Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Bazil sa narodil roku 330 v kresťanskej rodine v Cézarei v Kapadócii.

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 12-17, Lk 2, 36-40

Včera sa ma jedna pani pýta: Ako je to s rovnosťou žien v Novom zákone? Lebo v Starom je to všelijako, len nie prijateľné!

Čítať ďalej...

1 Jn 2, 3-11, Lk 2, 22-35

Osvietenie – pojem, ktorý sa čiastočne používa v umení (inšpirácia, tvorivosť?), viac v náboženstve.

Čítať ďalej...

Píše nám o nich evanjelista Matúš v 2. hlave svojho Evanjelia.

Čítať ďalej...

Svätý apoštol a evanjelista Ján patril medzi najvýznamnejších apoštolov, medzi oporné stĺpy prvotnej Cirkvi, ako sa vyjadril apoštol Pavol v Liste Galaťanom (por. Gal 2,9).

Čítať ďalej...

Mal 3, 1-4. 23-24, Lk 1, 57-66

Veľkosť a malosť človeka!

Čítať ďalej...

1 Sam 1, 24-28, Lk 1,46-56

V STV bola relácia o Kanaďanovi, ktorý si zobral Slovenku.

Čítať ďalej...

Pies 2, 8-14, Sof 3, 14-18a, Lk 1, 39-45

Konať dobro sa oplatí.

Čítať ďalej...

Iz 7, 10-14, Lk 1, 26-38

Železo sa v ohni skúša. Láska v čom?

Čítať ďalej...

Sdc 13, 2-7. 24-25a Lk 1,5-25 

V ostatnom čase sa stretávame s množstvom nedobrovoľne bezdetných manželstiev. 

Čítať ďalej...

Jer 23, 5-8, Mt 1, 18-24 

Možno sa vám už stalo, že ste niekoho vnímali úplne ináč, aký v skutočnosti bol.

Čítať ďalej...

Sir 48, 1-4. 9-11 Mt 17,10-13 

Kňaz spomína ako sa vráti zo školy a vidí zhorenisko.

Čítať ďalej...

Mt. 11,16-19.

Všetkým nevyhovieš!

Čítať ďalej...

Ján sa narodil v mesiaci júni roku 1542 v mestečku Fontiveros v strednom Španielsku v chudobnej rodine.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.