Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 34, 11-16, Rim 5, 5b-11, Lk 15, 3-7

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu sa rozšírila hlavne po zjaveniach sv. Sv. Margity Márie Alacoque sa (22. júla 1647- 17. októbra 1690).

Neznamená to, že v Cirkvi vzniklo niečo úplne nové. Lásku Ježišovho Srdca sa kresťania vždy usilovali napodobňovať. O sv. Františkovi Saleskom (21. augusta 1567- 28. decembra 1622) sa hovorí, že žiaden svätec tak nesprítomnil lásku Ježišovho srdca ako on.

K nasledovaniu lásky Ježišovho srdca vyzýval dávno predtým aj sv. Bonaventúra (+15. júla 1274). Prečítajme si niečo z jeho diela (Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79) s názvom:  U teba je zdroj života

Uvažuj aj ty, vykúpený človek, kto, aký veľký a aký dobrý je ten, čo za teba visí na kríži; veď jeho smrť oživuje mŕtvych a pri jeho odchode žiali nebo i zem a lámu sa tvrdé skaly.

Ale aby sa z boku Krista, ktorý usnul na kríži, vytvorila Cirkev a splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Uvidia, koho prebodli“ (Zach 12,10Jn 19,37), Božím riadením sa stalo, že jeden z vojakov kopijou prebodol a otvoril ten svätý bok, a tým, že vyprýštila krv s vodou, vyliala sa cena našej spásy. Vytiekla z tohto prameňa, čiže z tajomných hlbín srdca, dáva silu sviatostiam Cirkvi na vzbudenie života milosti a pre tých, čo už žijú v Kristovi, je nápojom zo živého prameňa, „prúdiaceho do večného života“ (Jn 4,14).

Vstaň teda, Kristova priateľka, buď ako holubica, „ktorá hniezdi nad samým okrajom priepasti“ (porov. Jer 48,28), tam si ako „vrabec nájdi príbytok“ (porov. Ž 84,4) a neprestávaj bdieť, tam si ako hrdlička skry mláďatá čistej lásky, tam si prilož ústa „a čerpaj vodu z prameňov Spasiteľa“ (porov. Iz 12,3). Veď je tu „prameň vyvierajúci uprostred raja“, ktorý „sa delí na štyri hlavné toky“ (porov. Gn 2,10) a rozlieva sa do nábožných sŕdc; a tak zavlažuje a zúrodňuje celú zem.

Bež k tomuto prameňu života a svetla so živou túžbou, každá duša oddaná Bohu, a volaj k nemu z hĺbky srdca: Nevýslovná krása vznešeného Boha a najčistejší jas večného svetla, život oživujúci každý iný život, svetlo, ktoré rozsvecuje každé iné svetlo a udržuje v ustavičnom jase mnohotvárne žiariace svetlá pred trónom tvojho božstva od prvej zory!

Večný a neprístupný, jasný a lahodný prúd prameňa skrytého očiam všetkých smrteľníkov, ktorého hĺbka je bez dna, ktorého výška je bez miery, ktorého veľkosť nemožno vymedziť a ktorého čistotu nemožno zakaliť.

Z teba vyviera rieka, „ktorá obveseľuje Božie mesto“ (porov. Ž 46,5), aby sme ti „s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou“ (porov. Ž 42,5) spievali piesne chvály a na základe skúsenosti dokazovali, že „u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10).

RESPONZÓRIUM  Ž 103, 2. 4; 34, 9a

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. * Veď on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. * Veď on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.

Modlime sa:

Všemohúci Bože, oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám; daj, prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/290-najsvatejsie-srdce-jezisovo  

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/799-najsvatejsie-srdce-jezisovo-2  

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1320-najsvatejsie-srdce-jezisovo-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1754-najsvaetejsie-srdce-jezisovo

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2197-slavnost-najsvaetejsieho-srdca-jezisovho

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2587-najsvaetejsie-srdce-jezisovo-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3026-slavnost-najsvaetejsieho-srdca-jezisovho-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.