Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Sam 5, 1-7. 10, Mk 3, 22-30

Niektoré slova vznikli, zachovali sa a používajú iba v náboženskej reči.

Čítať ďalej...

2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27, Mk 3, 20-21

Dnes zaznela asi najbolestnejšia veta (podľa mňa) v evanjeliu:

Čítať ďalej...

1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7, Mk 3, 7-12

Pamätáte? Bolo to 26. augusta 1992, keď sa Mečiar a Klaus stretli v záhrade vily Tugendhat.

Čítať ďalej...

Slávny otec mníchov narodil sa v Egypte okolo roku 250.

Čítať ďalej...

1 Sam 16, 1-13, Mk 2, 23-28 

Jeden môj starší kolega sa mi raz vyznal:

Čítať ďalej...

1 Sam 15, 16-23, Mk 2, 18-22

V 3  hlave knihy Kazateľ, veršoch 2-8 čítame:

Čítať ďalej...

1 Sam 8, 4-7. 10-22a, Mk 2, 1-12

Pred časom sa v duchovnej literatúre dosť hovorilo o asertivite.

Čítať ďalej...

1 Sam 3, 1-10. 19-20, Mk 1, 29-39

História povolania Samuela, ktorú prináša dnešná perikopa, je časťou väčšieho celku (3, 1-21), ktorý je vlastne súdom nad Hélim a jeho domom, súdom veľmi tvrdým.

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 9-20, Mk 1, 21b-28

Opitý človek:

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 1-8 Mk 1,14-20

V ostatnom čase sa musí Európa, teda i my, konfrontovať s Mohamedánmi.

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 11-21, Jn 1, 43-51 

Čo ste počuli (zapamätali si) ako prvé z evanjelia vôbec?

Čítať ďalej...

1 Jn 3, 7-10, Jn 1, 35-42

Ľudia dneška majú problém uveriť, presnejšie prijať dve skutočnosti: Zatratenie a Zlého ducha.

Čítať ďalej...

Flp 2, 1-11,  Lk 2, 21-24 

Prišiel za pápežom šéf kokakoly a prosil ho, aby v Otčenáši miesto chleba prosili o kokakolu.

Čítať ďalej...

Bazil sa narodil roku 330 v kresťanskej rodine v Cézarei v Kapadócii.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.