Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jon 1, 1 – 2, 1. 11, Lk 10, 25-37

Tí čo majú psa, vedia, že je na rozdiel od mačky úplne inej „nátury“.

Čítať ďalej...

 Bar 1, 15-22, Lk 10, 13-16

Zdá sa, že ničoho sa tak človek nebojí, ako priznania viny.

Čítať ďalej...

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12, Lk 10, 1-12

Ako miništrant som chodil s pánom farárom po kolede.

Čítať ďalej...

Zach 8, 20-23, Lk 9, 51-56

Podmanené národy zvykli prijímať bohov víťazov.

Čítať ďalej...

V deň 29. septembra sme si pripomenuli sviatok troch anjelských kniežat Michala, Gabriela a Rafaela, o ktorých hovorí Sväté písmo a Cirkev im venuje osobitnú liturgickú úctu.

Čítať ďalej...

Hieronym sa narodil okolo roku 345 v meste Stridone, ktoré ležalo na dalmatínsko-panónských hraniciach v blízkos­ti terajšieho mesta Lubľany.

Čítať ďalej...

Ak chceme hovoriť o sv. Michalovi a jeho kolegoch: Gabrielovi a Rafaelovi musíme začať hovoriť o láske.

Čítať ďalej...

Ag 1, 1-8, Lk 9, 7-9

Čo všetko musí človek uveriť, aby neveril.

Čítať ďalej...

Na posledných stránkach vzácnej knihy, ktorú André Frossard venoval svätému Vincentovi de Paul, je napísané: „Je niečo nadčasové v jeho činnosti a v jeho osobnosti.

Čítať ďalej...

Svätí Kozma a Damián patria medzi svätcov, ktorých úcta sa už v staroveku rozšírila, takže nemožno rozumne pochybovať o ich jestvovaní a o ich význame, ale chýbajú nám o nich pevné historické údaje.

Čítať ďalej...

Ezd 1, 1-6, Lk 8, 16-18

Po roku 1990 sa na Slovensku postavilo viac kostolov ako za ostatných 100 rokov.

Čítať ďalej...

1 Tim 6, 2c-12, Lk 8, 1-3

Slovo „nadutý“ vymizlo z dnešného slovníka.

Čítať ďalej...

Zo skúseností vieme, že až keď niečo alebo niekoho stratíme, uvedomíme si naliehavo hodnotu toho, čo sme stratili.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.