Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 58, 9c-14, Lk 5, 27-32  

Včera sme hovorili, že pôst by mal viesť k radosti.

Čítať ďalej...

 Iz 58, 1-9b, Mt 9, 14-15

Byť na svadbe by mala byť radosť.

Čítať ďalej...

Dt 30, 15-20, Lk 9, 22-25

Máme dosť predvolebných sľubov a rôznych hesiel.

Čítať ďalej...

Jak 1, 12-18, Mk 8, 14-21

Skúška, pokušenie, dar – to sú pojmy pri ktorých sa zastavíme, aby sme ich porozumeli a tak sa vyhli kvasu farizejov a Herodesa.

Čítať ďalej...

Jak 1, 1-11, Mk 8, 11-13 

Človek je tvor nenásytný.

Čítať ďalej...

1 Kr 11, 29-32; 12, 19, Mk 7, 31-37 

Pomaly sa nám končí prvá časť cezročného obdobia.

Čítať ďalej...

Pohnutý osud jej života je aktuálny v dnešnej dobe migrantov, medzi ktorými sú aj mnohé deti.

Čítať ďalej...

1 Kr 10, 1-10, Mk 7, 14-23

Snaha dnešného človeka vyzerať dobre navonok je zjavná.

Čítať ďalej...

Kresťanskú vieru priniesol do Japonska sv. František Xaverský roku 1549.

Čítať ďalej...

Mučenícku smrť podstúpila v Katánii na Sicílii pravdepodobne za Déciovho prenasledovania.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Čítať ďalej...

Denne sa prostredníctvom médií stretávame s mnohými tragédiami, ktoré končia aj úmrtím mnohých ľudí. úmrtiami.

Čítať ďalej...

1 Kr 2, 1-4. 10-12, Mk 6, 7-13

Boh slobody – tak často hovorím(e) o našom Nebeskom otcovi.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.