Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Obdobie Cez rok

V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti (VSLR, 43).

Má dve časti:

  1. Prvé časť Cezročného obdobia začína pondelkom po Nedeli Krstu Pána a končí utorkom pred Popolcovou stredou.
  2. Druhá časť Cezročného obdobia začína pondelkom po nedeli Zoslania Ducha Svätého a trvá po prvú adventnú nedeľu.

Cezročné obdobie II.

Nedeľou Zoslania ducha Svätého sme zakončili Veľkonočné obdobie a začali sme Cezročné obdobie po Zoslaní Ducha svätého, ktoré bude trvať po prvú adventnú nedeľu. 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.