktorý nebol priamo Ježišovým odporcom, ale mal slabosti ažaž.

Pozrite, ako Peter váhal, trápil sa, padal, a nakoniec sa z neho stala veľká osobnosť.

Sklamaný rybár.

Celú noc hádzal a vyťahoval rybársku sieť, a nič. Keď prišiel Ježiš, ani mu nenapadlo, aby počúval rady „nerybára“! Nakoniec počúvol Ježišovu výzvu „Hoď sieť na hlbinu“. A úlovok bol veľký.

Všetko vyzerá jednoducho. Nie! Ľahko mu bolo uloviť ryby, keď sa naučil poslúchať Ježiša. Vidíte, ako všetko je to podobné aj nášmu životu? Trápil sa, ako sa aj my trápime. A koľko veci nám Ježiš v evanjeliu radí, a my napriek tomu obchádzame jeho rady!

Topiaci sa.

Na Tiberiadskom jazere skáče do vody na Ježišov pokyn. Vlastne to chcel on sám. Plný dôvery v Boha chodí po vlnách.

Kto by z vás veril, že sa môže ísť po mori ako po nejakej ceste? Taká pochybnosť zmocnila sa aj Petra. Aj on bol človek ako my. A kvôli pochybnosti začal sa topiť. Ale volal Ježiša na pomoc. A on ho zachraňuje. Zachránil ho pred utopením, ale ho aj pokarhal: Maloverný!

Spiaci.

Keď sa blížila chvíľa Ježišovho zajatia, Peter sa robil hrdinom, ponúkol sa Ježišovi ako telesný strážca: „Ak bude treba, s tebou aj zomriem“! A o trochu neskôr, tam kdesi pod olivou zaspal, kým Ježiš prežíval úzkosť.

Ježiš mu pripomína predchádzajúce prehlásenia: Šimon, spíš? Tie slová ho postavili na nohy natoľko, že neskôr aj meč vytasil na obranu svojho Učiteľa.

Zbabelec.

Pred bránami Pilátovho súdu ho spoznala slúžka, oznámila strážcom, že aj on je z Ježišovej družiny. A Peter sa zaklínal, že Ježiša ani nepozná. Ale trocha neskôr stačil jediný Ježišov pohľad, aby Petra sa zmocnila kajúcnosť a horký žiaľ.

 Či nevidíte, koľko je tu podobnosti s nami? A vy si myslíte, že svätci sa narodili svätí? Nestavia sa dom za dve hodiny, nedozrieva úroda za tri dni. Tak isto sa nezdokonalí človeka za jeden deň. Pre výstup k Bohu je potrebný celý život. A to všetko je premiešané s pádmi a povstaniami. Naša vôľa a Božia pomoc buduje svätcov.

Hrdina.

Kade všade len pochodil ten rybár! Chýbalo mu oduševnenie k práci, keď vyťahoval prázdnu sieť. Stratil dôveru v Krista, keď sa topil. Zaspal v najnebezpečnejšej chvíli Ježišovho utrpenia. Zaprel Krista pred slúžkou. Ale vytrvalou vôľou a Božou pomocou vystúpil na kríž a ponúkol svoj život za Ježišovu vieru.

Tou istou cestou prešiel aj Pavol: bol prenasledovateľ kresťanov, a spoluprácou s Božou milosťou dáva hlavu pod meč, aby dosvedčil vieru v Krista.

 Nikto sa nerodí ako svätec. Vidíte aj sami, čo Boh môže, keď sa zveríme do jeho rúk: zo slabocha robí odvážneho, z hriešnika svätca, zo zbabelca hrdinu.

Zakončme slovami sv. Pavla (2. čítanie):

Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva.

Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Turzovka, 29.6.2024

Pozrite i tieto linky:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/268-sv-peter-a-pavol

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/763-sv-peter-a-pavol-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1313-sv-peter-a-pavol-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1773-sv-peter-a-pavol-vigilia-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2198-sv-peter-a-pavol-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2601-sv-peter-a-pavol-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3048-sv-peter-a-pavol-ml

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3509-sv-peter-a-pavol-22

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3980-sv-peter-a-pavol-23 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.