Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Veľkonočné obdobie

Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba aj ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja. (VSLR, 22)

Trojdnie

Zdá sa, že vedľa nedele ako pravidelného dňa pamiatky na zmŕtvychvstanie Krista, existovala už veľmi skoro aj výročná pamiatka Paschy.

Čítať ďalej...

Zoslanie Ducha Svätého

Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje Nedeľou zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi. 

Čítať ďalej...

Mariánske prvky vo Veľkonočnom období

Rímska liturgia si počas „Veľkej nedele”, čiže v rozpätí päťdesiatich dní, keď Cirkev s plesaním slávi veľkonočné tajomstvo, pripomína aj Kristovu Matku, či už preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania, alebo ako zotrváva s apoštolmi na modlitbách a isto s nimi očakáva dar Ducha Svätého (porov. Sk 1, 14).  

Čítať ďalej...

Veľkonočné obdobie

            Na plnšie prežitie takého bohatého obsahu veľkonočného tajomstva je potrebný dlhší čas, preto už kresťanský starovek predĺžil slávenie Veľkej noci na päťdesiat dní – quinquagesima.

Čítať ďalej...

Biela Sobota

Nenašiel som nič čo by krajšie a výstižnejšie vyjadrovalo vetu z Verím: ...zostúpil k zosnulým... a vystihovalo raz Bielej soboty.

Čítať ďalej...

Veľkonočná vigília

Keďže liturgia Veľkonočnej vigílie je bohatá a prežívame ju raz do roka, aby sme jej porozumeli, predkladám program a vysvetlenie: 

Čítať ďalej...

Veľký piatok

Keďže obrady Veľkého piatku sú bohaté, slávia sa raz do roka,  predkladám ich program a vysvetlenie

Čítať ďalej...

Zelený štvrtok

          Názov tohto dňa – Zelený štvrtok – je v slovenčine odvodený z nemeckého názvu Gründonnerstag, ktorý je tradične spájaný so zelenou farbou, ale pravdepodobne vznikol zo stredohornonemeckého slovesa grienen či greinen (oba znamenajú „plakať“), čo je spojené s opätovným prijímaním kajúcich verejných hriešnikov, ktorí boli na Popolcovú stredu vylúčení zo spoločenstva Cirkvi.

Čítať ďalej...

Slávenie Veľkej noci

Zdá sa, že vedľa nedele ako pravidelného dňa pamiatky na zmŕtvychvstanie Krista, existovala už veľmi skoro aj výročná pamiatka Paschy.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.