Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dt 7, 6-11, 1 Jn 4, 7-16, Mt 11, 25-30 

Koho oslovuje kazateľ?

Je treba rozlišovať, komu káže a koho oslovuje – v zmysle, že sa to poslucháča dotýka. Často kážeme „ponad hlavy“ – to znamená, že hovoríme o tom, čo poslucháčov nezaujíma a nie je to pre nich ani prínosom.

Evanjelizátori zvyknú na konci svojho programu vyzvať tých, ktorých sa „dotkol Duch Svätý“, aby prišli dopredu. Tým sa potom venujú. Aj bez tejto výzvy sa to dá vybadať; či hneď poslucháči utekajú z kostola, o čom sa zhovárajú, či idú zamĺkli, uvažujú... Profesor homiletiky nám dávno pred internetom hovoril, že máme viesť virtuálny dialóg. Poslucháči odpovedajú na kázne „rečou tela“. Tak sa dá ľahko vybadať ako poslucháči kázeň vnímajú.

Je nejaká všeobecná téma, ktorá by všetkých zasiahla a oslovila? Niekto by povedal, že je to láska. Je to však slovo, ktoré je devalvované a myslíme pod nim kdečo. Dokonca sa hovorí, že ak nie je kazateľ pripravený, hovorí o láske.

A čo symbol dnešnej slávnosti – srdce? Ježišovo Srdce. Máme už 350 rokov od zjavení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Zdá sa, že musíme ostať pri tomto symbole. A musíme ho nanovo objaviť.

Prečo? Počúvame, že je nedostatok liekov na psychické ochorenia. Ľudia čim ďalej tým viac potrebujú chémiu, aby našli pokoj duše.

Keď sa niekde stane tragédia, so záchranným tímom tam posielajú popri záchranároch (hasiči a lekári) aj psychológov. Tak to bolo aj predvčerom v Pardubiciach. V médiách pravidelne vystupujú odborníci na duchovné zdravie. A tí sú stále žiadaní. Aj na školách popri policajtoch majú byť, niekde už sú, aj psychológovia.

Ľudské slovo nemôže všetkých osloviť. Vždy však môže osloviť Božie slovo. Na dnešný deň nám Cirkev vybrala proroka Ozeáša:

Povrazmi láskavosti som ich priťahoval, lanami lásky; bol som im ako ten, čo dvíha dieťa k svojmu lícu, skláňal som sa k nemu a kŕmil som ho.

Srdce sa vo mne obracia, rozhorieva sa vo mne súcit. To sú slova Boha – Stvoriteľa k človekovi.

Pavol dopĺňa: aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A o tom hovorí dnešná slávnosť!

Človek je zložitý tvor. K svojmu šťastiu potrebuje kdečo. Asi najviac prítomnosť srdca. Preto nezabúdajme na Ježišovo Srdce! Musíme sa, kvôli svojmu šťastiu prepracovať k vete dnešného evanjelia: „Uvidia, koho prebodli.“ Teda spoznávať Ježiša. Ježiš šiel až tak ďaleko, že nám z kríža zjavil svoju lásku.

Poľský publicista Marián Bendyk v knihe „Žiť evanjelium“ opisuje príbeh chlapca, ktorý mal zdeformovanú chrbticu. Odvtedy veľmi trpel telesne i psychicky. Zvlášť trpel, keď sa mal niekde vyzliecť. Ramená vyzerali veľmi zohnuté. Išlo to až tak ďaleko, že začal nenávidieť svoj hendikep.

Trieda išla na lekársku prehliadku. Chlapec veľmi trpel tým, že zasa bude stáť takto pred lekárom. Potil sa, bol napätý, hanbil sa. Keď vošiel do ambulancie, stalo sa čosi zvláštne. Lekár to vybadal, prišiel ku chlapcovi, vzal do svojich dlaní tvár chlapca, pozrel sa mu hlboko do očí a spýtal sa: „Veríš v Boha?“ „Áno, prosím,“ povedal nesmelo zmätený chlapec. „To je dobre,“ povedal doktor a po chvíli povedal: „Čím viac budeš veriť v Boha, tých skôr a ľahšie prijmeš sám seba.“ Potom si lekár sadol za stôl a niečo napísal. Vstal a odišiel z miestnosti.

Chlapec sa priblížil k stolu a s chvejúcim srdcom si prečítal, čo napísal lekár. Nemohol uveriť vlastným očiam, čo čítal o sebe: „Chlapec má nezvyčajne krásne sformovanú tvár.“ Po chvíli sa lekár vrátil a dokončil prehliadku. Na rozlúčku sa na chlapca usmial a poznamenal: „Všetko je v poriadku. Môžeš odísť.“

Táto krátka epizóda v živote chlapca zohrala ohromnú úlohu. Nikdy nezabudol na tých niekoľko slov lekára a jeho nezvyčajnú taktnosť, jeho dobré srdce. Vedel sa prijať a zvládal život.

Potrebujú to iba hendikepovaní? Možno viac tí, ktorí pestujú kult tela!

Uvažujme nie nad tým, čo povedal kazateľ a ako to povedal, ale nad tým, čo nám hovorí Ježišovo Srdce!

Turzovka, Žilina, 7.6.2024

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/290-najsvatejsie-srdce-jezisovo

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/799-najsvatejsie-srdce-jezisovo-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1320-najsvatejsie-srdce-jezisovo-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1754-najsvaetejsie-srdce-jezisovo

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2197-slavnost-najsvaetejsieho-srdca-jezisovho

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2587-najsvaetejsie-srdce-jezisovo-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3026-slavnost-najsvaetejsieho-srdca-jezisovho-21 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.