Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 10, 1-10, Mk 7, 14-23

Snaha dnešného človeka vyzerať dobre navonok je zjavná.

Čítať ďalej...

Kresťanskú vieru priniesol do Japonska sv. František Xaverský roku 1549.

Čítať ďalej...

Mučenícku smrť podstúpila v Katánii na Sicílii pravdepodobne za Déciovho prenasledovania.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Čítať ďalej...

Denne sa prostredníctvom médií stretávame s mnohými tragédiami, ktoré končia aj úmrtím mnohých ľudí. úmrtiami.

Čítať ďalej...

1 Kr 2, 1-4. 10-12, Mk 6, 7-13

Boh slobody – tak často hovorím(e) o našom Nebeskom otcovi.

Čítať ďalej...

Narodil sa roku 1815 pri Castelnuove v Turínskej diecéze.

Čítať ďalej...

2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3, Mk 5, 21-43

Dotknúť sa.

Čítať ďalej...

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a, Mk 5, 1-20

Boh miluje slobodu!

Čítať ďalej...

Narodila sa okolo roku 1470 v Desenzane v Benátskej republike.

Čítať ďalej...

Timotej sa narodil v Lystre v Malej Ázii.

Čítať ďalej...

Pôvodne sa tento sviatok nazýval «Prenesenie svätého Pavla».

Čítať ďalej...

Narodil sa roku 1567 v Savojsku.

Čítať ďalej...

2 Sam 6, 12b-15. 17-19, Mk 3, 31-35

Často počuť vyjadrenia typu: Tak môže milovať iba matka; to iba matka pochopí; taký bôľ môže prežívať iba matka...

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.