Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes si pripomíname a oslavujeme svätého Petra a Pavla. Velikánov prvotnej Cirkvi a šíriteľov Ježišovho evanjelia. Vďaka tomu, že túto radostnú zvesť nielen šírili, ale položili za ňu život, môžeme byť aj my veriaci. Ak je aj pre nás viera niečím dôležitým, máme z nej radosť, potom sme aj my šíriteľmi evanjelia. Pouvažujme, ako je to s nami... 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Sk 12, 1-11

Ako budeme počuť, svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša bolo neustále hatené. Apoštol Jakub je ako prvý zabitý. Peter je vo väzení, prvotná Cirkev sa za neho modlí a Ježiš ho vyslobodzuje. Peter preto mohol ďalej šíriť vieru. 

  1. 2 Tim 4, 6-8. 17-18

Prvé čítanie popisovalo začiatky Petrovho účinkovania. V druhom čítaní svätý Pavol píše z rímskeho väzenia, tesne pred svojim umučením, keď už končí ohlasovanie viery. Nie je zlomený, lebo vidí výsledky a očakáva odmenu od Pána. 

  1. Mt 16, 13-19

Evanjelium odpovedá na to, prečo svätý Peter a Pavol dokázali položiť za Ježiša život. Bolo to preto, lebo verili, že Pán Ježiš je Syn Boží. 

 

Kto je Cirkev? 

Stretávate sa s útokmi na Cirkev. Od vašich známych, spolupracovníkov... A samozrejme z médií. Predstavte si, žeby dali nejaké noviny nadpis: Policajt - ožran. Hneď by sa ozval minister vnútra, lebo dehonestujú obetavú prácu policajtov. Keby niekto napísal: Učiteľ – ožran. Hneď by sa ozval minister kultúry, lebo kazia dobré meno vychovávateľov. Podobne by sa ozval minister zdravotníctva, keby to napísali o lekárovi. Kňaz – ožran – to sa objavilo v novinách. Nik sa neozval, lebo o kňazovi sa to môže napísať. Tak ako mohli napísať a dokonca nepravdivo o tom, že farár vyháňa chudáčika miništranta, že farár spôsobil rozvod. Nik sa neozval. Páčilo sa mi, že Oščadničania sa ozvali.

Ako to na vás pôsobí? Skúšate odpovedať? Oplatí sa to? Snáď v každých novinách hlúpy útok na Cirkev! A to nespomínam iné média. Môže to aj nás vyviesť z rovnováhy. Reagujeme?

Skúsme byť sudcami. Na jednej strane útočník a na druhej Cirkev. Kto je Cirkev? Aj ja! My sme Cirkev! Ak niekto povie: Toto urobila a robí Cirkev. Mohli by sme povedať: Ja ťa žalujem pre urážku na cti! On: Ale to nie ty robíš, to cirkev. Kto? Obviňuješ aj svoju matku, ktorá bola pravdepodobne katolíčkou! Útočíš aj na mňa.

Kto je Cirkev? Je ťažko hovoriť o Cirkvi. Je to tajomstvo. Niečo nám ju však musí priblížiť.

Všimnite si prvé čítanie. Peter je vo väzení. Cirkev sa za neho modli. Kto to bol. Apoštolovia, pár ľudí.

Vo vatikánskom múzeu je obraz Mojžiša ako udiera o skalu a tryská z nej voda. Prekvapujúce je to, že pri tejto scénke je nápis: Petrus. Je to obraz nie historický, ale symbolický.

V katakombách je obraz kríža z ktorého  vychádza slnko a pri ňom sa túlia lev a zajac. Cirkev pre najmocnejších i najustráchanejších.

Takže čo by mohla byť Cirkev? Skala – z nej voda krstu, ale aj zdravá čistá náuka -Božie slovo. To je sv. Peter i Pavol. Z nich vychádza aj to svetlo. Je pre každého človeka. Je to však aj každý veriaci v Krista.

To je jedno či sa cítime ako lev – odvážne a bojujeme, alebo sa túlime ku krížu ako ten ustráchaný zajac. Jednoducho patríme s sme Cirkvou. Viete aký bol  ustráchaný sv. Peter. Aký bol sv. Pavol. Lev - ale ručiaci proti Pánovi.  My sami sme tiež Cirkev a preto sami prijímame od Slnka i zo skaly, aby sme dávali ďalej.

To, že sa stretávame s útokmi, to nie je najhoršie. Dobre je ak si uvedomuje, že to je aj proti nám. Bolo by dobre, keby sme mohli povedať ja som sa o tú zlú mienku o Cirkvi nepričinil.

Turzovka, 29.6.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.